คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ติดหนี้สินเชื่อบ้าน ผ่อนด้วยสินเชื่อปลดหนี้ Citibank

เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธถึงความสำคัญของบ้านและที่อยู่อาศัยของมนุษย์เราได้เลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว บ้านคือทุกสิ่ง คือจุดเริ่มต้นของความรัก สายสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านรอบ ๆ ข้าง ยังไม่รวมถึงประโยชน์ในด้านที่บ้านเป็นสิ่งที่คอยคุ้มกันเราให้นอนหลับสบาย หรือในภาษาไทยบ้าน ๆ หน่อยก็คงจะเรียกว่า “เป็นที่ซุกหัวนอน”

 

ด้วยความสำคัญของบ้านนี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมที่อยู่อาศัยจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา และเป็นที่มาของหนี้สินเชื่อบ้านในปัจจุบัน กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากที่จะมาแชร์ประโยชน์ของการรวมหนี้ ปลดหนี้จากสินเชื่อบ้านกัน

 


สินเชื่อบ้านคืออะไร

(cc) http://www.lelongtips.com.my/

 

สินเชื่อบ้าน สามารถกล่าวถึงความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ การที่เราไปกู้ยืมเงินธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อให้พวกเขาออกเงินค่าซื้อหรือสร้างบ้านให้เราก่อน โดยหลักทรัพย์ประกันก็คือ บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งจะกลายเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อให้มั่นใจว่าหากการผ่อนชำระไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางธนาคารหรือสถาบันการเงินยังมีหลักประกันดังกล่าวเป็นสินทรัพย์

 

คำว่า “บ้าน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่บ้านที่อยู่อาศัยธรรมดา ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ เช่นกัน


สินเชื่ออเนกประสงค์

(cc) http://homeandloansearch.com/

 

หนึ่งในสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับสินเชื่อบ้านโดยตรง แต่หลายคนยังไม่ทราบก็คือสินเชื่ออเนกประสงค์

 

ซึ่งหมายถึงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีผลการผ่อนชำระที่ดีกับธนาคาร เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคลได้ กล่าวคือ เหมือนเป็นการทำสินเชื่อกู้ยืมเงินมาใช้สอยเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้าน ซึ่งจะกู้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้สินเชื่อบ้าน หากตรงเวลา และจ่ายอย่างสม่ำเสมอก็ไม่น่ามีปัญหาในการทำสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่ม 

 

โดยระยะเวลาการกู้สูงสุดของสินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนใหญ่จะสูงสุดได้ไม่เกิน 15 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี (กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และหลักประกันก็ยังคงเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราเหมือนเดิม

 


สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ: สินเชื่อรวมหนี้ซิตี้แบงก์

(cc) http://www.insurechance.com/

 

หนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่สามารถช่วยรวมหนี้ที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับคุณได้ก็คือ สินเชื่อรวมหนี้ซิตี้แบงก์ ซึ่งช่วยลดภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายต่อเดือนลง ทำให้ง่ายต่อการจัดการเครดิต ทั้งยังลดจำนวนครั้งในการชำระให้น้อยลง เเละที่สำคัญจำนวนวงเงินที่เหลือหลังการรวมหนี้สามารถนำมาใช้เสริม ความคล่องตัวทุกความต้องการของคุณเเละครอบครัวได้ด้วย โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปีเลยทีเดียว

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

 

เงื่อนไข

 

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000บาท
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายใน บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารประกอบ

 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

 


อย่างไรก็ตามในกรณีของการรวมหนี้สินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท อาจมีรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน โดยทั่วไปจะให้วงเงินกู้สูงสุดสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นอาคารชุดที่จะอนุมัติให้ 90%-95% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า (ข้อมูลจาก moneyhub)

 

(cc) https://www.afghomeloans.com.au/

 

เห็นสินเชื่อรวมหนี้ดี ๆ มีประโยชน์จากซิตี้แบงก์แบบนี้แล้ว คงอยากสมัครแล้วใช่ไหมล่ะ ติดต่อเรา rabbit financeได้เลยย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: citibank

Rthorns
Rthorns
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …