LTF ลดภาษี 15% ถือยาว 7 ปี นานไปไหม

posted: 2 years ago
LTF ลดภาษี 15% ถือยาว 7 ปี นานไปไหม

comments

ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติระยะเวลาในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือที่รู้จักกันดีคือ กองทุน LTF ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วในราชกิจจานุเบกษา ให้มีการขยายระยะเวลากับผู้ที่ถือครองหน่วยลงทุน LTF จากเดิม 5 ปีปฎิทิน ต้องถือหน่วยลงทุนยาวไปจนถึง 7 ปฎิทิน ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้เริ่มใช้แล้วเมื่อช่วงต้นปีมกราคม 2559 และจะหมดในปี 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน นับแบบปีชนปี ยกเว้นกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

โดยเงื่อนไขการซื้อกองทุน LTF ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 กับการลดหย่อนภาษีใหม่ มีดังนี้ ถ้าซื้อ LTF ปี 2559 ต้องถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขายกองทุน LTF ได้ในปี 2565 , ถ้าซื้อ LTF ปี 2560 ต้องถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขายกองทุน LTF ได้ในปี 2566 , ถ้าซื้อ LTF ปี 2561 ต้องถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ในปี 2567 และถ้าซื้อ LTF ปี 2562 ต้องถือครอง 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขาย LTF ได้ในปี 2568


LTF ลงทุนในหุ้นยิ่งนานยิ่งดี

นักลงทุนหลายรายอาจจะคิดว่าระยะเวลาการถือครองกองทุน LTF ที่เพิ่มขึ้น 7 ปีปฎิทิน จากเดิมอยู่ที่ 5 ปีปฎิทิน นั่นนานไปไหม ซึ่งกองทุน LTF มีนโยบายการลงทุนในหุ้น ดังนั้นยิ่งนานยิ่งดี เพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้น เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความผันผวนเพราะอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานขึ้น เพราะจากสถิติพบว่า การลงทุนในหุ้นยิ่งใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นแทบจะไม่มีโอกาสในการขาดทุน หรือผลตอบแทนแทบจะไม่มีโอกาสแกว่งตัวไปในทิศทางที่แรงๆ ได้


เทคนิคการซื้อกองทุน LTF

ผู้ถือหน่วยต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ว่าจะต้องซื้อกองทุน LTF เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ แต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้าง โดยมีเทคนิคดี ๆ คือ เวลาที่จะซื้อกองทุน LTF ให้นักลงทุนกระจายซื้อในแต่ละช่วง อย่าไปกระจุกซื้อเพียงแค่ช่วงปลายปีเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเม็ดเงินจะไหลเข้ามามาก ก็จะเป็นการดันหน่วยลงทุนให้สูงขึ้น นักลงทุนก็จะมีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นไปด้วย


นโยบายการบริหารกองทุน LTF

กองทุน LTF มีวิธีการบริหารจัดการกองทุนอยู่ 2 แบบ คือ
1. การบริหารเชิงรุก (Active Management) โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีอ้างอิง
2. การบริหารเชิงรับ (Passive Management) หรือจะเรียกว่า ลงทุนตามดัชนีก็ได้ เพราะผลตอบแทนจะอ้างอิงไปกับดัชนีอ้างอิง

Glass circle diagram


กองทุน LTF ปี 2559 เติบโตขึ้น 8%

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ปี 2559 กองทุน LTF มีการเติบโตขึ้น 8% หรือมีเงินไหลเข้าสุทธิ 21,866 ล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เติบโตขึ้น 9.59% มีเงินไหลเข้าสุทธิ 17,195 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเชื่อว่านักลงทุนที่ซื้อกองทุน LTF ประมาณ 80% ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องไม่ขายออกมาทันทีที่มีสิทธิขายได้

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) (ขอบคุณภาพ bangkokbiznews
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) (ขอบคุณภาพ bangkokbiznews

บัวหลวงเพิ่มทุน LTF อีกหมื่นล้าน

น.ส.วิภารัตน์ เสร็จกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า หลังจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (BBASICDLTF) ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกองทุนดังกล่าวได้ยื่นขออนุมัติเพิ่มเงินทุนอีก 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 15,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

น.ส.วิภารัตน์ เสร็จกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ บลจ. บัวหลวง
น.ส.วิภารัตน์ เสร็จกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ บลจ. บัวหลวง

กองทุน BBASICDLTF จะเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงโดยจะเน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ขณะที่ในกลุ่มธุรกิจบริการ 2 หมวด ได้แก่ พาณิชย์ และการแพทย์


หลังจากนี้นักลงทุนเองต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากที่สุด ว่าเป็นกองทุนอะไร มีนโยบายการลงทุนเป็นแบบไหน มีวิธีการบริหารอย่างไร เพราะต่อจากนี้กองทุน LTF จะต้องถือครองเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นถึง 7 ปีด้วยกัน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon