คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

วิธียื่นภาษี

วิธียื่นภาษีมีอะไรบ้าง

ใครที่กำลังทำงานและมีรายได้มีสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องเตรียมตัวกันอีกอย่างก็คือเราจะต้องเสียภาษีกันด้วยซึ่งการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองอย่างเราที่ต้องทำกันเป็นประจำในทุกๆปี

และก่อนอื่นเราต้องอย่าลืมตรวจสอบว่าเราสามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างตามที่กรมสรรพากรกำหนด และสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราจะไปยื่นภาษีกันได้ที่ไหนบ้าง วันนี้เรามี วิธียื่นภาษีมาแนะนำกันค่ะ 


หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ 

วิธีในการยื่นภาษีนั้นก็เหมือนกับการยื่นเอกสารต่างๆ ที่เราจะต้องเตรียมหลักฐานในการยื่น ซึ่ง เอกสารในการยื่นภาษีมี ดังนี้

สำหรับ เอกสาร ที่เราจะต้องนำไปประกอบการยื่น มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองเงินได้ทุกประเภท
 2. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 3. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 4. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย. 03)
 5. หนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
 6. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย. 04)
 7. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 8. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 9. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน
 10. ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้อบ้านหลังแรก
 11. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลสาธารณะ
 12. ค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร การเครดิตภาษีปันผล

โดยที่ต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ควบคู่ไปกับ

 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) คือ ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วยเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดกเป็นต้น)
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (ภ.ง.ด.91) คือ ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป

โดยพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้ หรือสามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้จากทาง Web Site ของทางกรมสรรพากรนั่นเองสถานที่ยื่นภาษี

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารกันเรียบร้อยแล้ว ก๋ต้องมาดูกันว่าเราสามารถไปยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถไปยื่นภาษีได้นั้นในปัจจุบันมีช่องทางในการยื่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสะดวกสบายมากกว่าเดิม โดยสถานที่ที่ยื่นภาษีได้มี ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกว่า สำนักงานสรรพากรเขต/อำเภอ)
 • ธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด สำหรับการยื่นแบบฯ และมีภาษีที่ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ ดังนี้

–   ธนาคารพาณิชย์ไทย (ยกเว้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย) มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้

(2) มีเงินภาษีต้องชำระ พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91

–  ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) มีเงินภาษีต้องชำระ โดยต้องชำระทั้งจำนวน

(2) ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ หรือขอคืนเงินภาษี

 • ที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

– ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

– ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ          ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) โดยส่งไปยัง “ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่90 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ”

กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

– กรณีผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในต่างจังหวัด หรือประสงค์จะขอ ชำระภาษีเป็นงวด จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่ได้ทาง Web Site ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th โดยท่านต้องชำระภาษี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือชำระผ่าน e-payment หรือโดยวิธีอื่น ได้แก่ ATM, Internet Banking, Tele-Banking, Mobile Banking, Counter Service (ของธนาคาร), เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay at Post (ไปรษณีย์)

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธียื่นภาษีในแบบต่างๆ  ใครสะดวกไปจ่ายด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ธนาคารพาณิชย์ ส่งไปรษณีย์ หรือใครที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเลือกที่จะยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ก้ได้เช่นกันง่ายๆ เพียงเข้า Web Site ของกรมสรรพากร

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถจ่ายค่าภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย ภายในเวลาไม่นาน ซึ่งสำหรับการยื่นภาษีในปี 2017 นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายื่นวันไหน อาจจะเป็น ช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม เหมือนของทุกปี หรือมีการเปลี่ยนแปลง

แต่ไม่ว่ายังไงทุกคนก็อย่าลืมเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสำหรับตอนยื่นภาษีกันด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รวมเร็ว ไม่ทิ้งไว้นาน และนอกจากนี้การเสียภาษียังเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศอีกด้วย

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์ราคาดีที่สุด
ประกันรถยนต์

9 สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดรถยนต์ เผื่อยามฉุกเฉิน

สำหรับใครที่มีรถยนต์ คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าอุบัติเหุตจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างที่ขับขี่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้อุ่นใจและเพิ่มความปลอดภัยมีอะไรบ้าง วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน 9 …

ยางรถยนต์-ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขับทางไกลสบายๆ ไม่เหนื่อยง่าย ต้องใช้ยางแบบไหน?

สวัสดีครับ จอร์จ จากไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ วันนี้อยากมาแนะนำว่าทำไมเราถึงขับรถทางไกลแล้วเหนื่อย แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถได้บ้างครับ จริง ๆ แล้วการขับรถก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องสั่นบริเวณท้องที่ทำให้ช่วยลดน้ำหนักที่เราเห็นตามทีวีกันครับ เพราะยิ่งเครื่องสั่นจะช่วยทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้น …

หางานทำ-ประกันชีวิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

หางานทำยังไง ให้ได้ไวกว่าที่คิด

ทราบกันดีว่าพิษวิกฤตเศรษฐกิจไม่เพียงมาเยือนแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังตกไปอยู่ที่คนทำงานด้วย เพราะเมื่อนายจ้างมีเงินในมือน้อยลง ต้องการแรงงานน้อยลง หรือจำต้องปิด คนทำงานจำนวนมหาศาลจำต้องกลายเป็นคนตกงาน รวมถึงการหางานยากขึ้นอย่างชัดเจน หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการท้อใจไปตาม …