คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี คืออะไร สำคัญแค่ไหน??

กว่าจะตัดสินใจทุบกระปุกเพื่อซื้อรถยนต์มาขับซักคัน เราเชื่อว่าหลายคนย่อมคิดและตัดสินใจกันมาอย่างดีแล้ว และเนื่องด้วยรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจซื้อรถแล้วเราก็ต้อง ดูแลรักษาสภาพรถยนต์คันโปรดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

และเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอารถยนต์เข้าศูนย์ตรวจสภาพประจำปีอย่างที่เคยได้ยินหลายๆคนพูดกันนั้น เคยสงสัยหรือไม่คะว่า การตรวจสภาพรถยนต์แต่ละปีนั้นคืออะไร? ทำไมต้องตรวจ? วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

[rabbitads slug=banner1]

 


 

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

ตรวจสภาพรถยนต์ ประจำปีคืออะไร

การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี หรือ ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันในชื่อ ตรวจสภาพรถ ตรอ. นั้น เป็น การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีรถยนต์ นั่นเองค่ะ ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุไว้ว่า

รถยนต์จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถอยู่ในสภาพที่ดี และการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีนั้น ยังรวมถึงการตรวจลดมลภาวะ (ควันดำ) ด้วย

ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบและคนเดินถนนคนอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะ


ประเภทของรถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี (ตรวจสภาพรถ ตรอ.) ก่อนเสียภาษีรถยนต์ มีอะไรบ้าง

เบื้องต้นกรมการขนส่งทางบกได้มีกำหนดสำหรับรถยนต์ที่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีไว้ดังนี้

 1. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน
 2. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 3. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

– รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป


 

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

นำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีได้ที่ไหนบ้าง?

 • รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท

สามารถนำไปรถตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีได้ที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

 • รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์

ต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ยกเว้น

– รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม สามารถตรวจสภาพรถได้ที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

– รถของหน่วยงานราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้

 • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ

  การดัดแปลงสภาพรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ รวมถึงรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถ หรือ เลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี จะต้องนำรถไปตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 


[rabbitads slug=banner2]

ระยะเวลาที่นำรถไปตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

การนำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีนั้น เจ้าของรถยนต์สามารถนำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถประจำปีได้ล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนที่ภาษีรถยนต์ประจำปีจะหมดอายุ และ หากคุณลืมตรวจสภาพรถยนต์สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี หรือมีการดำเนินการล่าช้า คุณจะต้องจ่ายค่าค่าปรับพร้อมค่าตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี ค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีมีอะไรบ้าง

อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อเรานำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

 


 

ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

นำรถตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องทำยังไง?

เมื่อเรานำรถยนต์ของเราไปตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดนั้น หากผลตรวจสภาพรถยนต์ของคุณผ่านเกณฑ์กำหนด สถานตรวจสภาพรถยนต์จะออกหนังสือรับรองสภาพรถยนต์ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดให้แก่คุณ

แต่หากการนำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์แล้วผลออกมาว่า รถยนต์ของคุณไม่ผ่านเกณฑ์นั้น สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งเหตุผลที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่ผ่านการตรวจสภาพ และคุณต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งให้เรียบร้อย

จากนั้นนำรถกลับไปให้สถานตรวจสภาพแห่งเดิม ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของคุณอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์ไปตรวจใหม่ ครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้  แต่ หากนำรถยนต์กลับไปตรวจสภาพหลังจาก 15 วัน หรือ นำรถยนต์ไปตรวจที่สถานตรวจแห่งใหม่ จะเสียค่าตรวจเต็มราคาตามที่กำหนดไว้

เท่าที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เพราะหากรถยนต์ของเราอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมต่อการใช้งานมากแค่ไหน ย่อมหมายถึงความปลอดภัยที่เรามีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ

เพราะแม้คุณจะมีประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว แต่เชื่อเราเถอะค่ะว่า การป้องกันไว้ก่อนถือเป็นเรื่องที่ดีกว่าเสมอ

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ECO Car
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

รวมรถยนต์ ECO Car 2021 ที่มีขายในไทยมากสุด

กระแสตอบรับของรถยนต์อีโคคาร์กำลังได้รับความนิยมประชาชนที่ต้องการมีรถจนขับเป็นอย่างตัวเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากรถยนต์อีโคคาร์เป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งที่ประหยัดน้ำมัน และทางค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เองก็พยายามผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่า ภายนอก-ภายใน เครื่องยนต์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีความปลอดภัย …

รองเท้าขัดเบรก
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

อันตรายจากรองเท้าขัดเบรก ที่คุณแก้ไขได้

อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในกลุ่มของอุบัติเหตุ ซึ่งต้นเหตุของความเสียหายนั้นก็มักจะมาจากความประมาท หรือการกระทำที่ไม่ทันได้ระมัดระวังของตัวผู้ขับขี่เอง อย่างเช่นเหตุการณ์ที่รถยนต์เบรกไม่อยู่เพราะรองเท้าขัดเบรก จนทำให้รถยนต์เสียการควบคุมและเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุ เชื่อว่าใคร ๆ ก็คงไม่ต้องการให้รถยนต์ของตนเองต้องได้รับความเสียหาย …

รถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

รถยนต์ที่ถูกพูดถึงและค้นหามากที่สุดในปี 63

ในช่วงที่ปี 2563 ที่ผ่านมา มีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ต่างออกมาเป็นจำนวน แม้ว่าจะต้องเจอกับวิกฤตต่าง ๆ ก็ตาม แต่จะมีสักกี่รุ่นกันเชียวที่ได้รับความนิยม …