รู้หรือยัง? ประกันชีวิต 4 ประเภท ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้

posted: 1 ปีที่แล้ว
รู้หรือยัง? ประกันชีวิต 4 ประเภท ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้

comments

ประกันชีวิต นอกจากจะให้ความคุ้มครอง และออมเงินในอนาคตแล้ว บางประเภทยังสามารถนำสิทธิมาลดหย่อนทางภาษีได้อีกด้วย ซึ่งมีอะไรบ้างวันนี้ rabbit finance ได้รวบรวมมาฝากถึง 4 ประเภท มีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ

ประโยชน์ของ ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตยังเป็นการสร้างหลักประกัน และความมั่นคงให้กับผู้ทำประกันชีวิตและครอบครัว ยังสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิต แต่หากมีการทำสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ก็สามารถนำเฉพาะเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

ประกันชีวิต 4 ประเภท ตัวช่วยสิทธิทางภาษี

1.ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 100,000 แสนบาท แต่ต้องเป็นแบบประกันชีวิตที่คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และให้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยรายปี สะสมของแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน

ซึ่งมีทั้งแบบประกันออมทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงิน เพราะได้เงินก้อนคืนในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือบางกรมธรรม์อาจมีเงินคืนระหว่างปีให้อีกด้วย และประกันชีวิตแบบระยะยาว เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตจริงจัง มีคนข้างหลังที่ต้องดูแล เพราะจ่ายเบี้ยน้อยแต่ได้ความคุ้มครองเยอะ แต่จะได้เงินคืนเมื่อแก่ หรือเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานในอนาคตได้

2.ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

ประกาศจากกรมสรรพากรเมื่อปีที่ผ่านมา (2560) ได้เพิ่มเติมให้ประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาทแต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
โดยเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพ ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่

  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยมอบให้กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่จะเป็นไปตามความคุ้มครองที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้เลือกซื้อแต่แรก
  • ประกันภัยอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดการแตกหักของกระดูกและชดเชยรายได้
  • ประกันภัยโรคร้ายแรง เช่น ประกันมะเร็ง ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล เมื่อตรวจพบเจอมะเร็ง

3.ประกันบำนาญ

ประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ประกันชีวิตแบบบำนาญมีกำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไปผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันก็ได้ โดยกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ

4.ประกันสุขภาพบิดามารดา

ประกันชีวิต

เราสามารถซื้อประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมกับพ่อแม่คู่สมรสนำมาลดหย่อนทางภาษีได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท โดยพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีต่อคน และพ่อแม่ของคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีรายได้เช่นกัน สรรพากรจึงจะให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีได้

เลือก ประกันชีวิต ทั้งทีต้องรู้อะไรบ้าง?

ประกันชีวิต

  • รูปแบบของประกันชีวิต เนื่องจากปัจจุบันกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันชีวิตระยะยาวหรือตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบ Unit-Linked ประกันชีวิตเพื่อเป็นเงินเกษียณหรือประกันบำนาญ ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ ซึ่งต้องดูถึงความคุ้มครองที่เราต้องการและเหมาะสมกับตัวเราด้วย
  • ความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ก่อนซื้อประกันชีวิตควรคิดทบทวนวางแผนคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่าไหวหรือไม่ เพราะการซื้อประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว เมื่อตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเสียผลประโยชน์ไป
  • วงเงินคุ้มครอง เมื่อวางแผนและคิดคำนวณว่าสามารถส่งค่าเบี้ยประกันได้ประมาณเท่าไรก็จะสามารถกำหนดวงเงินคุ้มครองได้ ซึ่งถ้าเป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือตลอดชีพ เงินค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีวงเงินคุ้มครองเท่ากันหลายเท่า
  • เปรียบเทียบบริษัทประกันหลายๆ ที่ เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตของแต่ละบริษัทจะทำให้เราทราบถึงรายละเอียด ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับซึ่งอาจแตกต่างกันไป นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงนั้นคือ ต้องเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ ก่อตั้งมายาวนาน มีความมั่นคง บริการดี เป็นต้น

เมื่อรู้แล้วว่าประกันชีวิตประเภทไหนบ้างที่สามารถนำไปลดหย่อนทางภาษีได้ เราก็สามารถวางแผนทางการเงินได้ และปีนี้คุณเลือกใช้ประกันชีวิตเพื่อสิทธิทางภาษีแล้วหรือยัง? ถ้ายังสามารถกดคลิกเข้ามาสมัครและสอบถามได้ที่ www.rabbitfinance.com เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ

ข้อมูลจาก คปภ.


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon