คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ยื่นภาษีครั้งแรก เริ่มต้นยังไงดี?

ยื่นภาษีออนไลน์ ครั้งแรก เริ่มต้นยังไงดี?

ต้นปีแบบนี้ก็กลับเข้าสู่ช่วง “การยื่นเอกสารการเสียภาษี” กันอีกแล้ว ซึ่งก็เป็นประจำในช่วง วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคมของทุกปี ที่ชาวไทยผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์การชำระภาษีหรือไม่ก็ตาม

ซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีรายได้และต้องเสียภาษีเป็นครั้งแรก ก็อาจจะยังงงว่า ฉันต้องทำอะไรต่อไป จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ อะไร ยังไงบ้าง ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะ จะช่วยคุณเอง

[rabbitads slug=banner1]


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

เรื่องน่ารู้เมื่อต้องเสียภาษี

ก่อนอื่นเรามาเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการเสียภาษีให้มากขึ้นอีกสักนิดนึงก่อนดีกว่า

แบบฟอร์มการเสียภาษี

การยื่นเอกสารเสียภาษีนั้น เราจะต้องยื่นแบบฟอร์มตามประเภทของรายได้ที่เราได้รับ ซึ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ก็จะสามารถแบ่งแบบฟอร์มได้เป็น 3 แบบ คือ

 • ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียว
 • ภ.ง.ด.90 สำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น เงินปันผลจากกองทุน และหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น
 • ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นเสียภาษี

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ได้รับจากนายจ้าง โดยหนังสือรับรองจะระบุผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินได้ทั้งปี (รวมเงินเดือน โบนัส และเงินพิเศษต่าง ๆ)
 • ภาษีที่หักและนำส่งไว้ รวมถึงเงินที่จ่ายเข้า กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เอกสารที่ใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีต่างๆ เช่น ประกันชีวิต กองทุน เป็นต้น

ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน
(cc) th.theasianparent.com

ต้องเสียภาษีเท่าไหร่

สำหรับโครงสร้างภาษี ปี 2560 นั้นมีการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่เพื่อช่วยให้ประชาชนเสียภาษีได้น้อยลง โดยผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 26,000 บาท (รวมทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท) จะไม่ต้องเสียภาษี และยังมีค่าลดหย่อนส่วนตัวเพิ่มจากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท ด้วย

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงขั้นเงินได้สำหรับการเสียภาษีจาก 5 ช่วงเป็น 7 ช่วง เพื่อลดภาระของมนุษย์เงินเดือนที่เป็นคนชั้นกลาง พร้อมกับขยับวงเงินสูงสุดของการเสียภาษีอีก

ถึงแม้คุณจะยังมีรายได้ไม่ถึงขั้นเสียภาษี แต่ถ้าขึ้นชื่อว่ามีรายได้แล้วก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีด้วยนะคะ

สถานที่ยื่นภาษี

หลังจากที่เตรียมเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาของการยื่นภาษี ซึ่งปัจจุบันก็มีช่องทางและสถานที่สำหรับยื่นภาษีมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น ดังนี้

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • ธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
 • ที่ทำการไปรษณีย์ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) โดยส่งไปยัง “ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่90 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ”

และอีกหนึ่งช่องทางใหม่ ที่สะดวกและง่ายสุด คือ การยื่นถาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนั่นเอง โดยวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการยื่นภาษีแบบออนไลน์พร้อมๆ กันเลย

[rabbitads slug=banner2]


ขั้นตอนการ “ยื่นภาษีแบบออนไลน์”

 

ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

1.เข้าไปที่เว็บไวต์ของกรมสพรรพากรที่ www.rd.go.th/publish

 • เลือก ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
 • เลือก ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560

ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

2.สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นแบบฯ การเสียภาษีมาก่อน

ให้ทำการลงทะเบียนก่อนเลย (ต้องใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนด้วยนะคะ) เมื่อเสร็จแล้วจึงกดเข้าไปที่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91  


