คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องมีติดรถกันไว้ทุกคัน ไม่ว่ารถของคุณจะเป็นรถยนต์ประเภทไหนก็ตาม ซึ่งประกันภัยรถยนต์นั้นจะแบ่ง 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. ) และ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับประกันภัยประเภทที่ 2 หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกันค่ะ


ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจคืออะไร

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมีความหมายตามตามชื่อเรียกเลยว่า ประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจ โดยใครจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ไม่ผิดกฎหมายเหมือนประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.  ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นก็จะแบ่งกรมธรรม์ออกเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ

 1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) คือ กรมธรรม์จะคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์คนไหนก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอม เหมือนกับเป็นผู้เอาประกันภัยด้วยอีกคน
 2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver ) คือ กรมธรรม์จะคุ้มครองแค่ผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์แบบนี้จะต้องเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ที่ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คนเท่านั้น


โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นจะให้คุ้มครองมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) เพราะตัวประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้นจะคุ้มครองเพียงแค่ตัวบุคคลในกรณีที่มีเกิดบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น

แต่ประกันภัยประเภทสมัครใจจะให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลภายในรถ ภายนอกรถและยังรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและรถของผู้เอาประกันภัยโดยประกันภัยภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน 5 ประเภท


ประเภทของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ผู้เอาประกันนิยมเลือกใช้มากที่สุด เนื่องจากประกันภัยชั้น1 เป็นประกันที่คุ้มครองผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันมากที่สุดในหลายๆด้าน โดยสิ่งที่ประกันภัยชั้น1 คุ้มครองมีดังนี้

 • ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย อนามัย และ ชีวิต
 • ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครองค่าเสียหานที่เกิดขึ้น
 • ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน
 • ความคุ้มครองที่รับผิดชอบตามเอกสารอนุสัญญา
 • ส่วนลดจากการระบุอายุผู้ขับขี่
 • ส่วนลดค่าความเสียหายส่วนแรก
 • ส่วนลดกลุ่ม
 • ส่วนลดประวัติดี
 • การเคลมประกันภัยรถยนต์

ถ้าจะสรุปง่ายๆ ก็คือประกันภัยชั้น 1 สามารถเคลมได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุต้องซ่อมรถเรา รถเขา หรือรถสูญหาย ไฟไหม้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองให้หมด


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 2

ต้องบอกก่อนเลยว่าในปัจจุบันนี้ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับผู้เอาประกันภัย เพราะว่าราคาคอนข้างจะแพงแต่ไม่ค่อยคุ้มค่า ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่จึงไปทำ ประกันภัยชั้นอื่นๆกันมากกว่า ซึ่งสิ่งที่ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครอง คือ

 • ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

สรุปง่ายๆคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด แต่จะให้ความคุ้มครองกับทางฝั่งของคู่กรณีแทน แต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้เหมือนเดิม



ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 3

การ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้นโดยประกันภัยชั้น3จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

 


 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น  2+

ในปัจจุบัน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (สองพลัส) กำลังเริ่มเป็นที่นิยมของผู้เอาประกันภัย ด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านั้นเอง โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหานต่อตัวรถยนต์ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

 


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 3+

สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ก็ไม่ต่างจากชั้น 3 ธรรมดาคือจะไม่คุ้มครองในส่วนที่รถคันเอาประกันนั้น ไฟไหม้ น้ำท่วม รถคว่ำ รถหาย รถชนหมา ชนกำแพง เป็นต้น โดยสิ่งที่ประกันชั้น3+ คุ้มครองมีดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหานต่อตัวรถยนต์ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

 



จาก ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่แบ่งชั้นต่างๆจะมีความคุ้มครองที่แต่ต่างกันไปซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครอง ยิ่งคุ้มครองเยอะก็ยิ่งมีราคาที่สูง แต่ไม่ว่าจะทำประกันชั้นไหน ผู้เอาประกันก็ต้องศึกษาแต่ละแบบอย่างถี่ถ้วนว่าเหมาะกับการใช้รถของเราไหม และถ้าเราใช้รถแบบนี้ก็ทำประกันชั้นนี้ เพื่อให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยนั้นเอง แต่สำหรับประกันกันภาคสมัครใจนั้นผู้เอาประกันจะไม่ทำก็ได้อีกเช่นกัน


สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเกี่ยวกับประกันทั้ง2ชั้นนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากที่ไหน คุณสามารถลองเข้ามาหาข้อมูลผ่านทาง Rabbit Finance ที่ได้รวบรวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์และราคาประกันภัยชั้นต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถยนต์ได้ที่   https://rabbitfinance.com/car-insurance

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ปะยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

การปะยางที่ถูกต้องทำให้ยางกลับมาใช้งานได้ 100%

สวัสดีครับ วันนี้คิมไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ มีเพื่อนๆหลายคนถามคิมว่าถ้าเราปะยางแล้ว ยางรถของเราจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% เหมือนเดิมไหม คิมต้องบอกว่าถ้าเราปะยางอย่างถูกวิธีการใช้งานจะกลับมา 100% แน่นอนครับ แต่ว่าก็มีหลายๆกรณีโดยคิมจะจำแนกไว้ตามนี้เลยครับ …

รถป้ายแดง-รถมือสอง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อรถใหม่ป้ายแดง หรือรถมือสอง อย่าลืม! ทดลองขับเป็นสิ่งสำคัญ!

สวัสดีครับชาว rabbit finance พบกันอีกครั้งกับ MR.CARRO แห่ง CARRO Thailand กันเช่นเคย พร้อมสาระน่ารู้เรื่องรถยนต์ที่นำมาฝากกันครับ …

ห้ามจอดรถ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เช็คที่นี่ มีตรงไหน ห้ามจอดรถ บนถนนและซอยในกทม.

ต้องยอมรับว่าถนนหนทางในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้มีรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน  ยิ่งในช่วงเร่งด่วนด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึง เพราะติดแหงกกันอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานนั่นเอง อีกทั้งกรณีรถยนต์ที่จอดตามริมฟุตบาทก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการจราจรที่ติดขัดอีกเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกับกรณีดังกล่าว เพราะถือว่าทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเกิดความเดือดร้อนนั่นเอง  ล่าสุดได้มีประกาศห้ามหยุดหรือจอดรถ บนถนนและซอย …