คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ติดฟิล์มรถยนต์ ของแต่งรถ

จริงหรือมั่ว? ไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนคงคุ้นเคยกับ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพราะเป็นสิ่งที่ กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องทำ

โดย พ.ร.บ.รถยนต์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเนื้อความของพระราชบัญญัติฉบับนี้ บอกว่ากฎหมายมีข้อบังคับให้รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภท ทำการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

[rabbitads slug=banner1]


พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันภาคสมัครใจ

พ.ร.บ. รถยนต์ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

“พ.ร.บ.รถยนต์” หรือ ประกันภัยภาคบังคับ จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยจะให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก และหากประสบภัยจากรถแล้วได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

ซึ่งการที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี เนื่องจากเพื่อให้ผู้ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้รับการรักษาพยาบาล เมื่อประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน


เช็ก! ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้จริงหรือ ?

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ แม้จะผิดกฎหมายแต่ก็ยังได้รับผลประโยชน์เหมือนกับการทำ พ.ร.บ. รถยนต์ อยู่บ้าง คือ การที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เราจะขอย้ำอีกรอบเพื่อให้คุณมั่นใจว่าไม่ได้อ่านผิดว่า

“รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้” แต่จะเป็นในกรณีที่อุบัติเหตุครั้งนั้นคุณเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น

โดยผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จาก สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งก็คือ กรมการประกันภัย และสำนักงานประกันภัยจังหวัดทั่วประเทศนั่นเอง แต่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะว่า

สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะมาไล่เบี้ยคืนจากเจ้าของรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ แถมยังเก็บเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมทั้งปรับเจ้าของรถยนต์โทษฐานที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ด้วย

ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่า ทั้งหมดนี้ยังสามารถเรียกว่าประโยชน์ของการไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้หรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็ต้องถูกปรับอยู่ดี แถมยังถูกเก็บเงินเพิ่มอีกตั้ง 20% ด้วย

[rabbitads slug=banner2]


พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันชั้น 1

ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง ?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า การไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับของผู้ครอบครองรถยนต์ และคุณทราบอีกหรือไม่ว่า การไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ยังมีผลเสียที่จะตามอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น

1. กรณีขับรถยนต์ที่ไม่ได้ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ บนท้องถนน

แม้คุณจะไม่ได้ขับรถไปชนรถคันอื่น หรือขับรถประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ และบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและทรัพย์สิน แต่คุณก็มีความผิดอยู่แล้วโทษฐานที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจบังเอิญพบเข้า

คุณจะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากทำ พ.ร.บ. รถยนต์ แล้ว แต่ไม่ยอมติดเครื่องหมายไว้ที่ตัวรถยนต์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดังนั้น หากทำ พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วก็ควรติดเครื่องหมายไว้ในจุดที่เหมาะสมด้วย แต่หากใครยังที่ไม่ได้ก็ควรรีบไปทำกันเลยจะได้ไม่โดนปรับ และไม่เข้าข่ายการปฎิบัติตัวแบบผิดกฎหมาย

[rabbitads slug=full-screen]


พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันรถยนต์

2. กรณีขับรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วไปชนรถคันอื่น และคุณเป็นฝ่ายผิด

คู่กรณีที่ได้รับความเสียกหายจาก อุบัติเหตุรถชน สามารถไปใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ได้ที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ กรมการประกันภัย และสำนักงานประกันภัยจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน  15,000 บาท

จากนั้นสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียจากเจ้าของรถยนต์

พร้อมทั้งบวกเงินค่าเสียหายเพิ่มอีก 20% และปรับเจ้าของรถยนต์ฐานฝ่าฝืนการไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ และผู้ขับขี่ฐานนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ มาใช้ ปรับไม่เกิน  10,000 บาท

และหากคุณไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ของคู่กรณีด้วยตัวเอง

[rabbitads slug=banner3]


พ.ร.บ.รถยนต์ อุบัติเหตุรถยนต์

3. กรณีขับรถยนต์ที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วไปชนรถที่ไม่มี พ.ร.บ. และคุณเป็นฝ่ายผิด

ถ้ารถยนต์ของคุณมี พ.ร.บ. รถยนต์ แต่คุณเกิดเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผ่านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ ส่วนการรับผิดชอบความเสียหายต่อตัวรถยนต์นั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี คือ

  • กรณีที่คุณไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายรถยนต์ด้วยเงินของคุณเอง
  • มีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์เอง

 เมื่อรู้ถึงผลเสียของการไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว คงทำให้หลายคนเปลี่ยนใจและเริ่มอยากทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ขึ้นมาบ้างแล้ว

หากคุณอยากทำประกันรถยนต์ภาคบังคับแล้วล่ะก็ สามารถไปทำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หรือจะเลือกทำ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) ได้เลยค่ะ

เมื่อทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมทำ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไว้ด้วย เพื่อที่คุณจะได้รับความคุ้มครองในการขับขี่รถยนต์เป็นสองเท่า ทั้งการให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์, ผู้ขับขี่รถยนต์, ผู้ที่โดยสารมาด้วย รวมถึงยังให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบจากอุบัติเหตุรถยนต์ด้วย    

wacheese
wacheese

บทความแนะนำ​

เลือกคอนโดที่ใช่
อสังหาริมทรัพย์

เลือกคอนโดที่ใช่ ยังไง ให้พื้นที่ห้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์

สำหรับการอยู่อาศัยในเมือง เราคงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าจะซื้อบ้านสักหลังช่างยากลำบาก คอนโดมิเนียมจึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากกว่า แล้วแบบนี้ เราจะเลือกคอนโดยังไงให้ถูกใจ พื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กันล่ะ ตาม rabbit finance ไปดูพร้อมกันเลย  …

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด

ดีกว่าที่คิด! บัตรกดเงินสด ไอเทมที่ต้องพกติดกระเป๋า

ใครว่าบัตรกดเงินสดเป็นภัยเงียบที่ทำให้เราเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว แต่แท้ที่จริงถ้ารู้จักใช้บัตรกดเงินสดให้เป็น ก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมาย วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน บัตรกดเงินสด …

ประกันเบาหวาน
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

เช็กด่วน! สัญญาณอันตราย ก่อนเป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เรียกได้ว่าเป็นโรคร้ายยอดฮิตในไทย แถมทุกวันนี้ยังมีสถิติวัยรุ่นและวัยทำงานที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ว่าแต่อะไรคือสัญญาณอันตรายที่ส่อเค้าก่อนเราจะเป็นเบาหวานกันนะ? มาเช็กสุขภาพด้วยกันเถอะ!  สัญญาณอันตราย ก่อนเป็น “โรคเบาหวาน” หิวน้ำมากกว่าปกติ ดื่มน้ำบ่อย …