โรคมะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาก่อน

posted: 2 ปีที่แล้ว
โรคมะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาก่อน

comments

อย่าสูบบุหรี่นะเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอด

เชื่อว่าหลายๆคน ยังคงคิดว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิด แต่หารู้ไม่ว่า ยังมีสาเหตุอีกมากมายหลายประการที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน ถึงแม้คุณจะไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักมวน !

มะเร็งปอด เป็น โรคมะเร็ง ที่พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเพศชาย

ผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มแรกจะตรวจพบได้ยาก เพราะอาการยังไม่ปรากฏให้เห็นชัด กว่ามะเร็งปอดจะแสดงอาการออกมาให้ได้รู้สึกตัว ก็เข้าสู่ระยะที่ 2 และ 3 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดหากได้รับการวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้องก็มีหนทางที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้


มะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

มะเร็งปอด คืออะไร ?

มะเร็งปอด คือ การที่เซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในปอดเกิดความผิดปกติ มันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ลุกลาม และแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกาย

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นมะเร็งปอดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุอีกหลายสาเหตุที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอด ได้เช่นกัน ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่าสารก่อมะเร็ง ซึ่ง สารก่อมะเร็ง แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

  • สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้าง

ผลวิจัยพบว่า ผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ถึง 20-30% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่

  • สารก่อมะเร็งจากก๊าซเรดอนหรือสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ทั่วไป

ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะมาจากดิน หิน หรืออาจพบในอาคารบางแห่ง หากสูดดมเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลให้ปอดได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

  • สารก่อมะเร็งจากสารพิษและมลภาวะ

สารพิษและมลภาวะต่างๆที่ได้รับในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด

แต่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกหากเป็นผู้ที่ต้องประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืออยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไปเป็นประจำโดยไม่รู้ตัว เช่น สารหนู ถ่านหิน ซิลิกา นิกเกิล เป็นต้น


ปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.halsat.com

อาการของโรคมะเร็งปอด

เมื่อเลยระยะแรกมาแล้ว อาการของมะเร็งปอดจะเริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้น โดยจะสามารถสังเกตอาการได้จาก 

  • การไอจากการระคายเคืองในหลอดลมตลอดเวลา

ทำให้ผู้ป่วยมีการไอติดต่อกันเป็นเวลานานหรือไอเรื้อรัง โดยไม่มีเสมหะ

  • การไอแบบมีเสมหะ

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นบางส่วนของปอด และเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ปอด ปอดจะถูกกระตุ้นให้สร้างมูกสะสมในหลอมลมถัดจากก้อนมะเร็ง

ทำให้เกิดการไอแบบมีเสมหะที่เป็นมูกใส แต่ถ้าหากมีอาการติดเชื้อร่วมด้วย เสมหะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียว

  • ไอเป็นเลือด

เกิดจากเซลล์มะเร็งที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจนเซลล์ตายเกิดเป็นแผล และเลือดไหลออกมาปะปนกับเสมหะ

  • อาการหายใจลำบาก

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นหลอดลม และเริ่มลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ปอดแฟบ แลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อยลง

  • อาการเจ็บหน้าอก

มะเร็งปอดจะลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อหุ้มปอด ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาเกร็งหรือสูดหายใจแรงๆ


การรักษาโรคมะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

การรักษามะเร็งปอด

หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอน แพทย์ก็จะเริ่มวางแผนการรักษาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล

ซึ่งต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ความรุนแรงของโรคว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นใด ชนิดของมะเร็งปอด เป็นต้น เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้มากที่สุด

  • การผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออกจากปอด ซึ่งสามารถผ่าตัดเซลล์มะเร็งได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับขนาดและการลุกลามของเซลล์มะเร็ง

(1) แบบก้อนเนื้อขนาดเล็ก แพทย์จะทำการผ่าตัดเอาออกเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อเท่านั้น แบบนี้จะทำให้สูญเสียพื้นที่ปอดน้อยที่สุด

(2) แบบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดปอดออกทั้งซีก เหลือเพียงปอดซีกที่ยังไม่เกิดเซลล์มะเร็ง

ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด อาจเป็นการฉีดเข้าเซลล์มะเร็งโดยตรง หรือฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

แพทย์จะยิงรังสีเข้าที่เซลล์มะเร็งเพื่อกำจัดเซลล์และป้องกันการลุกลาม ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัด หรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด มักใช้ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

  • การให้ภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดมักมีความผิดปกติที่ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายในร่างกายได้ง่าย

การรักษาด้วยยาหรือการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีกลไกในการต้านและกำจัดเซลล์มะเร็งแปลกปลอม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษามีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งทุกชนิดมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งสิ้น ทางที่ดีควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และอย่าลืมทำ ประกันสุขภาพ ไว้ด้วยนะคะ เพราะคงไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเอง


avatar
by tira.Cha
∞ เป็นผู้หญิงรักแมวที่อินกับทุกเรื่อง ร้องไห้กับเพลงเศร้าทุกเพลง และยิ้มไปกับบทความที่น่ารักของทุกคน ∞
Related stories
loading icon