คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ภาษีรถยนต์

เสียภาษีรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง

นอกจากเรื่องของ ประกันภัยรถยนต์ แล้ว เรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เรื่องของ การเสียภาษีรถยนต์ ที่เจ้าของรถจะต้องทำเป็นประจำทุกปี เพราะถ้าหากขาดการเสียภาษีรถยนต์เกิน 3ปี รถของท่านจะถูกระงับทะเบียนทันที

และการถูกระงับทะเบียนจะมีผลเสียและจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาภายหลังได้  ซึ่งการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ แล้วไปยังสถานที่รับบริการเสียภาษี


ประเภทของรถที่รับชำระภาษี ได้แก่

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2)

– รถจักรยานยนต์ (รย. 12)

โดยมีหลักฐานที่ใช้ตอนยื่นต่อภาษี คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, ประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนการชำระภาษี)

เอกสารในการต่อภาษีรถยนต์

 

 1. เล่มทะเบียนรถพร้อมสำเนา
 2. เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 3. เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก หรือเอกชน (ตรอ.)
 4. ใบรับรองวิศวกรในกรณีที่รถยนต์ของท่านติดตั่งเชื้อเพลิงแก๊ส

หลังจากที่เตรียมเอกสารพร้อมแล้วเราจะมาดูกันว่าในปัจจุบันท่านสามารถไป เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้การต่อภาษีรถยนต์มีความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก เพราะทางกรมขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่สำหรับการต่อภาษีรถยนต์มากขึ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 

 


เสียภาษีรถยนต์


สถานที่ต่อภาษีรถยนต์

 • กรมขนส่งทางบก

ยกตัวอย่าง เช่น กรมขนส่งทางบกหมอชิต จะมีจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษีหรือ Drive – through เพียงสองนาทีคุณก็จะได้ป้ายติดกระจกพร้อมใบเสร็จรับเงินและสมุดเล่มทะเบียนคืนมา โดยจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:30 – 15:30 น.

 • ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพฯ แต่การต่อภาษีรถยนต์ที่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีเงื่อนไข ดังนี้

 

ต่อได้เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนในเขต กรุงเทพฯ และไม่มีภาษีค้างชำระ โดยต้องติดต่อขอชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน


เสียภาษีรถยนต์
เสียภาษีรถยนต์แบบขับรถที่กรมขนส่ง

 

 • สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีรถยนต์ผ่านที่สำนักงานเขตสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตใน กรุงเทพฯ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับการเสียภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ทุกประการ

นอกจากนี้เจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจะขอชำระภาษีประจำปี ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับการชำระภาษีรถยนต์ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษีเหมือนกับการเสียภาษีที่ธนาคารภาณิชย์และสำนักงานเขตทุกเขตภายในกรุงเทพมหานครทุกอย่าง

 • ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ขยายพื้นที่ให้บริการในการเสียภาษีรถยนต์ เพิ่มขึ้นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถ ดังนี้

1.ห้าง Big C

ห้าง Big C ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหมด 13 สาขาด้วยกัน คือ  สาขาลาดพร้าว, สาขารามอินทรา, สาขาบางบอน, สาขาสุขาภิบาล3, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาบางประกอก, สาขารัชดาภิเษก, สาขาเพชรเกษม, สาขาศรีนครินทร์, สาขาบางนา, สาขาอ่อนนุช, สาขาสำโรง, สาขาสุวินทวงศ์ และ สาขาบางใหญ่ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17.00 น.

2.ห้างสรรพสินค้า Central

สำหรับที่ห้างสรรพสินค้า Central จะมีให้บริการ 2 สาขา คือ

เซ็นทรัลสาขารามอินทรา บริเวณท้อปส์ ชั้นใต้ดิน โดยจะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

Central World โดยจะเปิดให้บริการเวลา 11:00 น. – 18:00 น.

3.ศูนย์การค้า Paradise Park  สาขาศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น. • ทางอินเตอร์เน็ต

สำหรับการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งการเสียภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นทำได้ง่ายมากๆ คือ

1.เข้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก >>  www.dlte-serv.in.th/dltWeb

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรถของท่าน

3.กรอกหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

4.กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)

5.เลือกวิธีชำระเงิน

 • หักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ต้องเป็นผู้ถือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , MASTER )
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

หลังจากที่เลือกวิธีชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ กรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์และ ท่านเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ

โดยสถานที่ทุกที่ตามที่กล่าวมารับต่อทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศไม่ว่ารถยนต์ของท่านนั้นจะทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดไหนก็ตาม เพียงเท่านี้การเสียภาษีรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากรบกวนเวลาอีกต่อไปค่ะ


สนใจทำประกันรถยนต์ ราคาประหยัด กดเลย!

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …