คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

ข้อผิดพลาดในการวางแผนใช้เงิน หลังเกษียณอายุ

“อยากมีชีวิต หลังเกษียณอายุ เป็นแบบไหน?” นี่ไม่ใช่คำถามจากธุรกิจขายตรงแต่อย่างใดค่ะ แต่เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องพบในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะมันหมายถึง การวางแผนชีวิตในอนาคตหลังจากที่ไม่ได้ทำงานแล้วนั่นเอง

การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้มีเงินใช้แม้ไม่ได้ทำงานแล้ว ถ้าไม่วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ หรือวางแผนผิดพลาดก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ rabbit finance จึงหยิบเอาข้อมูลดีๆ มาบอกต่อทุกคนที่กำลังวางแผนชีวิตกันค่ะ

[rabbitads slug=banner1]


หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

ข้อผิดพลาดของการ วางแผนใช้เงิน หลังเกษียณอายุ

การวางแผนการใช้เงินเพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณอายุนั้นเป็นเรื่องดีค่ะ แต่ก็ต้องวางแผนอย่างถูกวิธีด้วยนะคะ มาลองเช็กดูหน่อยดีกว่าว่า ใครเผลอวางแผนใช้เงินผิดพลาดไปหรือเปล่า จะได้เปลี่ยนวิธีการตั้งแต่ยังไม่สายนะคะ ไปดูกันเลย

1. ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การประเมินค่าใช้จ่ายนั้นจะประเมินจากไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบไว้ คุณต้องรู้ตัวเองว่าหลังเกษียณต้องการจะใช้ชีวิตแบบใด อยากอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในเมือง จะพักผ่อนแบบใด จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคนในวัยเกษียณอายุนั้นควรอยู่ที่ 70% ของรายรับปีสุดท้ายก่อนเกษียณ

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงภาระการผ่อนทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ก็ควรประเมินรวมสถานการณ์ส่วนนี้และเตรียมเงินเอาไว้มากขึ้น

สำหรับวัยหลังเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจำเป็น และจะทำให้เงินออมหมดไปอย่างรวดเร็ว หากไม่เตรียมการวางแผนให้ดี

ดังนั้น การประเมิน ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการใช้ชีวิตได้มากกว่าการประเมินค่าใช้จ่ายที่น้อยเกินไป

หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

2. คาดคะเนระยะเวลาไว้น้อยกว่าความเป็นจริง

มีหลายคนที่คาดว่า ตนเองจะเสียชีวิตก่อนที่จะใช้เงินที่เก็บไว้หลังเกษียณอายุจะหมดลง แต่ก็มีอายุยืนกว่าที่ได้คาดคะเนเอาไว้ ผลที่เกิดขึ้นคือ เงินไม่พอใช้ เพราะว่าหมดไปก่อนที่ตนจะสิ้นอายุขัย ต้องพึ่งพาเงินทองของลูกหลานอีก ถ้าพอมีเงินก็รอด แต่ถ้าลูกหลานไม่มีเงินก็ลำบากเลย

ดังนั้น จึงควร เก็บเงินเอาไว้ให้มากพอ ในกรณีที่มีอายุยืนยาวกว่าที่คาดไว้ ไม่ต้องเสียดาย เพราะถ้าจากไปแล้วเงินยังเหลือก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป หรือมีความประสงค์จะบริจาคเพื่อการกุศลก็สามารถทำได้

[rabbitads slug=banner2]

หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

3. เลือกใช้วิธีการออมที่ไม่เหมาะสม

การออมเงินเป็นหลักของการวางแผนใช้เงินเพื่ออนาคต หลายคนมีเงินออม แต่ใช้วิธีการออมที่แตกต่างกันออกไป นอกเหนือจากการเก็บสะสมเงินเอง หรือนำไปฝากธนาคาร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น

การลงทุนกับกองทุน RMF หรือกองทุน LMF ที่จะได้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ การออมผ่านการทำ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่จะได้ทั้งเงินปันผลและได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย ให้ลองเลือกดูตามความเหมาะสมของตนเองค่ะ

ความผิดพลาดในการออมมักจะมาจาก การไม่กระจายเงินในการลงทุน ดังนั้น คุณควรที่จะจัดสัดส่วนเงินที่จะลงทุนไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน

[rabbitads slug=full-screen]


[rabbitads slug=banner3]

หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ อย่างมั่นคง

หลังจากรู้ข้อผิดพลาดกันไปแล้ว เรามาดูวิธีการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราต้องเตรียมวางแผนกับอะไรบ้าง

  • กำหนดอายุ

กำหนดช่วงอายุที่ต้องการจะเกษียณ เช่น อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือต้องการจะ Early retire เมื่ออายุ 45 ปี เพื่อให้รู้ว่า เรามีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนในการเตรียมตัวและเก็บออมเงิน

  • ระยะเวลาใช้ชีวิต

ลองประเมินช่วงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ เช่น 20 ปี 30 ปี เพื่อจะได้คำนวณเงินว่า มีจำนวนเพียงพอกับเวลาที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง

โดยอาจประเมินจากคนในครอบครัวว่า ส่วนใหญ่มีอายุถึงประมาณกี่ปี ความแข็งแรงของสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหน

  • ประเมินค่าใช้จ่าย

โดยประเมินการไลฟ์สไตล์ของตนเองว่า มักจะใช้เงินไปกับความสนใจในด้านใดบ้าง เช่น การท่องเที่ยว การทำอาหาร การพักผ่อน ฯลฯ และ ควรคำนึงถึง ภาวะเงินเฟ้อ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณเป็นรายเดือน แล้วนำไปคำนวณตามช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ

  • รายได้หลังเกษียณอายุ

ประเมินรายได้ที่จะได้รับหลังเกษียณว่าจะได้จำนวนเท่าใด และได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานแค่ไหน เช่น เงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ เงินจากประกันชีวิต

  • รายได้ปัจจุบัน

ประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองจากรายได้ในปัจจุบัน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องเก็บออมวันละเท่าใด ควรใช้เงินเท่าใดให้มีเงินเก็บออม จะวางแผนการออมเงินที่เหมาะสมได้

เชื่อว่าทุกคนคงอยากใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุอย่างสุขสบายและสงบ พักผ่อนให้เต็มที่หลังจากทำงานหนักมาหลายปี นี่จึงเป็นเหตุผลที่ เราควรให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ หรือ การวางแผนการใช้เงินแต่เนิ่นๆ เพื่อความสุขสบายที่รอเราอยู่ในอนาคตนั่นเองค่ะ

IN-Wsible
IN-Wsible
Previous
Next

บทความแนะนำ​

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

‘เอ็ทน่า’ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ตั้งเป้าครองความเป็นผู้นำตลาดทั้งบริการและประกันสุขภาพในไทย

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง มร. เดเมียน เจ. เดลานีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ 14 …

ประกันโรคร้าย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง เลือกยังไง? มีแบบไหนบ้างนะ?

ประกันโรคร้ายมีหลากหลายแผน มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งเป็นไอเทมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ แต่จะเลือกซื้อยังไงให้ความคุ้มครองนั้นครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด วันนี้ rabbit finance มีเทคนิคง่าย ๆ มาฝากกัน …

บัตรเครดิต
บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ควรมีกี่ใบถึงจะเรียกว่า(พอ)ดี?

บัตรเครดิต หลายเป็นไอเทมสำคัญติดกระเป๋าของคนยุคใหม่ เพราะนอกจากช่วยให้จับจ่ายอย่างสะดวกสบาย มีสิทธิประโยชน์มากมายแล้ว บัตรเครดิตบางใบยังมีเงินคืนให้นำไปใช้จ่ายต่ออีกด้วย ไม่แปลกที่หลาย ๆ คนจะสมัครบัตรเครดิตเก็บไว้หลายใบตามประเภทการใช้งาน ว่าแต่การมีบัตรเครดิตกี่ใบจึงจะเรียกว่าพอดี เรามีคำตอบมาฝากกัน! …