เดินบัญชีเยอะ ยอดรับเงินมาก เสี่ยงถูกตรวจสอบภาษี?

posted: 2 ปีที่แล้ว
เดินบัญชีเยอะ ยอดรับเงินมาก เสี่ยงถูกตรวจสอบภาษี?

comments

เมษาหน้าร้อนแบบนี้ ใครว่าอากาศหนาวไม่ได้ เจอข่าว “กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” ไป ไม่ว่าใครก็ต้องร้อนๆ หนาวกันบ้างละ

ยิ่งพวกที่มีรายการเดินบัญชีเยอะ ยอดรับเงินผิดปกติ rabbit finance ขอบอกเลยว่าเสี่ยงถูกตรวจสอบภาษีสุดๆ  เพราะตอนนี้กรมสรรพากรเตรียมยื่นกฎหมายภาษีธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว!


ตรวจสอบภาษี

เท้าความ กฎหมายรองรับการเก็บภาษี e-Commerce

การขายของออนไลน์ หรือ e-Commerce คือ ช่องทางการขายของประเภทหนึ่งที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย เปิดบัญชีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากอีกด้วย ผนวกกับ ระบบการชำระเงินแบบ e-Payment ที่สะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้มูลค่าของการทำธุรกรรมของธุรกิจออนไลน์สูงถึงหลักหลายล้านบาทเลยทีเดียว

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการขายของที่ผิดกฎหมาย จึงทำให้ทางกรมสรรพากรได้จัดทำกฎหมายภาษีธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อทำให้การค้าขายออนไลน์เข้ามาสู่ระบบ และตรวจสอบได้มากขึ้น

โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม ประมวลรัษฎากร ฉบับใหม่นี้ ได้บังคับให้ธนาคาร-อีมันนี่ ส่งข้อมูล “ธุรกรรมลักษณะพิเศษ” ให้สรรพากรด้วย


ตรวจสอบภาษี

ตอบคำถาม เดินบัญชีเยอะ ยอดรับเงินมาก เสี่ยงถูกตรวจภาษี?

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเรื่องเดินบัญชีเยอะ ยอดรับเงินมาก เสี่ยงถูกตรวจภาษีจริงไหม?

rabbit finance ขอบอกเลยค่ะว่ามีแนวโน้มว่าจะ “จริง”

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมานี้เอง กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ตรวจพิจารณาและทำการปรับปรุงร่างกฎหมายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว


ตรวจสอบภาษี

เปิดร่างพ.ร.บ. กฎหมายภาษีธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce)

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากรฉบับนี้ ได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจเลือกวิธีนําส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนวิธีนําส่งตามที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติให้การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แต่ที่ถูกวิจารณ์มากที่สุด คือ มาตรา 3 สัตตรส (หมายถึง 3/17) เพิ่มเติมบทบัญญัติ ให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บริการจ่ายให้บุคคลอื่นตามคำสั่ง หรือตราสารเป็นปกติธุระ เป็นผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพบว่าต้องรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษในปีที่ผ่านมา ให้ กรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

โดยธุรกรรมลักษณะพิเศษนั้นจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่  3,000 ครั้ง หรือ ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่  200 ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ซึ่งอธิบดีมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล ทั้งนี้ ให้ สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษให้กรมสรรพากรครั้งแรกภายใน 31 มี.ค. 2563

และนี่ก็คือสาระดีๆ ที่ rabbit finance นำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ค่ะ งานนี้ใครมีความคิดเห็น คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ บอกเลยว่าสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 เม.ย. 2561


avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
Related stories
loading icon