คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ความแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กับ ประกันชั้น3+

ในการขับรถออกถนนใหญ่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน และทุกคนต้องมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์และคุ้มครองตัวผู้ขับขี่เองในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมา เราจะได้มีสิ่งที่คอยช่วยเหลือและคุ้มครองเรา คือ ประกันภัยรถยนต์  โดยประกันภัยรถยนต์มีด้วยกัน 2 ประเภทด้วยกัน


ประเภทของประกันภัยรถยนต์

  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่า ประกันภัยพ.ร.บ. ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสพภัยจากรถยนต์เท่านั้น
  2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะ รับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับนั่นเอง โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น2, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3, ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+


ในปัจจุบันนี้ประกันภัยภาคสมัครใจมีด้วยกันหลายแบบมากและหลายๆคนคงมีความสงสัยว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ นั้นแตกต่างกับ ประกันภัยชั้น3+ ยังไง? แล้วแตกต่างกันมากไหม? วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักถึงความแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ทั้งสองชั้น รวมไปถึงแต่ละชั้นคุ้มครองอะไรบ้างจะคุ้มค่าแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+,3+ เป็นประกันภัยรถยนต์แบบพิเศษที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมา จากชั้น 2,3 โดยเรามาเริ่มทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กันก่อนดีกว่า


ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ( สองพลัส )

เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ผู้ขับขี่จะเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ นี่จะเป็นประกันภัยรถยนต์แบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกือบแทบทุกกรณีหรือแทบจะเหมือนกับการทำประกันภัยชั้น1 แทบจะทุกด้าน

แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ มีค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ไม่สูงมากเท่ากับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยกรมธรรม์การคุ้มครองของประกันภัยในชั้น2+ มีดังนี้

  • ความคุ้มครองรถยนต์

เป็นการคุ้มครองในส่วนของตัวรถยนต์ในทุกๆกรณี ไม่ว่าจะเป็น รถหาย ไฟไหม้รถ หรือแม้แต่เวลาที่รถเกิดความเสียหายจากการโดนชนแล้วต้องเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อม ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าเสียหายให้ตามกรมธรรม์ที่เราได้ทำไว้ไม่ว่าเราจะไปชนรถคันอื่นหรือรถคันอื่นมาชนเราก็ตาม  แต่สำหรับประกันภัยรถยนต์ในนชั้น2+ นี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดน้ำท่วม

  • ความคุ้มครองส่วนบุคคล

เป็นความคุ้มครองคนขับรถหรือเจ้าของรถนั้นเองก็จะประกอบไปด้วย ประกันความเสียหายส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งถ้าเราโดนตำรวจจับไปก็ทางประกันก็จะจัดการให้เช่นกัน  • ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

เป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถแต่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ ซึ่งทางประกันก็จะคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือแม้แต่ในกรณีหนักสุดคือ คุ้มครองการเสียชีวิตของบุคคลที่3

ข้อแตกต่างของประกันชั้น2+ กับ ประกันชั้น2

ข้อแตกต่างที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ กับประกันภัยรถยนต์ชั้น2 นั้นแตกต่างกันไม่มาก  โดยทั่วไปแล้วทั้ง 2 ชั้น จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกทั้งร่างกายและรถยนต์  แต่ในขณะเดียวกัน ประกันชั้น 2+  จะให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกันภัยด้วย )


ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ( สามพลัส )

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ก็ไม่ต่างจากชั้น 3 ธรรมดาเท่าไหร่ ประกันชั้น 3+ นั้นเหมือนกันกับประกันชั้น 3 แบบธรรมดาทุกอย่าง คือ จะไม่คุ้มครองในส่วนที่รถคันเอาประกันนั้น ไฟไหม้ น้ำท่วม รถคว่ำ รถหาย รถชนหมา ชนกำแพง เป็นต้น  

แต่ที่ต่างคือ มีการเลือกทำประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทหนึ่งขึ้นมา แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นประกันภัยมาตรฐาน โดยทั่วๆไปประกันภัยชั้น 3+ จะคุ้มครองส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ความคุ้มครองรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยคันเอาประกันไปชนกับรถยนต์คันอื่นไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตาม แต่จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น  • ความคุ้มครองส่วนบุคคล

เป็นความคุ้มครองคนขับรถหรือเจ้าของรถนั้นเองก็จะประกอบไปด้วย ประกันความเสียหายส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งถ้าเราโดนตำรวจจับไปก็ทางประกันก็จะจัดการให้เช่นกัน

  • ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

เป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถแต่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ ซึ่งทางประกันก็จะคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือแม้แต่ในกรณีหนักสุดคือ คุ้มครองการเสียชีวิตของบุคคลที่3


ข้อแตกต่างของประกันชั้น2+ และ 3+

หลังจากที่รู้กันไปแล้วว่า ประกันภัยชั้น2+ กับ ประกันภัยชั้น3+  เป็นอย่างไร ซึ่งทั้ง 2 ชั้น จะคุ้มครองการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และการต้องเคลมประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น จะไม่สามารถเคลมในภายหลังหรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี เหมือนประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้

และในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2 ประเภทนี้จะบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยของทั้ง 2 ชั้นก็คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ นั้นจะคุ้มครองในส่วนของตัวรถยนต์กรณีรถหายหรือไฟไหม้ แต่ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้เท่านั้นเอง


แต่ไม่ว่าทั้งสองชั้นจะแตกต่างกันอย่างไร การเลือกทำก็ขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันว่า ผู้เอาประกันจะทำประกันแบบไหนให้เข้ากับการใช้งานของตนและคุ้มค่ามากที่สุด แต่สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเกี่ยวกับประกันทั้ง 2 ชั้นนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากที่ไหน

คุณสามารถลองเข้ามาหาข้อมูลผ่านทาง rabbit finance ที่ได้รวบรวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์และราคาประกันภัยชั้นต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …