กฎหมายเพื่อลูกหนี้! พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา

posted: 2 years ago
1,379 views
กฎหมายเพื่อลูกหนี้! พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา

comments

เคยสงสัยไหม ทำไม๊ทำไมคนไทยถึงเป็นหนี้กันเยอะจัง? ทั้งที่เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็เป็นเรื่องของตัวเลข น่าจะมีการวางแผนคิดคำนวณล่วงหน้าได้บ้างแท้ๆ แต่ทำไมคนไทยถึงใช้หนี้กันไม่หมดสักที!


ทำไมคนไทย ถึงเป็นหนี้ไม่จบสิ้น

เราคงต้องย้อนกลับไปมองตั้งแต่สาเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้กันก่อน ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความต้องการใช้เงินที่มากเกินตัว ไม่มีการเก็บออม หรือ ขาดการวางแผนการเงินระยะยาว

หากคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ละก็ เป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะไม่เป็นหนี้สิน เพราะถึงแม้คุณจะใช้หนี้เก่าไปจนหมด แต่อีกไม่นานเลยจริงๆ คุณก็ต้องก่อหนี้ก้อนใหม่ขึ้น เพราะต้องการเงินมาตอบสนองความต้องการที่มากจนเกินตัว

แต่กับบางคนอาจน่าเห็นใจกว่านั้น เพราะมีการประหยัดอดออม มีการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่วายต้องเป็นหนี้ เพราะเรื่องไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือความต้องการใช้เงินเร่งด่วนด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้ท้ายที่สุดคุณก็ต้องหันไปหาเงินกู้อยู่ดี แต่ถ้าจะพูดถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ไม่จบสิ้นนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • คุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังเป็นหนี้
  • ชอบกู้เงินจากที่ใหม่โปะที่เก่า
  • มีความจำเป็นฉุกเฉินบ่อยครั้ง
  • คุณอาจเป็นผู้โชคร้ายที่ได้ทำการกู้เงินนอกระบบ จนต้องพบกับดอกเบี้ยมหาโหดเข้าแล้ว ก็เป็นได้

การกู้เงิน


ดอกเบี้ยเงินกู้ทำพิษ คนติดหนี้กลายเป็นตกนรก

ทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่า ปัญหาหลักของการกู้เงินก็คือดอกเบี้ยนี่ละ โดยเฉพาะดอกเบี้ยจากการกู้เงินนอกระบบ ถ้าหากลองคำนวณอัตราดอกเบี้ยกันดีๆ บางทีต้องจ่ายเกือบเท่าเงินต้นเลยด้วยซ้ำ ที่เป็นแบบนี้เพราะนายทุนเงินกู้นอกระบบมีเล่ห์เหลี่ยมมากมาย ที่จะหาทางเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ได้สารพัด

เหมือนที่มักเราได้ยินอยู่บ่อยๆว่า มักมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือบางครั้งในกรณีที่ลูกหนี้ร้อนเงินอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำ ลำพังจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละเดือนเงินก็แทบจะไม่เหลือใช้อยู่แล้ว

บางครั้งต้องเจอสัญญาค่างวดเป็นเวลานานหลายปี หนี้สินก็จะยิ่งติดตัวไปนานขึ้น ดอกเบี้ยก็ยิ่งเสียมากขึ้น แบบนี้เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นก็คงไม่ผิด และเราก็เชื่อว่าอาจมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่กำลังตกนรกขุมนี้อยู่ก็เป็นได้

หนี้สิน


...ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา คือทางออกของปัญหา

ปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้ถือเป็นหนึ่งในปัญหาระดับชาติ หากปล่อยไว้มีแต่จะทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีธุรกิจสีเทา ที่หากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องปกติ

ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฉบับปี พ.ศ. 2560 จึงได้มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

“พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560” ได้ถูกนำมาใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิมปี พ.ศ. 2475 โดยมีกฎข้อบังคับว่า ห้ามมิให้ใครปล่อยเงินกู้ยืม หรือกระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการปล่อยเงินกู้แบบไม่โปร่งใสโดยมีการทำผิดเงื่อนไขต่อไปนี้

  • เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายได้กำหนดไว้ มากที่สุดคือ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
  • ห้ามใส่ข้อมูลหรือจำนวนเงินที่เป็นเท็จ ลงในใบหลักฐานการกู้เงินหรือเอกสารที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะอาจถูกใช้เป็นวิธีการปิดบัง เมื่อแอบทำการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกำหนดได้
  • ห้ามใส่ข้อกำหนดว่าจะเรียกเอาผลประโยชน์อย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง สิ่งของ หรืออาจเป็นสิ่งอื่นใดๆ ที่เห็นได้ชัดว่ามีผลประโยชน์มากเกินกว่าสมควร

หากมีผู้กระทำความผิดตามข้อบังคับนี้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีการกระทำความผิดเป็นกระบวนการในลักษณะนายทุน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

แต่ถ้าหากคนทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะได้รับโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า


ใช้จริง จับจริง พ...ห้ามเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา

ตัวอย่างของผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบจังหวัดนครพนม ที่หลอกหลวงผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการหลอกให้ทำสัญญาเงินกู้นอกระบบที่มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บดอกเบี้ยจริงกลับสูงถึงร้อยละ 5 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อปี!

เมื่อเหยื่อมีเงินไม่พอใช้หนี้ จึงถูกฟ้องร้องให้นำโฉนดที่ดินและบ้านไปขายทอดตลาด จนมีผู้เสียมากมายเข้าทำการร้องทุกข์กับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม จนเป็นเหตุให้ถูกจับกุมในที่สุด ด้วยความผิดฐานร่วมช่อโกงประชาชน คิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ


ถึงอย่างไร การออกกฎหมายช่วยเหลือโดยรัฐบาล เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการลดทอนความรุนแรงของปัญหาเท่านั้น สิ่งที่จะทำให้เราไม่เป็นหนี้สิน ใช้ชีวิตโดยปราศจากพันธะทางการเงินได้จริงๆ ก็มีแต่ตัวเราเองที่จะจัดการกับปัญหาหนี้สินให้เด็ดขาดได้

แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องการเงินเร่งด่วน การใช้บริการกับสถาบันทางการเงินที่ถูกกฎหมายและมีความเชื่อถือ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างแน่นอน


avatar
by Satorn
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon