คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ยึดทรัพย์

เรื่องของการยึดทรัพย์ ที่เจ้าหนี้- ลูกหนี้ต้องรู้

ลูกหนี้ หากใครลองได้มีตำแหน่งหรือได้ชื่อนี้คงไม่ชอบใจเท่าไหร่ เพราะนอกจากจะต้องทำหน้าที่ใช้หนี้เจ้าหนี้แล้ว ยังเป็นการบ่งบอกถึง สถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ดี ของตัวเองอีกด้วย ซ้ำร้ายหากไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่มีเงินไปคืนเจ้าหนี้แล้วคงมิวาย ต้องโดนยึดทรัพย์สินไปแทน

ซึ่งบทความนี้ เป็นบทความที่จะมาให้ความรู้ทั้ง เจ้าหนี้และลูกหนี้ ยามเมื่อต้องเกิดการยึดทรัพย์ว่ามีทรัพย์สินใดบ้างที่ยึดได้ และไม่ได้ แล้วสำหรับลูกหนี้หากโดนฟ้องร้องต้องทำอย่างไรบ้าง

[rabbitads slug=banner1]


ยึดทรัพย์

การโดนยึดทรัพย์ หรือ อายัดทรัพย์สิน

กรณีที่ทรัพย์สินของเราจะ ถูกยึด หรือโดนอายัด นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ และเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องจนชนะคดีแพ่ง แล้วหลังจากนั้นลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด เวลานั้นศาลจึงจะออกหมาย บังคับคดีให้มีการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้

ยึด

หมายถึง การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สินของคนที่ถูกยึดเพื่อให้ทรัพย์สินนั้น ๆ เข้ามาอยู่ในการดูแล, ควบคุม และ ครอบครองของผู้ดำเนินการยึดทรัพย์สินนั้น ๆ

อายัด

หมายถึง คำสั่งให้คนที่ถูกอายัดทรัพย์สิน หรือ คนภายนอกไม่ให้จำหน่าย, จ่าย, โอน หรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้สั่งอายัดไว้

ทั้งนี้ มีเพียงเจ้าพนักงานของ กรมบังคับคดี เท่านั้น ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เข้ามายึด หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไป ซึ่งจะนำทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ยึดได้นั้นไปทำการยื่นคำขอต่อศาลให้มีคำสั่งขายทอดตลาด เพื่อจะได้นำเงินที่ขายของได้มาชำระหนี้ให้โจทก์หรือเจ้าหนี้ต่อไปนั่นเอง


ยึดทรัพย์

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ยึดได้-ยึดไม่ได้

สำหรับเจ้าหนี้แล้ว หากลูกหนี้ตัวเองไม่มีเงินมาใช้คืน สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการ ยึด ยึดของที่มีราคาเพื่อนำมาชดใช้หนี้สินที่ลูกหนี้ติดไว้ ซึ่งก็จะมีทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดได้ และยึดไม่ได้

ทรัพย์สินที่สามารถยึดได้

 • ของมีค่า เครื่องประดับทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพชร พลอย นาฬิกา และของสะสมที่มีมูลค่า
 • บ้าน ที่ดิน และถึงแม้ว่าจะยังติดจำนองอยู่ก็สามารถที่จะยึดได้เช่นกัน
 • รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
 • เงินในบัญชีเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน ๆ
 • ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุน อาทิ หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ หรือ กองทุน
 • เงินเดือนจากการทำงานของลูกหนี้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ต้องมีรายได้เกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ถึงจะยึดได้

[rabbitads slug=full-screen]

ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึดได้

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (หากเกินสามารถถูกยึดได้)
 • เครื่องมือในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (หากเกินสามารถถูกยึดได้)
 • ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย เช่น รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแนนซ์
 • สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือแทนอวัยวะของลูกหนี้
 • เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัดของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ จะไม่สามารถทำการยึดหรืออายัดได้ หรือหากเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท ก็ยึดหรืออายัดไม่ได้เช่นกัน
 • เงินเบี้ยเลี้ยงชีพ
 • รายได้ที่บุคคลอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพ แต่ต้องมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (หากเกินสามารถถูกยึดได้)
 • บำเหน็จ หรือรายได้อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ของพนักงานที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ที่มีจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท (หากเกินสามารถถูกยึดได้)
 • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

[rabbitads slug=banner2]


ยึดทรัพย์

ทำอย่างไรมื่อโดยยึด ยึด ยึดทรัพย์

หากเมื่อใดที่เราไม่จ่ายหนี้ จนถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องจะยึดทรัพย์ ลูกหนี้ทั้งหลายอย่าเพิ่งเป็นกังวลไป เพราะยังมี ทางออกดีๆเมื่อจะถูกยึดทรัพย์ ให้คุณอยู่ค่ะ

 • ชำระหนี้

การชำระหนี้ คงเป็นวิธีที่ง่ายและเหล่าลูกหนี้คงรู้กันดี เพราะหากลูกหนี้ไม่ไปติดหนี้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็คงไม่สามารถที่จะมาฟ้องร้องยึดทรัพย์สินเราได้ แต่ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ไม่มีเงินไปชำระหนี้นั่นแหละ เอาเป็นว่าถ้ามีเงินใช้หนี้ก็จบ แต่ถ้าไม่มี ลองไปดูวิธีต่อไป

 • ต่อสู้คดี

การสู้คดีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เหล่าลูกหนี้สามารถทำได้ หากเหล่าลูกหนี้มีเหตุผลที่เพียงพอในการไม่จ่ายหนี้ศาลก็ย่อมรับฟัง แถมยังมีโอกาสที่ศาลจะช่วยต่อรองผลประโยชน์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย  

ตลอดจนหากหนี้สินที่ลูกหนี้มี มาจากความไม่เป็นธรรม ก็สามารถที่จะยื่นฟ้องเจ้าหนี้คืนได้ ซึ่งศาลก็จะสั่งระงับการบังคับคดีเอาไว้ชั่วคราวเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ต่อสู้คดีกัน

 • ขอประนอมหนี้

การประนอมหนี้นั้น ลูกหนี้จะมีสิทธิที่จะขอประนอมหนี้กับเจ้าหน้าที่ หากทรัพย์สินที่โดนยึดไปยังไม่มีการขายทอดตาด

ทราบไปแล้วเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้คงมีความเข้าใจในเรื่องของการยึดทรัพย์กันมากขึ้น แต่ก็คงได้แต่หวังว่าลูกหนี้คงจะมีเงินไปคืนเจ้าหนี้  ส่วนเจ้าหนี้ก็จะได้ไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องกัน  

เพราะสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละคนเป็นเรื่องปกติที่จะขัดสน หรือ สะดุดไปบ้าง ซึ่งควรที่จะ ดูแลบริหารการเงิน ให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการเงิน หรือหากคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ เราก็แนะนำให้เลือก ขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ดีกว่าหันหน้าเข้าหาหนี้นอกระบบนะคะ

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์ราคาดีที่สุด
ประกันรถยนต์

9 สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดรถยนต์ เผื่อยามฉุกเฉิน

สำหรับใครที่มีรถยนต์ คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าอุบัติเหุตจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างที่ขับขี่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้อุ่นใจและเพิ่มความปลอดภัยมีอะไรบ้าง วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน 9 …

ยางรถยนต์-ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขับทางไกลสบายๆ ไม่เหนื่อยง่าย ต้องใช้ยางแบบไหน?

สวัสดีครับ จอร์จ จากไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ วันนี้อยากมาแนะนำว่าทำไมเราถึงขับรถทางไกลแล้วเหนื่อย แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถได้บ้างครับ จริง ๆ แล้วการขับรถก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องสั่นบริเวณท้องที่ทำให้ช่วยลดน้ำหนักที่เราเห็นตามทีวีกันครับ เพราะยิ่งเครื่องสั่นจะช่วยทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้น …

หางานทำ-ประกันชีวิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

หางานทำยังไง ให้ได้ไวกว่าที่คิด

ทราบกันดีว่าพิษวิกฤตเศรษฐกิจไม่เพียงมาเยือนแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังตกไปอยู่ที่คนทำงานด้วย เพราะเมื่อนายจ้างมีเงินในมือน้อยลง ต้องการแรงงานน้อยลง หรือจำต้องปิด คนทำงานจำนวนมหาศาลจำต้องกลายเป็นคนตกงาน รวมถึงการหางานยากขึ้นอย่างชัดเจน หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการท้อใจไปตาม …