แย่แล้ว! ไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยประกัน ต้องทำอย่างไร?

posted: 1 เดือนที่แล้ว
แย่แล้ว! ไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยประกัน ต้องทำอย่างไร?

comments

มีหลายครั้งหลายครา ที่เจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีเหตุต้องใช้เงินเร่งด่วนจนไม่พอจ่ายค่าเบี้ยประกันบางงวด ว่าแต่ถ้าเว้นการจ่ายเบี้ยประกันไปบ้างจะเกิดอะไรขึ้น? แล้วจะทำยังไงให้ประกันยังคุ้มครองอยู่ ตามมาดูเลย!

ประกันสะสมทรัพย์

ไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยประกัน ต้องทำอย่างไร

1.ขอลดจำนวนทุนประกันชีวิต

ในครั้งแรกที่เริ่มทำประกันชีวิตนั้นให้ตรวจสอบดูว่าเราทำทุนประกันไว้เท่าไร ซึ่งถ้าทำไว้สูงในแต่ละงวดย่อมจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงตามไปด้วย ดังนั้นถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจนทำให้ไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าเบี้ยประกันได้ตามกำหนด คุณก็สามารถขอลดจำนวนเงินเอาประกันลงได้ เพิ่มเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถส่งเบี้ยประกันไหวในเดือนต่อ ๆ ไป

2.ขอปรับเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกันชีวิต

ถ้าจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปีไม่ไหวเพราะเยอะเกินไป ลองแบ่งจ่ายรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ก็ได้นะคะ คุณจะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยลง แต่เบี้ยประกันรวมในแต่ละปีอาจจะสูงกว่าการชำระปีละครั้ง แต่ก็จะทำให้เงินในมือไม่ตึงจนเกินไป พอได้ขยับเนื้อขยับตัวบ้าง และเมื่อฐานะการเงินดีขึ้นก็สามารถเปลี่ยนมาชำระเป็นรายปีได้เหมือนเดิมในปีถัดไปได้อีกด้วย

ประกันสะสมทรัพย์

3.ขอเวลาผ่อนผันจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้แล้วนั้น ถ้าถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าเบี้ยประกัน ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่ากรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองลง เพราะส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันชีวิตจะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ 31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระค่าเบี้ย จึงจะได้รับความคุ้มครองตามที่ได้ทำสัญญาไว้ ฉะนั้นแล้วระยะเวลาช่วงผ่อนผันนี้ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตสามารถใช้ระยะเวลาตรงนี้ในการจัดหาเงินให้เพียงพอสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเพื่อรักษาความคุ้มครองให้ต่อเนื่อง

4.สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ของตนเองได้

ก่อนหน้านี้คุณได้จ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิตว้ ถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีเงินจ่ายค่าเบี้ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะขาดการส่ง และเสียความคุ้มครอง เพราะคุณสามารถขอกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวเองได้ ตามวงเงินเบี้ยประกันชีวิตที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานทางการเงินอะไรประกอบในการกู้ยืม และความคุ้มครองก็จะยังมีอยู่เช่นเดิม ถือว่าเป็นแหล่งเงินที่นำมาใช้หมุนเวียนเพื่อจ่ายเบี้ยประกันได้แบบทันใจ

5.ตัดสัญญาเพิ่มเติมออกไปบ้าง

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันน้อยลงกว่าเดิมได้ นั่นคือการลดภาระสัญญาเพิ่มเติมบางอย่างออก เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าชดเชยรายได้, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ต้องอยู่ที่นโยบายของบริษัทประกันที่เราได้ทำไว้ด้วย ยังไงก็ลองศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์และการยกเลิกสัญญาให้ดีนะคะ

ประกันสะสมทรัพย์

‘ประกันชีวิต’ ตัวช่วยดี ๆ สำหรับคุณ

การทำประกันชีวิตมีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกตามความต้องการ โดยเฉพาะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังได้ออมเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นเงินทุนในอนาคต หรือเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานก็ยังได้

นอกจากนี้ถ้าผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ หรือหากเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญา แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับเงินคืนเช่นกัน

ขณะเดียวกันการทำประกันชีวิตยังมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งเงินปันผลที่ได้รับระหว่างสัญญาและเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี แต่ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ยังไงก็ลองศึกษาเงื่อนไขให้ดีและเลือกประกันที่ตอบโจทย์นะคะ

สนใจทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่ rabbit finance

ประกันสะสมทรัพย์

 


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon