คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทักษะที่ต้องมี เพื่อให้อยู่รอดในยุคนี้!

โลกของเราทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มขั้น มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทุกวัน และมีอุปกรณ์ชาญฉลาดที่เข้ามาอำนวยความสะดวก คนยุคนี้จึงถือว่าได้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าคนในยุคก่อน ๆ 

ในขณะเดียวกัน วิวัฒนาการในยุคดิจิทัลอาจทำให้หลายอาชีพบนโลกนี้ ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หลายคนต้องตกงานเพราะนายจ้างสามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องพึ่งคนทำงานแล้ว


ทักษะ-การทำงาน

ทักษะที่ควรเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้อยู่รอดในยุคนี้

เพราะโลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด คนวัยเรียนและวัยทำงานในยุคนี้ จึงต้องพัฒนาทักษะของตนเองให้ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตนเองและช่วยให้เป็นที่ต้องการของนายจ้าง เพื่อการมีรายได้และความอยู่รอด ซึ่งทักษะเจ๋ง ๆ ที่ควรค่าแก่การมีติดตัวไว้ และอยากแนะนำให้ไปฝึกฝนกันก็มีดังต่อไปนี้

  • ทักษะในการคิด วิเคราะห์

ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่ในการทำงานนั้น จะต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างละเอียดรอบคอบ รู้จักเปรียบเทียบและยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ รวมทั้งการหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนเหตุผลต่าง ๆ ได้

ทักษะนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ ก็ต้องมาจากการหมั่นค้นคว้าหาความรู้รอบตัว รวมทั้งติดตามข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

  • ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารถือว่าเป็นอีกหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะเราคงไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้เพียงคนเดียว การติดต่อประสานงานกับคนอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกันจึงเป็นเรื่องปกติของการทำงาน ซึ่งต้องพึ่งพาทักษะการสื่อสารเป็นอย่างมาก

การสื่อสารไม่ใช่เรื่องยาก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสื่อสารออกมาได้ดี หลายครั้งที่การทำงานเกิดปัญหาก็มาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนี่แหละ ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารให้ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม วกวน มีการเรียบเรียงเนื้อหามาอย่างดี ใช้ภาษากายบ้างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน

การฝึกทักษะการสื่อสารสามารถทำได้โดยการลองเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดแล้วลองพูดให้ตนเองฟังดูก่อน หรือจดโน็ตเล็ก ๆ ติดตัวไปเพื่อช่วยในการทบทวนข้อมูล และใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารมากที่สุด เมื่อมีการสื่อสารที่ดี ผลงานก็จะออกมาได้อย่างราบรื่น


ทักษะ-การทำงาน

  • ทักษะภาษาต่างประเทศ

โลกยุคดิจิทัลแบบนี้ทำให้การทำงานเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ องค์กรก็มีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานด้วย เครื่องมือต่าง ๆ ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการป้อนคำสั่งเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เข้ามาบริหารองค์กรจากต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น

บอกเลยว่ายุคนี้ ภาษาเดียวไม่พอจริง ๆ การมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ก็ถือว่าเป็นทักษะที่คนส่วนใหญ่ต้องมี ขั้นกว่าของคนยุคนี้ก็คือภาษาที่ 3 หรือมากกว่านั้น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้สะดวกมากขึ้น 

  • มีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และการหยิบเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ได้ เป็นทักษะที่เป็นที่นายจ้างต้องการสุด ๆ เพราะความคิดสร้างสรรค์ยังคงเป็นสิ่งที่ AI หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแทนไม่ได้ และความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดผลงานดี ๆ ได้หลายชิ้นอีกด้วย

สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าผู้ผลิต จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีทักษะ Creative Thinking นั้นสำคัญมาก เพราะทักษะนี้สามารถต่อยอดได้กับหลากหลายสาขาอาชีพ


[rabbitads slug=full-screen]

ทักษะ-การทำงาน

  • ความเป็นผู้นำ

ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งของผู้เป็นหัวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึงทุกคนที่ควรมีทักษะนี้อยู่ในตัว ซึ่งการเป็นผู้นำที่ดี ไม่ใช่การแสดงออกถึงอำนาจ แต่เป็นการที่คนคนนั้นมี mindset ต่อการทำงานที่ดี กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อนำพาทีมไปในทางที่ดีอีกด้วย

ทักษะที่ผู้นำที่ดีควรมี คือการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิดรับความเห็นต่างมุมมอง บริหารเวลาได้ดี สร้างความเป็นทีมเวิร์กที่ดีได้ และให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

ทั้งนี้ คนที่มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี ในขณะเดียวกันก็ควรมีทักษะการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน สามารถปรับตัวให้ยืดหยุ่นตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับเนื้องานนั้น ๆ 

  • ทักษะการเข้าสังคม

ทักษะการเข้าสังคม หรือจะเรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างก็ได้เช่นกัน แม้ว่าบางคนอาจชอบความสงบ ไม่ถนัดเรื่องสังสรรค์หรือพบปะผู้คนเท่าใดนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำงานในยุคนี้ก็ต้องมีพันธมิตรเอาไว้บ้าง

ดังเช่นสุภาษิตที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เรื่องของการทำงานนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพราะฉะนั้น การรู้จักเข้าสังคมเพื่อสานสัมพันธ์ หรือสร้างมิตรภาพดี ๆ กับผู้อื่นเอาไว้บ้างก็เป็นเรื่องที่ควรทำ ได้ทั้งเพื่อนที่ดีและอาจได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนเรื่องงานกันในอนาคต


การจะอยู่ให้รอดในยุคนี้ได้ จะต้องหมั่นฝึกฝน พัฒนาทักษะตนเองอยู่เรื่อย ๆ และไม่ลืมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ถ้าทำได้ เราจะเป็นคนยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ชีวิตนี้มีแต่รุ่ง และก็อย่าลืมเพิ่มความมั่นคงด้วยประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ด้วยนะคะ

IN-Wsible
IN-Wsible

บทความแนะนำ​

เลือกบัตรเครดิตที่ใช่
บัตรเครดิต

ช้อปปิ้งลิสต์ ของขวัญวันแม่ ฉบับ 2020

ใครกำลังหาของขวัญเก๋ ๆ ให้คุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง วันนี้ rabbit finance จะพาเพื่อน ๆ ไปเลือกพร้อมกัน …

เลือกสีรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

รถสีไหนถึงจะเหมาะกับราศีของคุณ?

คนไทยกับความเชื่อนั้นเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร จนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะซื้อรถสักคันนั้นไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ คนไทยหลายคนเชื่อว่าสีของรถจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต และปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย เพราะฉะนั้น การเลือกสีรถควรใช้ให้ถูกโฉลกกับราศีเกิด วันนี้ iPrice …

ประกันสุขภาพคุณแม่
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

เช็กสุขภาพ! คุณแม่หลังคลอด กันหน่อย

สุขภาพหลังการคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแม่ทุก ๆ ท่าน เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังฟื้นตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างทางก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณแม่หลังคลอดต้องคอยสังเกตอาการต่าง ๆ ว่าแต่มีอะไรต้องใส่ใจเป็นพิเศษบ้างนั้น ตาม rabbit …