คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ทุกครั้งที่ทำประกันรถยนต์แน่นอนว่าเราย่อมให้ความสำคัญกับวันเริ่มต้นของกรมธรรม์อย่างแน่นอน เพราะนั่นหมายความถึงการที่รถยนต์คันโปรดของเราจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้แล้ว นอกจากการเริ่มต้นความคุ้มครองแล้ว เราควรให้ความสำคัญของการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ด้วยเช่นกัน

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ วันที่ประกันภัยรถยนต์สิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่ว่าการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีสาเหตุมาจาก ประกันรถยนต์หมดอายุ หรือ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้น

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่มีสาเหตุมาจาก การยกเลิกกรมธรรม์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

1.บริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ในกรณีที่ บริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นฝ่ายขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยการส่งหนังสือแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนทำประกันภัย

ในกรณีนี้ บริษัทประกันจะหักเบี้ยประกันตามที่มีการคุ้มครอง และดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามระยะเวลาประกันภัยที่เหลือภายใน 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์ประกันมีการสิ้นผลบังคับใช้ ซึ่งนอกจากจะคืนค่าเบี้ยประกันแล้วบริษัทประกันยังต้องคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เอาประกันด้วย

2. ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

หากผู้เอาประกันต้องการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่ทำไว้กับบริษัทประกันก็สามารถทำได้ คุณสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์โดยแจ้งให้บริษัทประกันรถยนต์รับทราบ จากนั้นบริษัทประกันรถยนต์จะลงบันทึกวันที่สิ้นสุดการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ แต่หากไม่มีการระบุวันที่ที่จะให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับใช้ในวันที่บริษัทประกันภัยได้รับหนังสือแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์

และในส่วนของเบี้ยประกันส่วนที่เหลือ ทางบริษัทประกันจะต้องคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนที่เหลืออยู่และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เอาประกัน ซึ่งอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

นอกจากสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังมีอีก 1 สาเหตุที่ทำให้มีการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ นั่นก็คือ ผู้เอาประกันหรือตัวแทนบริษัทประกันหรือโบรกเกอร์ประกัน ไม่ดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันแก่บริษัทประกันภัยรถยนต์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีผลบังคับใช้ นั่นเอง


สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้โดนบริษัทประกันส่งหนังสือ ยกเลิกกรมธรรม์

สาเหตุที่ทำให้คุณเสี่ยงต่อการโดนบริษัทประกันรถยนต์ส่งหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ก็มีอยู่ไม่กี่สาเหตุค่ะ เช่น

  1. มีการเรียกเคลมประกันบ่อย
  2. เกิดอุบัติเหตุบ่อยและถี่มากเกินไป
  3. ทำผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่า ประกันภัยรถยนต์ของคุณเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่มีทางที่จะโดนยกเลิกกรมธรรม์แน่ๆ อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นค่ะ เพราะว่า แม้ว่าประกันรถยนต์ของคุณจะเป็นประกันชั้น 1 ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไม่ยากค่ะ และหากยังไม่เห็นภาพ เราจะอธิบายเพิ่มเติม คือ

กรณีที่คุณทำประกันภัยรถยนต์มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 เดือน แต่ระหว่าง  5 เดือนนี้คุณมีการเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว 3ครั้ง และค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 30,000 บาท ในกรณีแบบนี้บริษัทประกันภัยรถยนต์จะประเมินความเสี่ยงที่คุณอาจจะมีการเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์อีกในอนาคต จึงทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่งหนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้แก่คุณนั่นเองค่ะ

ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากโดนยกเลิกประกันภัยรถยนต์ แน่นอนเลยว่าคุณต้อง

  1. หลีกเลี่ยงการเคลมบ่อย หรือ ในการเคลมแต่ละครั้งระวังอย่าให้มีมูลค่าในการเคลมสูงเกินไป
  2. ระมัดระวังอย่าให้มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมากเกินไป

ซึ่ง 2 กรณีข้างต้นนั้น นอกจากจะทำให้คุณอยู่ใน ภาวะเสี่ยงโดนบริษัทประกันภัยรถยนต์ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ยังส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีจำนวนสูงขึ้นในปีถัดไปอีกด้วย นั่นเองค่ะ

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคประจำตัว
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! โรคประจำตัวที่ถึงชีวิตได้ เมื่อติดเชื้อโควิด-19

โควิด-19 นั้น ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่สุ่มเสี่ยงเป็นแล้วถึงแก่ชีวิต แต่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวบางชนิด ก็เข้าข่ายเช่นเดียวกัน ว่าแต่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะ ที่เข้าข่าย มาเช็กไปพร้อมๆ กันดีกว่า!    …

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด

5 ข้อต้องรู้ ถ้าไม่จ่ายบัตรกดเงินสดต้องโดนอะไรบ้าง

การมีบัตรกดเงินสดไว้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นในยามฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ก็สามารถกดเงินได้ทันทีจากทุกตู้เอทีเอ็มสะดวก รวดเร็ว ในทุกสถานการณ์คับขัน แต่ถ้ากดออกมาแล้ว ไม่จ่ายตรงตามกำหนดนั้นหมายความว่า คุณผิดนัดการชำระนั่นเอง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อตัวผู้ถือบัตรกดเงินสดได้ …

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct
ข่าวประชาสัมพันธ์

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker Rabbit Finance, the …