29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง!?

posted: 3 years ago
29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง!?

comments

FeatueImage_29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง!

Fed Up เว็บไซต์ที่ก่อตั้งโดย ฟาราห์ เชคห์ มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านอาหารขยะที่อาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งบรรดาเด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียนได้นำภาพอาหารเหล่านี้มาแชร์กันกว่า 7,000 ภาพ มาลองชมกันว่า เด็กอเมริกันพวกเขากินอะไรเป็นอาหารกลางวันกัน

Viriyah Insurance

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (2)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (3)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (4)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (5)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (6)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (7)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (8)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (9)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (10)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (11)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (12)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (13)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (14)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (15)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (16)

Dhiphaya Insurance

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (17)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (18)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (19)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (20)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (21)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (22)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (23)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (24)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (25)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (26)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (27)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (28)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง! (29)

29 ภาพอาหารกลางวันของนักเรียนอเมริกัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง!

แหล่งที่มา : www.ufunk.net/en/food/american-school-lunch/


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon