คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562 และสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้แล้วตลอดทั้งปี เพื่อนำสิทธิมาลดหย่อนทางภาษี แต่หลายคนยังมีข้อสงสัยและเงื่อนไขสำคัญ ๆ เกี่ยวกับกองทุนนี้ rabbit finance ขอรับหน้าที่อาสาไขข้อข้องใจต่าง ๆ เพื่อให้นักออมได้เข้าใจมากขึ้น

ลดหย่อนภาษี

กองทุน SSF ต่างกับกองทุน LTF อย่างไร 

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) มีการออกแบบให้ส่งเสริมการออมระยะยาว รองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยจูงใจให้เกิดการออมเงินในทุกช่วงอายุ และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562 ซึ่งทั้งสองกองทุนนั้นมีความแตกต่างอยู่หลายประการ  

บุคคลธรรมดาที่ซื้อกองทุน SSF จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี คือ สามารถสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บา

โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ เช่น กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี ขณะที่กองทุน LTF จะให้ลดหย่อนภาษีค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ถ้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF จะต้องถือครอง SSF เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี และไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน เพียงแต่ปีที่ลงทุนจึงจะได้ลดหย่อนภาษี ขณะที่กองทุน LTF เดิม กำหนดให้ถือครองต้องเป็นเวลา 7 ปีปฏิทิน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิปีนั้นเช่นกัน และไม่กำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีเช่นเดียวกัน

ลดหย่อนภาษ๊

กองทุน SSF และ SSF แบบพิเศษต่างกันอย่างไร 

กองทุนน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) แบบปกติ และ กองทุนรวม SSF Extra แบบพิเศษ ทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้นักออมได้เลือกได้ตรงตามความต้องการของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุน 

1.กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) แบบปกติ

กองทุนเพื่อการออมที่ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีที่ออกมาใหม่ เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ดังนี้

 • ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน
 • ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น ลงทุนหุ้นไทย ตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ้นต่างประเทศ 
 • ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน (นับวันชนวัน)
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ
 • ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหนก็ลดหย่อนในปีนั้น 
 • หักลดหย่อนได้ในปี 2563–2567 โดยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

2.กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาวแบบพิเศษ SSF Extra (Super Saving Fund Extra) แบบพิเศษ

 • ต้องถือครองไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวัน
 • มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65% หมายถึงเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะปี 2563 เท่านั้น
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ

ลดหย่อนภาษี

ซื้อประกันชีวิต นำไปลดหย่อนภาษีได้

นอกจากกองทุนรวมจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้แล้ว กรมสรรพากรได้ให้สิทธิการลดหย่อนภาษีโดยการนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดได้ โดยประกันชีวิตที่ทำต้องคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยประเภทของประกันชีวิตที่สามารถนำเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ก็มี 2 ประเภท ได้แก่

1.ประกันชีวิตแบบทั่วไป เช่น ประกันชีวิตตลอดชีพ มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันประมาณ 10 15 หรือ 20 ปี หรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี อาทิ Easy วัยเรียน ทรัพย์ทวี 15/15 ทุนทวี พลัส 20/20 จากไทยประกันชีวิต และ ประกัน AIA ตลอดชีพ 

2.ประกันชีวิตแบบบำนาญ จึงจะมีสิทธินำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ เช่น ประกันเศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง จากไทยประกันชีวิต  และ ประกันผู้สูงอายุ Gen Senior 55 จาก Generali

สนใจทำประกันชีวิตเพื่อสิทธิประโยชน์ไว้ลดหย่อนภาษี สามารถซื้อได้ที่ rabbit finance

ลดหย่อนภาษี

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ไฟ abs
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เมื่อต้องเจอกับปัญหาไฟ abs โชว์ แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดี

เคยสังเกตกันไหมว่า รถยนต์ที่เราขับเป็นประจำทุกวัน แต่วันนี้ดันมีไฟ ABS โชว์ขึ้นมาตลอดแสดงว่า รถยนต์ของคุณนั้นเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรก เนื่องจาก ABS ย่อมาจาก Antilock …

ขับรถขึ้นเขา-ทะเลหมอก
ประกันรถยนต์

ขับรถฝ่าหมอกอย่างมีชั้นเชิง เพื่อความปลอดภัย

ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ บางวันร้อน บางวันหนาว บางวันก็ฝนฟ้าคะนอง แถมยังมีฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยฟุ้งอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง แบบไม่มีท่าทีว่าจะลดลงง่าย ๆ …

ถุงลมนิรภัย
ประกันรถยนต์

เปิดสเปครถยนต์ปลอดภัย จัดถุงลมนิรภัยครบทุกตำแหน่ง

เมื่อคิดจะเลือกซื้อรถยนต์สักคัน นอกจากจะเลือกรถที่ตรงตามการใช้งาน สี หรือสเปคเครื่องยนต์ที่เราอยากได้แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั้นคือ ถุงลมนิรภัยของรถคันนั้น ควรจัดให้มีแบบเต็มทุกตำแหน่ง เพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยให้แก่คนขับ และผู้ร่วมเดินทางไปกับเราด้วย ซึ่งวันนี้ …