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

3.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ

อย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลใหเรียบร้อนก่อนนะคะ แล้วค่อยกดเลือก ทำรายการต่อไป และ


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.เข้าสู่หน้าหลักแบบแสดงรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของ แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็แค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

[rabbitads slug=full-screen]


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.1 หน้าแรกจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสียภาษี


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.2 หน้าที่ 2 จะเป็นการเลือกประเภทของเงินได้ และ เลือกเงินที่ได้รับการยกเว้น/ค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งที่ต้องทำก็แค่เลือกให้ถูกประเภทเท่านั้น


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.3หน้าที่ 3 คือ บันทึกเงินได้ ซึ่งจะต้องกรอกของมูลเงินได้ต่างๆ ว่ามีรายได้เท่าไหร่ รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ด้วย


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.4หน้าที่ 4 คือ บันทึกลดหย่อน คือ การกรอกข้อมูลว่าเราได้ลดหย่อนภาษีจากอะไร เท่าไหร่บ้าง


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

4.5เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะคำนวณภาษีทั้งหมดที่เราต้องจ่ายให้เสร็จสรรพ จากนั้นก็จะต้องเลือกว่าต้องการจะขอคืนภาษีหรือไม่ด้วย (ถ้าขอคืนภาษี แนะนำให้สมัครพร้อมเพย์เตรียมไว้ เพราะจะได้รับเงินคืนเร็วกว่าค่ะ)


ยื่นภาษีออนไลน์ มนุษย์เงินเดือน

5.เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย

จะเข้าสู่หน้า ยื่นยันการยื่นแบบภาษี ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนกดยืดยัน ไม่เช่นนั้นระบบจะให้เรากลับไปกรอกข้อมูลใหม่ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็กดยืนยันและเก็บหน้าจอหรือพิมพ์ใบยืนยันไว้เป็นหลักฐานได้เลย

นอกจากนั้นคุณยังสามารถยื่นภาษีผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Rd smart tax ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการยื่นแบบฯและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เลยล่ะค่ะ

ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ของสรรพากรเขาทำมาแบบเข้าใจง่ายจริงๆแหละ แค่เตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมแล้วเข้าไปกรอกข้อมูล ไม่ถึง 10 นาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เท่านี้เรื่องการยื่นภาษีก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป มือใหม่ทุกคนก็อย่าลืมและรีบเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม แล้วยื่นภาษีให้ตรงเวลากันด้วยนะคะ 

V.yada
V.yada
Previous
Next

บทความแนะนำ​

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

‘เอ็ทน่า’ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ตั้งเป้าครองความเป็นผู้นำตลาดทั้งบริการและประกันสุขภาพในไทย

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตั้ง มร. เดเมียน เจ. เดลานีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ 14 …

ประกันโรคร้าย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง เลือกยังไง? มีแบบไหนบ้างนะ?

ประกันโรคร้ายมีหลากหลายแผน มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งเป็นไอเทมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ แต่จะเลือกซื้อยังไงให้ความคุ้มครองนั้นครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด วันนี้ rabbit finance มีเทคนิคง่าย ๆ มาฝากกัน …

บัตรเครดิต
บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ควรมีกี่ใบถึงจะเรียกว่า(พอ)ดี?

บัตรเครดิต หลายเป็นไอเทมสำคัญติดกระเป๋าของคนยุคใหม่ เพราะนอกจากช่วยให้จับจ่ายอย่างสะดวกสบาย มีสิทธิประโยชน์มากมายแล้ว บัตรเครดิตบางใบยังมีเงินคืนให้นำไปใช้จ่ายต่ออีกด้วย ไม่แปลกที่หลาย ๆ คนจะสมัครบัตรเครดิตเก็บไว้หลายใบตามประเภทการใช้งาน ว่าแต่การมีบัตรเครดิตกี่ใบจึงจะเรียกว่าพอดี เรามีคำตอบมาฝากกัน! …