คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

24 ชั่วโมง

ประกันบำนาญ

กองทุน RMF กับ SSF ออมเพื่อเกษียณอายุได้จริงหรือ?

จากการทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิต คุณเคยวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุกันบ้างหรือไม่? ว่าหลังจากช่วงเกษียณอายุแล้วจะทำอะไรต่อ และต้องมีเงินเก็บออมไว้ใช้เท่าไหร่ถึงจะพอ เพราะช่วงที่เกษียณอายุไปแล้วเชื่อว่า รายได้ของหลาย ๆ คนย่อมหยุดลงไป ถ้าเราไม่เริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้ แล้วหวังแค่เพียงจะพึ่งพิงแต่เงินของรัฐบาลที่มอบให้ในแต่ละเดือน เชื่อว่าคงไม่พอกับค่าใช้จ่าย ฉะนั้นแล้วเรามาวางแผนการเงินเพื่อให้มีไว้ใช้ในยามเกษียณอายุกันดีกว่า ซึ่ง rabbit finance มีเคล็ดลับการออมเงินในแบบฉบับง่าย ๆ กับกองทุน RMF และกองทุน SSF มาฝากกัน แถมยังได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย 

ประกันบำนาญ

กองทุน RMF กับกองทุน SSF น่าสนใจอย่างไร 

  • กองทุน RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในระยะยาว จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินมารองรับอย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งกองทุน RMF จะต้องลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี และไม่ขายจนกว่าตัวเองจะอายุครบ 55 ปี หรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพก่อน และต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปีไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี 

โดยกองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุน กองทุน RMF จะเข้าไปลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือถ้าเลือกลงทุนในความเสี่ยงระดับปานกลางซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยจะเน้นเข้าไปลงทุนในในหุ้น ซึ่งเราก็ต้องเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เพราะการลงทุนในแต่ละแบบ แต่ละประเภทก็จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป 

นอกจากนี้กองทุน RMF ยังสามารถนำสิทธิมาลดหย่อนทางภาษีได้อีกด้วย ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ แต่ถ้าลงทุนน้อยกว่า 5 ปี ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับมาทั้งหมด และต้องนำกำไร ที่ได้จากขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้ เพื่อเสียภาษีด้วย  

RMF

  • กองทุน SSF

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds) หรือชื่อย่อที่เราคุ้นเคยกันก็คือ กองทุน SSF เป็นกองทุนที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น เพื่อการลงทุนในอนาคตและเพื่อการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับกองทุน RMF ที่เน้นเรื่องการออมเหมือนกัน แต่กองทุน RMF จะต้องถือครองกองทุนไปจนถึง 55 ปี ในขณะที่กองทุน SSF มีความยืดหยุ่นมากกว่า  เพราะระยะเวลาการถือครองไม่ต่ำกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ นับแบบวันชนวัน

กองทุน SSF เป็นกองทุนน้องใหม่ที่เริ่มเปิดขายครั้งแรกไปเมื่อช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุน SSF ที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  – 31 ธันวาคม 2563 และกองทุน SSFX ซึ่งเป็นกองทุนประเภทพิเศษ ที่ได้ปิดการซื้อไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกองทุนจะเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์หลาหลายประเภท ไม่วมาจะเป็นตลาดหุ้นไทย หรือตลาดหุ้นต่างประเทศ หรือลงทุนในตลาดตราสารหนี้ หรือจัดตั้งเป็นกองทุนผสม หรือลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้กองทุน SSF สามารถนำไปหักเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ เช่น กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งเป็นการลดหย่อนภาษีแบบปีต่อปี เมื่อนักลงทุนซื้อออมปีไหนก็นำไปลดหย่อนในปีนั้น 

SSF

ประกันบำนาญอีกหนึ่งตัวช่วยช่วงวัยเกษียณอายุ

ประกันบำนาญเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออมเงินเพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในยามแก่เฒ่าได้ โดยผลตอบแทนของการซื้อประกันแบบนำนาญจะอยู่ที่  2 – 4% ต่อปี ซึ่งถือว่ามากกว่าการออมแบบฝากเงินออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% เท่านั้น 

โดยผู้ที่ซื้อประกันบำนาญจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจะทำการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนทุกปี ตั้งแต่ตอนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หลังจากจ่ายเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ซึ่งผู้ที่ซื้อประกันบำนาญจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครบก่อนถึงจะไ้ดรับผลประโยชน์ โดยช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อมีอายุตั้งแต่ 55 – 85 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่ละบริษัท จะเป็นผู้กำหนด 

ทั้งนี้ ประกันบำนาญที่จ่ายเพื่อการออมในทุก ๆ ปี ซึ่งในช่วงระหว่างทางที่ยังไม่ได้เกษียณอายุ ก็สามารถนำสิทธิไปลดหย่อนทางภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเงินก้อนนี้เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สนใจออมเงินในรูปแบบประกันบำนาญ เพื่อการเกษียณอายุ ได้ที่ rabbit finance

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​