คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

หนี้นอกระบบ

ไม่อยากเป็น หนี้นอกระบบ ต้องทำอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบกับปัญหาทางการเงินแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง จนต้องไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบ เนื่องจากคิดว่าง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากมายก็ได้เงินออกมาใช้แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า คุณกำลังตกหลงเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบ ที่ดอกเบี้ยแพงแสนแพง แถมถ้าจ่ายไม่ตรงตามกำหนด อาจโดนทำร้ายร่างกายแบบที่เราเห็นตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นได้

ดังนั้นเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถกู้ในระบบได้มากยิ่งขึ้น วันนี้ rabbit finance จึงได้รวบรวมข้อมูลดีๆ ของการกู้ในระบบมาฝากกันค่ะ

ขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้ผ่านฉลุย ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

หนี้นอกระบบ

หลายคนอาจเคยประสบกับการขอกู้สินเชื่อแล้วไม่ผ่าน จนทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใด ยิ่งเป็นมือใหม่หัดกู้ ที่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสาร หรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง ก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดความกังวลใจ ดังนั้นมาเช็กลิสต์เอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมไปกันดีกว่า

1. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมี Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
2. มีประวัติทางการเงินทีดี ไม่ติดประวัติที่เครดิตบูโร ก็จะทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งต้องมีสำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี) เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่เคยมีประวัติการเบี้ยวจ่ายการชำระค่างวดมาก่อนก็จะทำให้กู้ได้ง่ายขึ้น
3. เอกสารต้องครบถ้วน ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ให้แน่ชัดว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ เช่น
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
• หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
• ใบรับรองเงินเดือน
4. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเวลาธนาคารต้องติดต่อ หรือทวงถามตามหนี้จะได้สะดวก และเป็นตัวช่วยพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้อีกทางหนึ่งด้วย

รัฐฯ หนุน 3 แบงค์ปล่อยกู้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ

การขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าเรารู้จักเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะยื่น ก็จะทำให้อนุมัติได้รวดเร็วทันใจ แถมไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกทวงหนี้ที่โหดร้ายอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ 3 ธนาคารอย่าง ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้น้อยและบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อยื่นขอได้จนถึง 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

  • ระยะเวลากู้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด
  • วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อีกหนึ่งตัวช่วยของการขอสินเชื่อ

หนี้นอกระบบ

สินเชื่อซิตี้แบงก์ หนึ่งในสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อในระบบ ที่เข้าใจทุกความต้องการของผู้กู้ แถมเพิ่มสภาพคล่องในทุกๆ ด้าน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดไม่เกิน 15.99% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ในวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ลูกค้าที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดสูงสุด 3%

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 15% x 31)/ 365 = 636.99
2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 13% x 31)/ 365 = 552.05
3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
• เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
• 2,744 – 636.99 – 552.05 = 1554.96

คุณสมบัติของการขอสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์

หนี้นอกระบบ

• สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี
• มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
• ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน
• สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

บัตรกดเงินสดอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ต้องพึ่ง หนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ

บัตรกดเงินสด สามารถนำบัตรมากดเงินสดทุกตู้เอทีเอ็มในประเทศไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกด แต่ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 28% ต่อปี ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกธนาคาร และคิดอัตราดอกเบี้ยจำนวนวันตามที่ใช้จริง

เช่น ถ้านายก. ถือบัตรกดเงินสดไปกดที่ตู้เอทีเอ็มในวันที่ 1 ม.ค. และได้จ่ายคืนชำระคืนภายในวันที่ 6 ก.พ. ของเดือนเดียวกัน ก็จะมีการคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวันที่ถูกกว่า เนื่องจากคิดเป็นแบบรายวันที่ลูกค้านำมาคืน แต่ถ้าผู้ถือบัตรชำระตามรอบบิลที่เรียกเก็บก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 28

ตัวอย่าง หากผู้ถือบัตรมีการกดเงินสดออกมาจากตู้เอทีเอ็มจำนวน 9,000 บาท ในวันที่ 1 ก.พ. และมียอดสรุปในวันที่ 5 มี.ค. นับรวมได้ 36 วัน การคำนวณดอกเบี้ยรอบปัจจุบันคือ นำจำนวนเงินที่กดเงินสด X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำนวนวันที่กู้ยืมนับตั้งแต่วันที่กดเงินสดจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีของแต่ละสถาบันการเงิน / 365 วัน (9,000 X 28% X 36/ 365 = 248.55 บาท)

ใครกำลังประสบปัญหาเป็นหนี้นอกระบบอยู่ ก็ลองนำวิธีที่เราแนะนำไปปรับใช้กันดู เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้หลายคนหลุดพ้นจากภาระหนี้สินล้นพ้นตัวไปได้ ที่สำคัญเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ก็ขอให้รักษาวินัยทางการเงินที่ดีเอาไว้ และไม่ก่อหนี้เกินตัว จนเป็นปัญหาอีกในอนาคต คลิกสมัครได้ที่  https://rabbitfinance.com ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อนุมัติรวดเร็วฉับไว ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของจำนวนเงินเดือน ขั้นตอนง่ายๆ สมัครเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์ราคาดีที่สุด
ประกันรถยนต์

9 สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดรถยนต์ เผื่อยามฉุกเฉิน

สำหรับใครที่มีรถยนต์ คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าอุบัติเหุตจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างที่ขับขี่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้อุ่นใจและเพิ่มความปลอดภัยมีอะไรบ้าง วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน 9 …

ยางรถยนต์-ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขับทางไกลสบายๆ ไม่เหนื่อยง่าย ต้องใช้ยางแบบไหน?

สวัสดีครับ จอร์จ จากไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ วันนี้อยากมาแนะนำว่าทำไมเราถึงขับรถทางไกลแล้วเหนื่อย แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถได้บ้างครับ จริง ๆ แล้วการขับรถก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องสั่นบริเวณท้องที่ทำให้ช่วยลดน้ำหนักที่เราเห็นตามทีวีกันครับ เพราะยิ่งเครื่องสั่นจะช่วยทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้น …

หางานทำ-ประกันชีวิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

หางานทำยังไง ให้ได้ไวกว่าที่คิด

ทราบกันดีว่าพิษวิกฤตเศรษฐกิจไม่เพียงมาเยือนแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังตกไปอยู่ที่คนทำงานด้วย เพราะเมื่อนายจ้างมีเงินในมือน้อยลง ต้องการแรงงานน้อยลง หรือจำต้องปิด คนทำงานจำนวนมหาศาลจำต้องกลายเป็นคนตกงาน รวมถึงการหางานยากขึ้นอย่างชัดเจน หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการท้อใจไปตาม …