กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ประกันรายได้หลังเกษียณ

posted: 2 ปีที่แล้ว
กฎหมายบำเหน็จบำนาญ ประกันรายได้หลังเกษียณ

comments

ปัญหาอยากนึงของสังคมโลกตอนนี้ก็คือเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” ที่ปัจจุบันกำลังแทยจะทุกประเทศกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างเร่งด่วนอยู่ แน่นอนว่าประเทศไทยก็กำลังจะเจอกับสังคมผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นกัน

ล่าสุดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งดูดายกำลังเร่งออกกฎหมายเรื่อง “กองทุนบำเหน็จแห่งชาติ” ออกมา หวังให้คนสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตหลังเกษียณได้ โดยที่จะให้มีเงินออมให้ใช้ได้ 40% ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย


กองทุนบำเหน็จบำนาญ

กองทุนบำเหน็จแห่งชาติ กับ ประโยชน์ที่จะได้รับ

การที่รัฐบาลประกาศจัดตั้ง กองทุนบำเหน็จแห่งชาตินั้น ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ที่ดูแลทั้งเรืองค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนลูกและดูแลไปค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยเลย

แต่ถึงแม้เราจะมี กองทุนบำเหน็จ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน ก่อนเกษียณจะมีเงินใช้เดือนละ 40,000 บาท อันนั้นน่าจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่น่าจะเอาแนวคิดคล้ายๆ ประกันสังคม คือ มีการกำหนดรายได้สูงสุดที่รัฐบาลจะช่วยเหลือหลังเกษียณ

เช่น กำหนดว่า ได้รับบำนาญ 40% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ก็แปลว่า เราจะได้รับบำนาญเดือนละ 8,000 บาท เป็นต้น


กองทุนบำเหน็จแห่งชาติ กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย

ส่วนตัวมองว่า ถ้ากองทุนบำเหน็จแห่งชาติ สามารถจัดตั้งและทำได้จริงก็ไม่เลวเหมือนกัน แต่ปัญหาที่น่าติดตามก็คือ จะทำได้อย่างไร แล้วกองทุนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับสมาชิกหลังเกษียณ

เพราะปัจจุบันต้องบอกว่า ประกันสังคมก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะคนทำงานน้อยลงเยอะมาก แต่คนที่เกษียณรอรับบำนาญเยอะขึ้น ทำให้สัดส่วนระหว่างคนทำงานและคนเกษียณไม่สมดุลทำให้ เงินกองทุนประกันสังคม ลดลงเรื่อยอยู่ๆ ณ ปัจจุบัน

ออกตัวก่อนว่า ไม่ได้ไม่เชื่อในระบบ แต่เชื่อว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญน่าจะพอเพียงสำหรับมาตรฐานการดำเนินชีวิตแบบขั้นต่ำเท่านั้น

ดังนั้น การเก็บออมเพื่อสร้างบำเหน็จบำนาญของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน อย่างเช่น ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็เป็นตัวช่วยสร้างเงินบำนาญให้กับเราได้ หรือ จะลองมองหาช่องทางลงทุน แล้วพอถึงเวลาก็คอยๆทยอยถอนเงินออกมาก็ทำได้ เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของเรา


กองทุนผู้สูงอายุ

ประกันบำนาญ ทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

การทำประกันบำนาญ นอกจากจะเป็นทางเลือกในการเก็บออมและเตรียมพร้อมสู่การเกษียณแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

โดยประกันบำนาญ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่มีข้อแม้ว่า เมื่อรวมกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Retirement Mutual Fund (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

แต่จริงๆแล้วปัจจุบันเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญก็จะมีพวก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วย ถึงม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็ช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุได้บ้างเล็กน้อย หรือ ถ้าจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนตัวก็เห็นด้วยเช่นกัน

สุดท้าย เราอาจต้องรอลุ้นว่า รูปร่างหน้าของกฎหมายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติอันใหม่จะต่างจากแบบเก่าอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร และ ความเป็นไปได้ขนาดไหนกันอีกทีนึง แต่เชื่อว่ารัฐบาลน่าจะต้องทำการบ้านให้เยอะแต่เร็วที่สุด เพราะสังคมผู้สูงอายุขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ยิ่งช้าจะยิ่งไม่ทันการ


avatar
by JK, CFP®
Related stories
loading icon