คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยถูก มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

เมื่อถึงเวลาที่บ้านต้องรีไฟแนนซ์ในยุคสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ จะมีสถาบันการเงินแห่งใดบ้างที่ให้อัตราดอกเบี้ยไม่แพง และปล่อยสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่ เพราะ rabbit finance ได้รวบรวมไว้ให้หมดแล้ว

รีไฟแนนซ์บ้าน

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยต่ำมีที่ไหนบ้าง

UOB Home Loan – รีไฟแนนซ์ (ไม่ร่วมวงเงินกู้อเนกประสงค์) 

ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 ประเภทหลักทรัพย์ประกัน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และห้องชุดพักอาศัย วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า ประเภทที่ตั้งของหลักทรัพย์ ราคาประกันหลักทรัพย์ และสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ในวงกู้อนุมัติขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 50 บ้านบาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักทรัพย์ โดยอัตราดอกเบี้ยมีให้เลือก 4 แบบดังนี้ 

  1. ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3 อยู่ที่ 2.89% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.60% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%
  2. ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3 อยู่ที่ 2.99% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.60% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.64%
  3. ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 อยู่ที่ 1.99% ปีที่ 3 4.99% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.60% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%
  4. ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 อยู่ที่ 2.09% ปีที่ 3 5.09% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.60% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.09% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.60%

รีไฟแนนซ์บ้าน


LH Bank สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ 

เริ่มต้นอัตราดอกเบี้ย 0.59% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก หรือผ่อนขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท กู้ได้ 100% ผ่อนนาน 35 ปี โดยโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกันยานี้ ผู้ที่สามารถกู้ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น อายุ 21 ปีขึ้นไป เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ส่วนอายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบันกรณี พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป โดยผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย  หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% ต่อปี แบ่งออกเป็น 4 แบบดังนี้ 

  1. ปีที่ 1 MRR -6.56% (0.79%) ปีที่ 2 – 3 MRR -3.77% (3.58%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -2.25% (5.10%) เฉลี่ย 3 ปี 2.65% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.57% 
  2. ปีที่ 1 MRR 0.99% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก) ปีที่ 2 – 3 MRR -3.72% (3.63%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -2.25% (5.10%) เฉลี่ย 3 ปี 2.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64%
  3. ปีที่ 1 – 2 MRR -5.35% (2.00%) ปีที่ 3 MRR -3.55% (3.80%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR 2.25% (5.10%) เฉลี่ย 3 ปี 2.60% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.57%
  4. ปีที่ 1 – 2 คงที่ 2.10% (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก) ปีที่ 3 MRR -3.45% (3.90%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR 2.25% (5.10%) เฉลี่ย 3 ปี 2.70% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64%

รีไฟแนนซ์บ้าน


CIMB THAI สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

แคมเปญช่วงรีไฟแนนซ์ลดภาระดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าประหยัดดอกเบี้ยลงเฉลี่ย 0.5% จากปัจจุบันดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำกว่า 3% ต่อปี ซึ่งซีไอเอ็มบี ไทย ก็ทำแคมเปญดอกเบี้ย 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2.59% ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563 โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขคือ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80% , ต้องมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก Digital Savings ของธนาคาร สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป , หลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนองคืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้ โดยอัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบคือ 

  1. แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต ปีที่ 1 MRR -6.060% ปีที่ 2 MRR -4.760% ปีที่ 3 MRR -3.760% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.49% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.410% 
  2. แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต ปีที่ 1 MRR -5.860% ปีที่ 2 MRR -4.760% ปีที่ 3 MRR -3.760% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.49% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.410%

รีไฟแนนซ์บ้าน


หากเพื่อน ๆ สนใจจะสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คลิกเข้ามาได้เลยที่ช่องทางออนไลน์ rabbit finance เพราะเรามีสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากหลายสถาบันการเงินให้คุณได้เปรียบเทียบตามที่คุณต้องการ แถมยังอนุมัติไว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และวางใจได้แน่นอน

รีไฟแนนซ์บ้าน

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์

อยากได้ ประกันรถยนต์ ราคาเบา ๆ ต้องทำยังไง?

ประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่ในเศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนอาจจะอยากลดค่าใช้จ่ายด้วยการจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลง แบบนี้เราจะต้องทำยังไงดีล่ะ? rabbit finance มีคำตอบมาฝากกัน อยากได้ประกันรถราคาถูก ต้องทำยังไง? เปรียบเทียบ …

ต้องการเงินก้อนฉุกเฉิน
สินเชื่อส่วนบุคคล

ตามส่องธุรกิจหลังโควิด-19 และแนวโน้ม ปี 2021

หลังจากการมาของโควิด-19 ตัวร้าย ทำให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปมาก! แน่นอนไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง และต้องปรับเปลี่ยนกันไม่มากก็น้อย ว่าแล้วเราลองมาส่องธุรกิจที่น่าจะมาแรงหลังเกิดโควิด-19 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2021 …

เพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพ
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อยากตรวจสุขภาพฟรี ใช้ประกันสังคมตรวจอะไรได้บ้าง?

อยากจะตรวจสุขภาพประจำปีดูบ้าง แต่ไม่มีสวัสดิการของบริษัท แบบนี้ใช้ประกันสังคมเพื่อเบิกเคลมได้ไหมนะ หรือต้องเพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มาหาคำตอบพร้อม ๆ กับ rabbit finance เลยดีกว่า …