ใช้ สิทธิประกันสังคม ไม่ได้ เพราะนายจ้างอุบอิบ

posted: 2 ปีที่แล้ว
2,165 views
ใช้ สิทธิประกันสังคม ไม่ได้ เพราะนายจ้างอุบอิบ

comments

มนุษย์เงินเดือนบางส่วนน่าจะนับเวลาถอยหลังอย่างใจจดจ่อ รอเวลาว่าเมื่อไหร่สิ้นเดือนจะมาถึงสักที เพราะไม่ว่าจะเป็นค่ารูดบัตรเครดิตที่ต่างประเทศเมื่ออาทิตย์ก่อน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าจิปาถะอื่นๆ ที่หายใจรดต้นคอรอให้จ่ายอยู่ การได้สลิปเงินเดือน หรือข้อความเด้งมาว่าเงินเข้าบัญชีจึงเป็นสิ่งที่ดี

แต่ใช่ว่าเงินเดือนที่ได้มาจะเต็มจำนวน สมมติว่าได้เงินเดือน 18,000 บาท (ซึ่งเด็กจบใหม่มีเงินเดือนมาตรฐาน 15Kพอเช็กเงินดูดีๆ จะพบว่าเงินหายไป 750 เป็นเงินสมทบที่นำส่งกองทุนประกันสังคม ว่าแต่ว่า เงิน 750 บาทนี่หายไปไหนบ้างนะ?


สิทธิประกันสังคม กับเงิน 750 บาทที่หายไป

เมื่อเช็กดูเงินเดือน บางคนถึงบ่นออกมาว่าทำไมบริษัทต้องหักเงินออกไปด้วย เวลาใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลก็ห่วยแตกชะมัด หรือไม่ก็มองว่าการเป็นผู้ประกันตนไม่สำคัญสักนิด ไม่ทำได้ไหม ฯลฯ

เมื่อต่างคนต่างความคิด  ดังนี้ เงิน 750 บาทที่หายไป ผู้ประกันตนมีสิทธิ์รู้ว่ามันหายไปไหน สำนักประกันสังคมเอาไปทำอะไรบ้าง โดยเงินนำส่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • เงิน 225 บาท สำนักประกันสังคมจะไปใช้ในส่วนของการดูแลสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตอนเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร รวมถึงผู้ประกันตนเสียชีวิต ซึ่งเงินส่วนนี้ถ้าไม่ใช้สิทธิประกันสังคม เงินก็จะหายไปเลย
  • เงิน 75 บาท เป็นเงินที่ใช้ในกรณีที่ผู้ประกันตนว่างงาน (อย่าลืม ลงทะเบียนคนว่างงาน ด้วย​) ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินที่สามารถนำมาใช้ได้ตอนว่างงาน ถ้าไม่มีช่วงว่างงาน หรือไม่เบิกมาใช้ เงินก็จะหายไปเหมือนกัน

 

สิทธิประกันสังคม นายจ้างหักเงิน

 

  • เงิน 450 คือเงินก้อนใหญ่ที่สุด น่าจะทำให้สงสัยกันว่าเงิน 450 บาท เยอะขนาดนี้คือสิทธิประกันสังคมอะไร คำตอบคือ สำนักประกันสังคมจะหักเงินส่วนนี้เป็นเงินออมให้กับผู้ประกันตนทุกคน  ซึ่งจะได้รับเงินเมื่ออายุ 60 ปี (ในตอนแรกคือ 55 ปีแต่เปลี่ยนใหม่แล้ว)​ ซึ่งเงินบำนาญ เงินตอนเกษียณแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ประกันสังคมน่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ประกันตนทุกคน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเช่น ภรรยาที่ตั้งท้องกำลังจะคลอดลูก หรือ อยากทำฟัน ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมตรงนี้ อย่างน้อยก็น่าจะเบาเรื่องค่าใช้จ่ายลงไปบ้าง มีสิทธิ์ก็ต้องใช้สิทธิ์อย่าได้ละเลย


สิทธิประกันสังคม กับเงินเกษียณที่ได้ไม่เท่ากัน

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า เงินออมที่จะได้รับเมื่อผู้ประกันตนมีอายุ 60 ปีจะจำนวนเงินไม่เท่ากัน ถึงแม้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ถูกหักไปจะเท่ากันก็ตาม โดยเหตุผลที่เงินออมตอนเกษียณไม่เท่ากัน คือ

  • จ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี เช่น จ่ายเพียง 10 เดือน พออายุครบ 60 ปี ก็ได้เงินออมจำนวน 450×10 เท่ากับ 4,500 บาท
  • กรณีที่จ่ายครบ 1 ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้เงินที่เรียกว่าบำเหน็จชราภาพด้วยเช่นกัน แต่จะได้ในส่วนที่นายจ้างสมทบให้ด้วย เช่น จ่ายเงินประกันสังคมมา 10 ปี ก็จะได้เงินออมเดือนละ 450 บาทเท่ากับ 450×120 เดือนได้ 54,000 บาท รวมกับที่นายจ้างสมทบให้ 10 ปีเท่ากับ 450×120 เดือนได้ 54,000 บาท รวมเป็น 108,000 บาท

แต่ละคนก็เป็นผู้ประกันตนไม่พร้อมกัน ถึงแม้จะอายุเท่ากัน ส่งเงินสมทบกองทุนเท่ากัน แต่การแจ้งเป็นผู้ประกันตน หรือเริ่มทำงานไม่เท่ากัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เงินเกษียณที่เป็นสิทธิประกันสังคมไม่เท่ากัน

สิทธิประกันสังคม


ใช้ สิทธิประกันสังคม ไม่ได้ เพราะนายจ้างไม่ส่งเงินเข้ากองทุน

บางทีเมื่อมีสิทธิประกันสังคมแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ ผู้ประกันตนทก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดี แต่หลายครั้งมักเกิดปัญหาเรื่องสิทธิประกันสังคมที่ใช้ไม่ได้ โดยเหตุผลหลัก คือ การที่นายจ้างหักเงินประกันสังคมไป แต่ไม่ยอมส่งเข้ากองทุน ผู้ประกันตนจึงใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น

นายกระต่ายทำงานมา 5 เดือน แต่จู่ๆ เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แล้วอยากใช้สิทธิ์ประกันสังคม เลยบึ่งไปที่โรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลที่เลือกไว้บอกว่าไม่ได้มีชื่อในประกันสังคม เมื่อลองถามที่ประกันสังคมจึงได้คำตอบมาว่า ไม่เคยส่งประกันสังคมเลย ทั้งๆ ที่โดนหักเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคมทุกเดือน สิ่งที่ควรทำคือ

สิทธิประกันสังคม

  • ลองถามฝ่ายบุคคลว่าเราผ่านการทดลองงานหรือยังบางบริษัทอาจจะรอผ่านการทดลองงานครบ 3 เดือนค่อยทำเรื่องยื่นประกันสังคมให้ อาจเป็นไปได้ว่า ประกันสังคมเพิ่งถูกยื่นเพียง 2 เดือน ซึ่งประกันสังคมต้องส่งครบ 3 เดือนถึงจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครอง การบึ่งไปโรงพยาบาลเลยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
  • แต่จริงๆ ประกันสังคมต้องแจ้งชื่อภายใน 1 เดือนหลังจากพนักงานเข้าทำงานกับบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงทดลองงานหรือไม่ พนักงานถือว่าอยู่ในความดูแล ต้องเป็นผู้ประกันตนที่นายจ้างทำเรื่องให้ จึงไม่เกี่ยวเลยว่า ทำงานมา 5 เดือน แต่เพิ่งผ่านโปร

เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทหักเงินประกันสังคม แต่ไม่นำส่ง ถือว่าบริษัทผิด และบริษัทไม่ส่งชื่อเข้าประกันสังคม ก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกัน

อยากได้สิทธิประกันสังคม แล้วยังต้องไปส่งเงินเข้ากองทุนเองไหม

สำหรับใครที่ สงสัยว่า ถ้าอยากได้สิทธิประกันสังคม แล้วยังต้องไปส่งเงินเข้ากองทุนเองไหม.. คำตอบคือ ถ้านายจ้างหักเงินสมทบลูกจ้างไปแล้วแต่ไม่นำส่ง ลูกจ้างสามารถติดต่อประกันสังคมให้ประสานเรื่องการนำส่งเงินสมทบได้

ซึ่งลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องนำส่ง เพราะถูกนายจ้างหักไปแล้ว เรื่องทั้งหมดนายจ้างต้องเป็นคนรับผิดชอบ หากลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนคนว่างงานได้ ภายใน 30 วันหลังจากลาออก


เอาผิดนายจ้าง ที่ทำให้เราใช้ สิทธิประกันสังคม ไม่ได้

สำนักประกันสังคม (สปส) เอาผิดนายจ้างค้างชำระเงินสมทบฐานหักเงินสมทบลูกจ้าง แต่ไม่นำส่งประกันสังคม ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิ เช่น คลอดบุตรแต่ใช้สิทธิ์ไม่ได้  หรือเบิกเงินทำฟันประกันสังคมไม่ได้

โทษที่นายจ้างจะได้ไม่ใช่เก็บเงินย้อนหลังเท่านั้น แต่ยังต้องคดีทางอาญายัดทรัพย์สินอีกด้วย

สิทธิประกันสังคม

โดยสำนักประกันสังคมจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายจ้างตามขั้นตอน ดังนี้

  • นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังตามจำนวนที่ยังไม่ได้ส่งมา และจ่ายเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • ซี่งนายจ้างที่ค้างชำระหนี้กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือที่ขาดอยู่จนกว่าจะครบ
  • นายจ้างที่ค้างชำระหรี้ของกองทุนเงินทดแทนจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังค้างชำระ กรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้ติดตามเร่งรัดหนี้

ถ้าเกิดว่านายจ้างยังคงเพิกเฉย ไม่นำส่งเงินสมทบและเงินค่าปรับ ที่ค้างชำระ ทางประกันสังคมจะใช้มาตรการในการดำเนินคดีทางอาญากับนายจ้างตามขั้นตอนทันที คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่า นอกจากนายจ้างจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อลูกจ้างอีกด้วย เพราะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่ตนเองมีอยู่ได้ ผู้ประกันตนทุกคนก็ควรหมั่นเช็กสิทธิประกันสังคมของตัวเองด้วย เมื่อแน่ใจแล้วว่า โดนหักเงินแต่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ควรเมินเฉย ควรแจ้งให้สำนักประกันสังคมได้รู้

เพราะใครๆ ก็อยากได้สิทธิ์คุ้มครองชีวิต  ซึ่งไม่ต้องกลัวว่า บริษัทที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่จะรู้ว่าตัวเราเป็นคนแจ้ง เพราะสำนักประกันสังคมจะเก็บไว้เป็นความลับ


avatar
by 9 Tails
เนกอยา กอเนกอ
Related stories
loading icon