คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ คืออะไรหนอบอกฉันที

ในชีวิตประจำวันของแต่ละอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น คุณครู พนักงานออฟฟิศ หรือแม่ค้า ต่างก็ต้องใช้รถใช้ถนนสำหรับการเดินทางเพื่อไปให้ถึงสถานที่นั้นๆ บางคนอาจจะใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อความสะดวกสบาย ไม่ต้องขับเองให้เหนื่อยใจ แถมยังสามารถหลีกหนีรถติดที่แสนวุ่นวายได้ แต่บางคนเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะรถก็เหมือนพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ต้องเกรงใจใคร

และเมื่อขับออกมาบนท้องถนนที่เนืองแน่นไปด้วยเครื่องยนต์หลากสีสัน สิ่งที่เจ้าของรถยนต์ส่วนตัวควรพึงมีคือความเกรงใจ ความมีน้ำใจ ความไม่ประมาท และมีสติ เพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกชีวิตบนท้องถนน และหน้าที่ที่ละเลยไม่ได้ของผู้ใช้รถ นั่นคือ การทำประกันรถยนต์ (พ.ร.บ. ภาคบังคับ


ทำไมต้องทำประกันภาคบังคับ

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือกฎหมายที่รถทุกคันต้องจดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบก และทำไว้เป็นพื้นฐานตามกฎหมาย จุดประสงค์หลักของการทำ พ.ร.บ. ภาคบังคับ คือคุ้มครองผู้ใช้ยวดยานพาหนะบนท้องถนน  ในกรณีที่บาดเจ็บกฎหมายฉบับนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการรักษา  

หรือ จ่ายค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต และเป็นหลักประกันให้โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลมั่นใจว่าจะได้รับค่าเสียหายจากผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน


... ภาคบังคับคุ้มครองผู้ใดบ้าง

ไม่ว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะเป็นใคร เจ้าของรถ คนขี่มอเตอร์ไซค์ ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หรือแม้กระทั่งผู้เดินเท้าที่ถูกเฉี่ยวชนก็จะได้รับความคุ้มครอง และ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น กฎหมายฉบับนี้จะทำหน้าที่ของมันโดยฉับพลัน

ได้แก่ ชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ อย่างไรก็ตาม ประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกี่ยวกับร่างกายและชีวิตเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินหรือค่าซ่อมรถแต่อย่างใด  


ประกันรถยนต์ภาคบังคับคุ้มครองใครบ้าง

ความคุ้มครองที่จะได้รับจากประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ความคุ้มครองในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จะเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต โดยไม่มีการพิสูจน์ความถูกผิดแต่อย่างใด โดยทางประกันรถยนต์จะชดเชยให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุและทายาทภายใน 7 วัน โดยจำนวนเงินสามารถแจกแจงได้ดังนี้

  • ในกรณีที่บาดเจ็บจะได้รับค่าชดใช้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะจ่ายตามค่ารักษาจริง
  • ในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับค่าชดใช้จำนวน 35,000 บาท โดยเป็นค่าปลงศพ และเกี่ยวกับการจัดการศพ
  • ในกรณีที่เสียชีวิตภายหลังรับการรักษาจะได้รับค่าชดใช้จำนวน 30,000 และ 35,000 บาท จะเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง และค่าปลงศพตามลำดับ รวมเป็นเงิน 65,000 บาท

ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น

คือ ค่าเสียหายที่บริษัทประกันรถยนต์จะชดเชยให้หลังจากที่ได้รับการพิสูจน์ความถูกผิดตามกฎหมายแล้ว โดยผู้ที่จะได้รับค่าชดใช้นี้คือผู้ประสบภัยและทายาทของผู้ประสบภัยซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • ในกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าชดใช้ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนจำนวนเงินไม่เกิน 80,000 บาท
  • ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจะได้รับค่าชดใช้จำนวน 300,000 บาท


ผู้ใดบ้างที่จะต้องทำ พ... ภาคบังคับ

ผู้ที่จะต้องทำประกันรถยนต์ดังกล่าวได้แก่ เจ้าของรถ หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ ผู้เช่ารถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ และเจ้าของรถที่รถถูกจดทะเบียนในต่างประเทศและนำมาใช้ในประเทศไทยชั่วคราว จะละเว้นก็แต่รถที่เป็นของพระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาท รวมถึงรถของหน่วยงานราชการต่างๆ

โทษของการไม่ทำประกันภาคบังคับ

เมื่อมีรถสิ่งที่ควรจะมีติดรถไว้คือประกันรถยนต์ หากผู้ใดไม่มีจะถือว่าผิดกฎหมายทันที แถมยังไม่สามารถต่อภาษีรถได้อีกด้วย และบทลงโทษของการฝ่าฝืนครั้งนี้คือการปรับเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 บาทอัตราเบี้ย พ... ภาคบังคับ

เมื่อขึ้นชื่อว่าประกันภัยภาคบังคับความหมายก็เลยตรงตัวที่ว่ารถทุกคันจะต้องมี เพราะความเป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของรถและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ โดยรัฐบาลกำหนดให้ราคาต่ำที่สุดเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหันมาทำประกันรถยนต์ เมื่อราคาต่ำลงบริษัทที่เป็นนายหน้าในการทำประกันก็จะต้องไม่ขาดทุนตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของหลักที่ว่า “ไม่ได้กำไรแต่ไม่ขาดทุน”

และทางกรมประกันภัยได้พิจารณาและปรับปรุงอัตราของเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มและลดอัตราเบี้ยประกันภัยของรถบางประเภท หรือเพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้น (15,000 บาท เพิ่มจำนวนเงินเป็น 35,000 บาท) และค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน (800,000 บาท ลดจำนวนเงินเป็น 100,00 บาท)

ซึ่งในปัจจุบันกรมการประกันภัยมีคำสั่งให้นายทะเบียนกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นอัตราเบี้ยเดียว ซึ่งแยกตามประเภทรถและลักษณะของรถ  บริษัทที่ทำประกันภัยไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้


จะเห็นได้ว่าการทำประกันรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองทั้งตัวเราและผู้คนที่อยู่บนท้องถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แถมช่วยคลายความกังวลใจกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะออกให้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การทำประกันรถยนต์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ ยังมี ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ เลยทีเดียว 

 

ที่มา : สำนักงาน คปภ.


สนใจทำประกันรถยนต์ ราคาประหยัด https://finance.rabbit.co.th/car-insurance

9 Tails
9 Tails
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …