คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

อยาก เช็คเครดิตบูโร ทำที่ไหน อย่างไร เพื่ออะไร?

การที่เราจะขอสินเชื่อหรือเปิดบัตรเครดิตเพื่อนำไปช่วยในการผ่อนจ่ายสิ่งของนั้นต้องติดต่อสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเพื่อทำเรื่องในการยื่นและสิ่งสำคัญที่ทางสถาบันการเงินจะใช้ในการพิจารณาในการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ที่ยื่นคำร้อง

ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย อาทิ รายได้และรายจ่ายต่อเดือนรวมไปถึงเครดิตบูโรของตัวผู้ขอกู้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้กู้นั้นมีประวัติในการผ่อนหนี้คืนที่ดี ไม่เคยติดหรือค้างชำระหนี้มาก่อนแต่อย่างใด

บทความนี้จึงได้รวบรวมช่องทางการให้บริการเช็คเครดิตบูโรทุกช่องทางเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนสามารถติดต่อขอเช็คเครดิตได้ในช่องทางที่สะดวกซึ่งการตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นจะสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางไหนได้บ้างไปติดตามในบทความนี้เลย

 


ทำไมถึงควรตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเอง

 

 

การตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นก็เพื่อเป็นการตรวจเช็คประวัติในการทำธุรกรรมทางการเงินของตัวผู้ขอกู้ในอดีตว่ามีการผ่อนชำระเป็นอย่างไร ตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ไหมหรือมียอดค้างชำระกับสถาบันการเงินที่ไหนอยู่หรือเปล่าซึ่งประวัติเหล่านี้ทางสถาบันการเงินจะนำไปใช้เป็น เกณฑ์ในการพิจารณา ก่อนทำการปล่อยกู้ต่อไป ส่วนผู้ที่ในชีวิตนี้ไม่เคยทำเรื่องขอกู้เลยก็ควรที่จะขอตรวจสอบเครดิตบูโรเหมือนกันเพื่อให้มั่นใจก่อนทำการขอสินเชื่อต่างๆว่าเครดิตการเงินของเรานั้นใสสะอาดและไม่มีการก่อ หนี้เสีย อะไรที่เราไม่รู้ตัวขึ้นมาในอดีตและปัจจุบัน

 


ตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง

 

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเองสามารถติดต่อเพื่อขอเช็คเครดิตได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

 

อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250
โทรสาร : (66) 02-612-5895

เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล)

 

สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี)


เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น)

 

ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร

 

ชั้น 4 ติดประกันสังคม
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 

อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25


เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 


เอกสารประกอบการยื่นขอตรวจสอบเครดิตบูโร

ติดต่อด้วยตนเอง

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง

 

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือนและลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 


มอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทน

 

กรณีเป็นบุคคลธรรม

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

 

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

 

 

*ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจเช็คเครดิตบูโร ณ บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีค่าบริการในกรณีเป็น บุคคลธรรมดา 100 บาท และ นิติบุคคล 200 บาท ต่อเอกสารการตรวจสอบ 1 ฉบับ ต่อครั้ง

 


ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านธนาคาร

 

สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังศูนย์ตรวจเครดิตบูโรสามารถทำเรื่องขอตรวจสอบเครดิตผ่านธนาคารตัวแทนของเครดิตบูโรซึ่งมีให้บริการที่หลากหลายตามแต่ผู้ยื่นคำร้องจะสะดวก ประกอบไปด้วย

 

ยื่นขอตรวจสอบผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส

 

ยื่นขอตรวจสอบผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (ทำรายการผ่านธนาคารตามบัตร)

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ยื่นขอตรวจสอบผ่านระบบธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking)

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ยื่นตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (ต้องมีบัญชีธนาคารที่ให้บริการ)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

โดยทุกบริการที่ยื่นคำร้องผ่านตัวแทนธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 150 บาทและจะแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วันหลังวันยื่นคำขอใช้บริการ

 


ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านไปรษณีย์ไทย

 

เพื่อความ สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงในทุกกลุ่มคน ทางเครดิตบูโรจึงได้ร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทยเปิดช่องทางใหม่ให้บริการเช็คเครดิตบูโรสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นผ่านสาขาไปรษณีย์ไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 48 สาขาและต่างจังหวัดอีก 73 สาขา เพียงนำ บัตรประชาชน ไปยื่นคำร้องขอใช้บริการตรวจสอบเครดิตบูโรที่สาขาไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 150 บาทโดยใช้เวลาในการตรวจสอบและส่งผลคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน 

 

 


 

การตรวจสอบเครดิตบูโรนั้นมีความสำคัญและไม่ควรละเลย เพราะเป็นขั้นตอนที่ให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่ผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็น สถานะด้านการเงินของตนเอง ยอดหนี้ รวมไปถึงการตรวจเช็คการเงินส่วนอื่นว่ามีข้อผิดพลาดหรือหนี้อะไรที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นหรือไม่ เพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งต่อเครดิตบูโรให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป ซึ่งถ้าการตรวจสอบเครดิตบูโรออกมาในทางที่ดีไม่เคยมีประวัติผิดชำระหรือหนี้เสียก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทางสถาบันการเงินมองว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีและพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตหรือปล่อยสินเชื่อให้เราง่ายขึ้น

Suma9mek
Suma9mek
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันรถยนต์ราคาดีที่สุด
ประกันรถยนต์

9 สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดรถยนต์ เผื่อยามฉุกเฉิน

สำหรับใครที่มีรถยนต์ คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าอุบัติเหุตจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นได้เสมอระหว่างที่ขับขี่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยทำให้อุ่นใจและเพิ่มความปลอดภัยมีอะไรบ้าง วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน 9 …

ยางรถยนต์-ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขับทางไกลสบายๆ ไม่เหนื่อยง่าย ต้องใช้ยางแบบไหน?

สวัสดีครับ จอร์จ จากไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ วันนี้อยากมาแนะนำว่าทำไมเราถึงขับรถทางไกลแล้วเหนื่อย แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถได้บ้างครับ จริง ๆ แล้วการขับรถก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องสั่นบริเวณท้องที่ทำให้ช่วยลดน้ำหนักที่เราเห็นตามทีวีกันครับ เพราะยิ่งเครื่องสั่นจะช่วยทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้น …

หางานทำ-ประกันชีวิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

หางานทำยังไง ให้ได้ไวกว่าที่คิด

ทราบกันดีว่าพิษวิกฤตเศรษฐกิจไม่เพียงมาเยือนแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังตกไปอยู่ที่คนทำงานด้วย เพราะเมื่อนายจ้างมีเงินในมือน้อยลง ต้องการแรงงานน้อยลง หรือจำต้องปิด คนทำงานจำนวนมหาศาลจำต้องกลายเป็นคนตกงาน รวมถึงการหางานยากขึ้นอย่างชัดเจน หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการท้อใจไปตาม …