คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

วางแผนเกษียณ

มาคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณกันเถอะ

ตอนนี้ คุณวางแผนชีวิตไว้แบบไหนกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สำหรับเด็กๆอาจจะวางแผนถึงแค่ในอนาคตอยากจะทำอะไร แต่สำหรับหนุ่มสาววัยทำงานนั้นบางคนอาจจะยังไม่คิดที่จะวางแผนเพราะคิดว่ายังอีกไกล

บางคนก็ได้เริ่มการวางแผนระยะยาวกันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงาน วางแผนครอบครัว หรือแม้แต่การวางแผนการเกษียณ ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับเงิน

ดังนั้น การคำนวณเงินที่เราต้องใช้หลังจากเกษียณจึงเป็นเรื่องที่เราน่าจะศึกษาและลองคำนวณดู เพื่อการป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต


ชีวิตหลังเกษียณ


“เกษียณอายุ” มีความหมายว่าอะไร

การเกษียณ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายไว้ว่า ครบกำหนดอายุรับราชการ สิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน” โดยคำว่า “เกษียณ” แปลว่า “สิ้นไป” หรือถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็ “การเกษียณอายุ ก็คือ การหยุดทำงานประจำและไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป”

 การเกษียณอายุแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ

  • การเกษียณขั้นต้น :

การใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่อด มีเงินเพียงพอใช้ในแต่ละเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ปัจจัยสี่ (อาหาร, เครื่อนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

  • การเกษียณแบบพอเพียง :

การที่เรารักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้เท่ากับตอนที่ยังมีงานทำอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้วิธีประมาณค่าใช้จ่ายในอนาคต ว่าคนเกษียณจะใช้เงินโดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 70% ของรายได้หลังเกษียณ

  • การเกษียณแบบเหลือเฟือ :

เป็นการเก็บเงินเกษียณให้มากกว่าการเกษียณแบบพอเพียง หมายความว่าเราจะต้องเก็บเงินเกษียณแบบพอเพียงไว้เป็นพื้นฐานก่อน แล้วบวกเพิ่มด้วยเงินที่คาดว่าจะใช้พิเศษเมื่อเกษียณ

จากระดับการเกษียณอายุที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับในด้านบนนั้นทำให้เรารู้ว่า “เงิน” เป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ในยามที่เราเกษียณอายุ  

ดังนั้น ถ้าเราวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเป็นผลดีกับชีวิตของเราในภายหลัง ยิ่งถ้าเราวางแผนตั้งแต่อายุยังน้อยๆหรือพึ่งเริ่มทำงาน เราก็จะยิ่งมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น


วิธีคำนวณเงิน


หลักการคำนวน เงินที่ต้องใช้หลังจากเกษียณอายุ

 

เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่รู้ส่วนประกอบหลัก 2 อย่างนั้นก็คือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และ จำนวนปีที่เราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ เท่านั้น

  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณเป็นสิ่งที่เราทุกคนยังจำเป็นต้องจ่าย แต่ปัญหาคือ หลังจากที่เราเกษียณแล้วเราจะไม่มีรายรับเข้ามาประจำทุกเดือน ซึ่งในการที่จะคำนวณว่าเราจะต้องประมาณรายจ่ายในแต่ละเดือนของเราทีผ่านๆมาว่า

เรามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ทั้งค่าอาหาร ค่าที่อยู่ ค่าใช้จ่ายทั่วๆไป และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณมันจะต้องเป็นเท่าไร เมื่อเราไม่มีรายรับหลักเข้ามา ส่วนใหญ่จะคิดจากอัตราค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เหมาะสม คือ 70% ของค่าใช้จ่ายรายเดือนปัจจุบัน

  •  จำนวนปีที่เราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่

ในข้อนี้ก็ให้เราลองเลือกได้เองเลยว่า เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงอายุเท่าไร่นั้นเอง ใครอยากมีอายุถึงเท่าไหร่ก็ลองประมาณการกันดู แต่เรามีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันเป็นข้อมูลจากการศึกษาของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คือ ในปัจจุบันมีประชากรเพศชายที่อายุมากกว่า 65 ปี อยู่ประมาณ 3,151 คน และเป็นเพศหญิงประมาณ 4,053 คน

และเมื่อมีอายุ 65 ปีแล้วจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก โดย เพศชายจะมีอายุเพิ่มไปอีกประมาณ 16.4 ปี เพศหญิงประมาณ 19.3 ปี สรุปคือ เพศชายจะมีอายุได้ถึง 81 ปี ส่วนเพศหญิงก็จะมีอายุได้ถึง 84.3 ปี นั่นเอง

หลังจากที่เราทราบส่วนประกอบหลักทั้ง 2 อย่างแล้วก็สามารถนำมาคำนวนได้ตามสูตร คือ


จำนวนเงินที่ควรมี ณ วันเกษียณอายุ = ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ x จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

*ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ x 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน


ตัวอย่าง

กุหลาบตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีก 20 ปี ถ้าเพลินใจมีค่าใช้จ่ายปัจจุบัน 40,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณของเพลินใจจะเท่ากับ 28,000 บาทต่อเดือน (40,000 x 70%) หรือประมาณ 336,000 บาทต่อปี ( 28,000×12)

จากนั้นก็นำไปคูณกับจำนวนปีที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ คือ 20 ปี นั้นหมายความว่า กุหลาบควรมีเงินประมาณ 6,720,000 บาทตอนอายุ 60 ปี ( 336,000×20)   พอเอามาแทนตามสูตรจะได้เป็น


จำนวนเงินที่ควรมี ณ วันเกษียณอายุ(Y)=ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ x จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

Y = (40,000×70%) x 20

Y = 336,000 x 20

Y = 6,720,000

ซึ่งเงินจำนวน 6,720,000 บาท เป็นถือจำนวนเงินที่มากอยู่พอตัว ดังนั้นยิ่งเรารู้จักเริ่มวางแผนตั้งแต่อายุน้อยๆ เราก็จะสามารถเก็บเงินได้เพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อเงินเกษียณ อีกด้วย ซึ่งหลักๆก็คือ เงินเฟ้อ และ เงินออมตั้งต้น ผลตอบแทน และ ระยะเวลา ที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะบอกว่ายิ่งเราออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เราจะสบายกว่าคนที่พึ่งมาวางแผนในตอนที่อายุมากๆ


Retire


ดังนั้นเราต้องอย่าละเลยหรือวางใจว่าชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเรานั้นยังห่างไกลตัว เดี๋ยวค่อยคิดตอนที่มีอายุมากกว่านี้ก็ได้ เพราะถ้าเราคิดแบบนี้ความคิดเหล่านั้นจะสร้างความลำบากให้กับเราในอนาคตได้โดยไม่รู้ตัว

และการวางแผนการเกษียณยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่ต้องศึกษา บางคนพอศึกษาก็อาจจะหาวิธีการช่วยออมเงินเพื่อไปใช้ในยามเกษียณอย่างเช่น การทำประกันชีวิต ทำประกันการออมเงินเพื่อการเกษียณ ทำประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นสิ่งคุ้มครองในยามที่เราจำเป็น หรือเพื่อความสบายใจของตัวเราเอง


สนใจทำประกันชีวิต ติดต่อ ที่นี่

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

‘เอ็ทน่า’ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ตั้งเป้าครองความเป็นผู้นำตลาดทั้งบริการและประกันสุขภาพในไทย

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง มร. เดเมียน เจ. เดลานีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ 14 …

ประกันโรคร้าย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง เลือกยังไง? มีแบบไหนบ้างนะ?

ประกันโรคร้ายมีหลากหลายแผน มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งเป็นไอเทมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ แต่จะเลือกซื้อยังไงให้ความคุ้มครองนั้นครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด วันนี้ rabbit finance มีเทคนิคง่าย ๆ มาฝากกัน …

บัตรเครดิต
บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ควรมีกี่ใบถึงจะเรียกว่า(พอ)ดี?

บัตรเครดิต หลายเป็นไอเทมสำคัญติดกระเป๋าของคนยุคใหม่ เพราะนอกจากช่วยให้จับจ่ายอย่างสะดวกสบาย มีสิทธิประโยชน์มากมายแล้ว บัตรเครดิตบางใบยังมีเงินคืนให้นำไปใช้จ่ายต่ออีกด้วย ไม่แปลกที่หลาย ๆ คนจะสมัครบัตรเครดิตเก็บไว้หลายใบตามประเภทการใช้งาน ว่าแต่การมีบัตรเครดิตกี่ใบจึงจะเรียกว่าพอดี เรามีคำตอบมาฝากกัน! …