คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

สีรถ

กรมการขนส่ง ประกาศปรับเกณฑ์ระบุสีรถยนต์ ได้ไม่เกิน 3 สี

ในปัจจุบันการทำสีรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในผู้ที่ชอบ ตกแต่งรถยนต์ ทั้งเพื่อความสวยงาม หรือต้องการทำให้สีรถถูกโฉลก เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต หรือบางคนอาจจะทำสีรถยนต์เพื่อปรับปรุง ให้รถยนต์คู่ใจมีสีรถใหม่อยู่เสมอ

จึงทำให้ท้องถนนเต็มไปรถยนต์ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลายราวกับลูกกวาด วิ่งอวดโฉมโชว์ความสดใสอยู่บนท้องถนนมากมาย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า การทำสีรถยนต์หลายสีเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ทำสีรถยนต์
ขอขอบคุณภาพจาก icdn2.digitaltrends.com

กรมการขนส่งปรับเกณฑ์ระบุสีรถยนต์ ในคู่มือจดทะเบียนอย่างไรบ้าง ?

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า

ตามกฎหมายกำหนดให้ รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคัน ต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจน ปัจจุบันสามารถระบุได้ 2 สีหลัก โดยคำนวณจากพื้นที่สีส่วนใหญ่

แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการเปลี่ยนสีรถ หรือการตกแต่งรถได้พัฒนาไปมาก ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนทั้งฝ่ายเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และการควบคุมกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เคลือบสีรถ
ขอขอบคุณภาพจาก media4.s-nbcnews

การกำหนดสีรถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้

  • กรณีตัวรถมีสีรถยนต์เพียงสีเดียว

ในกรณีนี้ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน

  • กรณีที่ตัวรถมีสีรถยนต์หลายสี

ในกรณีที่รถยนต์มีหลายสี ซึ่งถ้าแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาว แต่ส่วนของหลังคามีสีแดง ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ

  • กรณีตัวรถมีสีรถยนต์มากกว่า 3 สี

กรณีที่สีรถยนต์มีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม

  • กรณีที่รถยนต์มีลวดลาย

ในกรณีที่รถมีลวดลาย แต่ไม่มากยังพอสามารถระบุสีหลักๆ ได้อยู่ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี แต่ถ้ามีลวดลายมาก จนไม่สามารถมองหาสีหลักออกได้เลยให้ระบุไว้ในเล่มทะเบียนว่า “หลายสี” โดยลวดลายไม่ว่าจะมาจากการพ่น ติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือแม้จากการเปลี่ยนชนิดวัสดุเป็นคาร์บอนเคฟล่า

สีรถประจำวันเกิด
ขอขอบคุณภาพจาก media4.s-nbcnews

ทำสีรถยนต์มาใหม่ต้องไปแจ้งใคร และต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

หากสีหลักของรถยนต์เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท, ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

ยกเว้นกรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปและไม่ถือว่าเป็นสีรถ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถแต่อย่างใด

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดสีรถดังกล่าว เพื่อให้มีความชัดเจนในการใช้รถในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะไม่สร้างผลกระทบกับประชาชนอย่างแน่นอน

จดทะเบียนรถก่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สำหรับ รถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงสีรถไปก่อนแล้ว แต่การกำหนดสีในใบคู่มือจดทะเบียนไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใหม่ เมื่อมาดำเนินการทางทะเบียน นายทะเบียนจะแก้ไขรายละเอียดในคู่มือจดทะเบียน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ทั้งนี้ เจ้าของรถที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนสีรถ สามารถขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอ และเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อไปดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ “Drive Thru Service” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก

เพียงนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น โดยสามารถใช้บริการ “Drive Thru Service” ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

แต่หากคุณจำเป็นต้องทำสีรถยนต์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสิริมงคลให้แก่ชีวิต แต่ก็ยังไม่มีเงินพอที่จะไปจ้างอู่ทำสีดีๆ ได้ การ “ติดสติกเกอร์” อย่างในเพลงของพี่ตูน บอดี้สแลม ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่คนใช้รถใช้ถนนนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะช่วยแก้เคล็ดให้สีรถยนต์คันเดิมเป็นสีรถยนต์ที่ถูกโฉลกแล้ว วิธีนี้ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าและไม่ต้องเสียเวลาไปทำสีรถที่อู่อีกด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะแต่งรถยนต์ ติดอุปกรณ์เพิ่ม เปลี่ยนสีรถยนต์ ก็อย่าลืมแจ้งให้บริษัทประกันของคุณทราบถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย ไม่อย่างนั้นหากเกิดอุบัติเหตุ หรือ คุณต้องการเรียกเคลมประกัันเมื่อไหร่ ความเปลี่ยนแปลงที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่ทราบอาจจะทำให้คุณเจอปัญหาไม่สามารถเรียกเคลมประกันได้ในอนาคตนะคะ

wacheese
wacheese
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ซื้อทองคำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อทองคำเก็งกำไร อีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บในธนาคารและอยากเริ่มลงทุน เพราะเงินเย็นที่นอนนิ่งอยู่มันได้ดอกเบี้ยน้อยเสียเหลือเกิน แถมธนาคารกลางใหญ่ของโลกก็มีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลดลงอีก เราจึงอยากแนะนำทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ซึ่งก็คือการเก็งกำไรในทองคำนี่เอง ยิ่งในสถานการณ์อย่างในช่วง Covid-19 หรือไวรัสโคโรน่า ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 7 …

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ฤกษ์ออกรถ 2564 ปีนี้ ออกรถวันไหนดี

สำหรับใครที่คิดจะซื้อรถยนต์ใหม่ การออกรถให้ตรงฤกษ์ ก็ใช่ว่าจะเสียหาย ไปดูกันดีกว่าว่า ปีนี้ มีฤกษ์ออกรถอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับคนที่กำลังจะออกรถใหม่ป้ายแดง และต้องการได้ฤกษ์ดีในการออกรถ ออโต้สปินน์มีฤกษ์ออกรถใหม่สำหรับปี 2564  …

ไฟสูง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ไฟสูงใช้เมื่อใด ไม่เสียมารยาท และปลอดภัยในการเดินทาง

อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน นั้นคือการเปิดไฟสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์รถยนต์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยใช้และไม่รู้ว่าใช้ในสถานการณ์ไหน บ้างก็ยังสับสนกับความหมายของการใช้ไฟสูง ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันออกไป เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ และโทษด้วยเหมือนกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้แสบตา มองเห็นยากขึ้น  ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วย …