คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ใบขับขี่ออนไลน์

ชวนนักขับมาทำใบขับขี่ออนไลน์ สไตล์ New normal

ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลาย ๆ คนจึงต้องเพิ่มการระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากขึ้น และเกิด New Normal คือวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของคนในปัจจุบัน ที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยรอดพ้นจากความเสี่ยงติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

รวมทั้ง การทำใบขับขี่ ที่เดิมทีผู้ขับขี่นั้นต้องเป็นผู้ทำการดำเนินการด้วยตนเองที่ขนส่งฯ แต่ในปัจจุบันนั้น มีมาตรการที่งดการรวมตัวหรือสัมผัสสิ่งของร่วม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่-ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการเปิดให้ทำใบขับขี่ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทำผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้เราขอชวนให้คุณมาลองทำไปพร้อม ๆ กัน บอกเลยว่าสะดวก และทำใบขับขี่ได้ง่ายมาก จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

ใบขับขี่ออนไลน์-สอบใบขับขี่

ทำใบขับขี่ออนไลน์ สไตล์ New normal

สำหรับผู้ขับขี่ท่านใดที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุ แล้วต้องการต่ออายุใบขับขี่เพื่อให้คงสถานะที่ใช้งานได้ตามเดิม แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุผลส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม ที่ทำให้ยังไม่สามารถเดินทางไปที่ขนส่งฯ เพื่อดำเนินการทำใบขับขี่ดิจิทัลด้วยตนเองได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ลงทะเบียน

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถใช้ได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์ระบุ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้อง หลังจากนั้นกด “ยืนยัน”

แบบทดสอบก่อนฟังอบรมออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการทำแบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม โดยกดเลือกประเภทของยานยนต์ของคุณ ตามรายการดังนี้

  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์,สามล้อ,รถยนต์) ใช้เวลาอบรม 1 ชม.
  • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ใช้เวลาอบรม 2 ชม.
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถยนต์สาธารณะ) ใช้เวลาอบรม 3 ชม.
  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์, รถสามล้อ, รถยนต์) สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ทำการต่ออายุใบขับขี่ เกิน 1 ปี  ใช้ระยะอบรม  2 ชม.

เมื่อเลือกประเภทเรียบร้อยแล้วจะมีแบบทดสอบขึ้นมา ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุด ทำจนครบทุกข้อ

รับชมวีดิโออบรม

รับชมสื่อวิดีโออบรมใบขับขี่ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ให้ทำความเข้าใจเนื้อหาในระหว่างการอบรม เพื่อเตรียมตัวทำแบบทดสอบในขั้นตอนต่อไป

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

หลังจากที่รับชมสื่อวิดีโออบรมใบขับขี่จนจบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีแบบทดสอบให้ทำอีกครั้ง ให้ทบทวนจากเนื้อหาในการอบรมที่รับชมมา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ทำจนครบทุกข้อแล้วกดส่งแบบทดสอบ หากหน้าจอระบบแสดงผลว่าคุณมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ให้ทำการบันทึกภาพหน้าจอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปยื่นสำหรับการดำเนินการต่อใบขับขี่ตัวจริง ภายใน 90 วัน

จองคิวทำใบขับขี่

หาวัน-เวลาที่ว่าง เพื่อทำการจองคิวทำใบขับขี่ตัวจริง โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อทำการจองคิวตามวันและเวลาดังกล่าวได้เลย

ใบขับขี่ออนไลน์-ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่ออนไลน์ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้ไหม?

เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังมีข้อสงสัยว่า แล้วใบขับขี่ที่เป็นแบบดิจิทัลนั้น จะสามารถใช้งานแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ไหม ในที่นี้ขออธิบายว่า คุณสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัลแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เมื่อมีการเรียกตรวจ ตามราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ที่ระบุว่า

“มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ได้ ออกใบสั่งได้ แต่จะยึดใบขับขี่ไม่ได้ และประชาชนใช้ใบขับขี่ดิจิทัลจากกรมการขนส่งทางบกได้”

ทำไมจึงควรทำใบขับขี่ออนไลน์

การทำใบขับขี่ออนไลน์นั้น นอกจากจะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวก ลดความเสี่ยงติดเชื้อในช่วงโควิด-19 แล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายประการที่คุณอาจยังไม่ทราบ ได้แก่

  • แอปพลิเคชั่นของใบขับขี่ออนไลน์จะมีเมนู SOS สำหรับขอความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยแอปฯ จะสามารถใช้โทรฯ แจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ
  • เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ใบขับขี่จะหมดอายุ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ
  • ผู้ขับขี่จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารและประกาศสำคัญต่าง ๆ ผ่านทางแอปฯ ได้เลย
  • สามารถแชร์เส้นทางการเดินทางให้กับผู้อื่นทราบได้
  • หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเพื่อทำการช่วยเหลือได้ เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, สิทธิการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา

เพราะใบขับขี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักขับทุกคน หากนักขับคนใดที่ไม่มีใบขับขี่หรือขาดการต่ออายุใบขับขี่แต่ยังใช้งานยานยนต์ขับขี่สัญจรบนท้องถนน จะถือว่ามีความผิด หากตรวจพบจะมีบทลงโทษ นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ต้องไม่ลืม ก็คือการต่ออายุประกันภัยรถยนต์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น จะได้มีวงเงินคุ้มครองจากประกันรถยนต์ที่เข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงนี้ และผ่อนปัญหาจากหนักให้เป็นเบา

IN-Wsible
IN-Wsible
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ

เด็กเล็กอายุไม่ถึง 5 ปี มีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวัง ?

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงวัยอายุไม่ถึง 5 ปี นั้น อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่แข็งแรงเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ จึงไม่แปลก …

สินเชื่อส่วนบุคคล-สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
สินเชื่อส่วนบุคคล

เคล็ดลับขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ได้วงเงินสูง กู้ง่ายผ่านฉลุย

เมื่อต้องการเงินสักก้อนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นถือว่าเป็นสินเชื่อที่เรียกได้ว่ามีเงื่อนไขการขอกู้ยืมที่เข้าใจง่าย หลายธนาคารเปิดให้กู้ได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน พร้อมทั้งข้อเสนอที่น่าพึงพอใจ อนุมัติสินเชื่อเร็ว แต่สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ยังไม่สันทัดเรื่องการขอสินเชื่อ …

เปิดร้านกาแฟ-ธุรกิจส่วนตัว
สินเชื่อส่วนบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านกาแฟ เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

สมัยนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันมากขึ้น จึงเป็น 1 ในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก แล้วค่อย ๆ กู้สินเชื่อธุรกิจมาต่อยอดแล้วขยับขยายไปเรื่อย …