เช็กที่นี่! 4 กลุ่ม ที่ต้องเสียภาษี

posted: 4 เดือนที่แล้ว
เช็กที่นี่! 4 กลุ่ม ที่ต้องเสียภาษี

comments

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่ต้องเสียภาษี หลาย ๆ คนที่มีรายได้ประจำอาจเกิดความกังวลว่าจะต้องยื่นภาษีอย่างไร และใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่ง rabbit finance ไม่รอช้า รีบนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเสียภาษี

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

มีใครบ้าง? ที่ต้องเสียภาษี

1.บุคคลธรรมดา

กรณีคนโสดเป็นผู้ที่มีเงินได้มากกว่า 30,000 บาท หรือกรณีที่สมรสแล้วมีรายได้มากกว่า 60,000 บาทต่อปี รวมถึงทารก เด็ก หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ แต่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีไม่น้อยกว่า 180 วัน และผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น ต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา

2.ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

แม้ว่าจะถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าอยู่ในระหว่างปีภาษี ทายาทหรือผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด. ตามเงินได้ทั้งปีภาษี ยกตัวอย่างเช่น นายไก่ มีรายได้จากการห้องเช่าพักรีสอร์ท ตลอดทั้งปี 2562 แต่ต่อมาในระหว่างปี 2562 นายไก่เสียชีวิต ทำให้ระหว่างปีภาษี 2563 ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนายไก่ ต้องทำหน้าที่แทนในการยื่นภาษีของปี 2562 นั่นเอง

3.กองมรดกที่ยังไม่ได้มีการจัดการ

ถ้าผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีก่อนหน้า มีเงินได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และยังไม่มีการจัดการมรดกแต่อย่างใด ในปีที่ต้องเสียภาษีนั้น ทายาทหรือผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีแทน

4.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคล คณะบุคคล

โดยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีดังนี้

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยทั้งคณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • คณะบุคคลจะคำนวณภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดา และสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อคณะบุคคล

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ตัวช่วยลดหย่อนภาษีปี 2563

การจ่ายภาษีถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่พึงกระทำโดยไม่หลีกเลี่ยงภาษี เพราะเงินจากการเสียภาษีนั้น ภาครัฐก็จะนำไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางลดหย่อนนะคะ เพราะทางกรมสรรพากรก็มีวิธีลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยลดภาระให้ผู้มีเงินได้เช่นกัน

วันนี้ rabbit finance จึงขอแนะนำ ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ตัวช่วยดี ๆ ในการช่วยลดหย่อนภาษี พร้อมมอบความคุ้มครองให้คุณอย่างคุ้มค่า

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

สำหรับผู้ที่มีเงินได้และคู่สมรสสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท แต่บิดามารดาต้องไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

  • ค่าเบี้ยประกันชีวิต

ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 15% หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สนใจทำประกันชีวิต จาก rabbit finance คลิกเพื่อเลือกดูได้เลย

สมัครประกันชีวิตลดหย่อนภาษี


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon