คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

สอบนายหน้าขายประกัน

การสอบนายหน้าขายประกันคืออะไร

แม้ว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับตัวแทนขายประกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต  แต่รู้หรือไม่คะว่า การที่จะเป็นนายหน้าขายประกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะ นายหน้าหรือตัวแทนขายประกันจะต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนขายประกันเสียก่อน ไม่อย่างนั้นจะถือว่าผิดกฏหมาย นั่นเองค่ะ และหากคุณยังนึกภาพการสอบนายหน้าไม่ออก วันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบนายหน้ามาฝากค่ะ


นายหน้า มีกี่ประเภท

หากจะว่ากันตามกฎหมาย นายหน้านั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  1.นายหน้าประกันภัย และ 2. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นั่นเองค่ะ ซึ่งนายหน้าทั้ง 2 รูปแบบนี้มีการทำงานที่คล้ายกันแต่ต่างกันในแง่ของรูปแบบธุรกิจนั่นเองค่ะ

นายหน้าขายประกัน (Broker) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้สองฝ่ายทำสัญญากัน หากพูดง่ายๆคือ นายหน้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่องทางในการทำประกันให้กับบุคคลที่สนใจซื้อประกัน ซึ่งนายหน้าประกันนั้นสามารถให้คำแนะนำหรือสามารถขายประกันได้อย่างอิสระ (สามารถขายประกันของบริษัทไหนก็ได้) เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั่นเองค่ะ

และในธุรกิจประกันไม่ได้มีเพียงนายหน้าหรือโบรกเกอร์ขายประกันเท่านั้น ยังมีตัวแทนประกันอีกด้วย

ตัวแทนขายประกัน (Agent) คือ  บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน หรือ เป็นพนักงานของบริษัทประกัน ที่ทำหน้าที่ขายประกันให้แก่บริษัทประกันที่สังกัดอยู่ และ 1 คน สามารถเป็นตัวแทนบริษัทประกันได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนขายประกันให้กับบริษัทอื่นได้อีกค่ะ

การสอบนายหน้าประกันคืออะไร

การสอบนายหน้าขายประกัน คือ การสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบตัวแทนเป็นนายหน้า หรือเป็นตัวแทนขายประกัน ซึ่งการสอบจะประกอบไปด้วย ข้อสอบ 120 ข้อ ได้แก่

1.วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 10 ข้อ

2.วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน 20 ข้อ

3.วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 จำนวน 20 ข้อ

4.วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 70 ข้อ


สอบนายหน้าผ่านแล้ว ขายประกันได้เลยหรือไม่

ยังค่ะ เมื่อคุณสอบนายหน้าขายประกันผ่านแล้ว จะต้องยื่นเรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกัน หรือตัวแทนประกันก่อนจึงจะสามารถทำการขายประกันได้ ค่ะ

ซึ่งหาก คุณต้องการเป็นนายหน้าขายประกัน ต้องส่งเอกสารไปที่ คปภ. เพื่อขอขึ้นทะเบียนนายหน้าก่อน แล้วจึงติดต่อไปที่บริษัทประกันที่คุณสนใจ แน่นอนว่าหากคุณยื่นขอเป็นนายหน้าประกันนั้นสามารถติดต่อบริษัทประกันได้หลายบริษัท เพื่อให้คุณมีสินค้าประกันในมือมากพอที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

แต่ในกรณีที่ คุณต้องการเป็นตัวแทนขายประกัน เมื่อสอบผ่านแล้วบริษัทประกันที่เรามีการสมัครเป็นตัวแทนไว้ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เองค่ะอยากสอบนายหน้าประกันภัย สมัครสอบได้ที่ไหน

ในกรณีที่คุณอยากสอบตัวแทนประกันชีวิต สามารถเข้าไปดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่ เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิต  สำหรับคนที่สนใจสอบนายหน้าประกันชีวิต สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ สมาคมประกันวินาศภัย 

การสอบนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย ทางคปภ.ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบไว้ทั้งปี คุณจึงสามารถเลือกวันสอบได้ตามความสะดวก สำหรับการสอบจะเป็นการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งหากคุณสนใจอยากสมัครสอบนายหน้าประกันภัย ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” เลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” เลือก “สมัครสอบนายหน้าระบบคอมพิวเตอร์” ได้ค่ะ


สอบนายหน้าขายประกัน


มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตแล้ว สมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้หรือไม่

ได้ค่ะ แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่า บุคคลสามารถเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น นั่นหมายความว่า หากคุณสอบผ่านการเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วต้องการสอบนายหน้าประกันชีวิต ก็ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และส่งคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ให้แก่คปภ. ด้วยนั่นเองค่ะ

หากใบอนุญาตหมดอายุ ต้องสมัครสอบนายหน้าหรือตัวแทนประกันใหม่หรือไม่

ไม่ต้องค่ะ หากคุณสอบผ่านการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนประกันแล้ว เมื่อใบอนุญาตหมดอายุคุณสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่ แต่คุณจะต้องผ่านการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตนั่นเองค่ะ

ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตนั้น มีเงื่อนไขว่า คุณจะต้องผ่านการอบรมครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด และหากคุณเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคุณจะไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าขายประกันได้ เช่นเดียวกับในกรณีที่ใบอนุญาตของคุณหมดอายุก่อนอบรมครบชั่วโมงที่กำหนด คุณจะไม่สามารถทำดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ ต้องยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตใหม่เท่านั้นค่ะ

สำหรับใครที่สนใจอยากลองเป็นตัวแทนหรือนายหน้าขายประกัน ก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของ คปภ. ค่ะ

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ที่ปัดน้ำฝน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วหรือยัง?

การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ ยิ่งช่วงหน้าฝน ๆ ตกหนัก ๆ ด้วยแล้วการดูแลอุปกรณ์รถยนต์ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรถยนต์ เบรก …

ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จอดรถดับเครื่องเลย หรือติดเครื่องไว้ก่อน แบบไหนดีกว่ากัน

การหมั่นบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพที่ใหม่กิ๊กคงสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนที่รัก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยที่ต้องดูแลรักษยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับการดับเครื่องยนต์ ว่าเมื่อเราจอดรถแล้ว สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที หรือต้องจอดติดเครื่องก่อน หลายคนอาจมีข้อสงสัยไม่ใช่น้อย วันนี้มีข้อมูลดี ๆ ว่า …

รับประกันยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำความเข้าใจการรับประกันทุกกรณี กับ การรับประกันการผลิต แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้ทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับ ว่าการรับประกันของยางในปัจจุบันจะมีสองรูปแบบครับก็คือ การรับประกันทุกกรณีบาดบวมแตกตำ กับ รับประกันการผลิตครับ ซึ่งสองส่วนนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ โดยทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับ การรับประกันยางรถยนต์ กับ …