ทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน กอช)

posted: 1 year ago
1,391 views
ทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน กอช)

comments

การออม คืออะไร? ไหนใครว่าการออมไม่สำคัญ มันสำคัญสุดๆไปเลยต่างหาก แต่จะทำอย่างไรหากเราเป็นแค่คนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่ได้เป็นสมาชิกกับองค์กรรัฐ หรือเอกชน พนักงานบริษัท ที่จะได้เงินใช้ยามเกษียณ หรือเป็นการทำงานและการออมไปในตัว

ซึ่งจากปัญหาตรงนี้รัฐบาลก็ได้มีทางออกที่ดีมาฝาก สำหรับใครที่อยากมีเงินใช้ยามเกีษียณ “กองทุนการออมแห่งชาติ”  หรือ กองทุน กอช. นั่นเอง หากใครที่ยังไม่รู้จัก วันนี้เราไปทำความรู้จักกับกองทุนนี้กันค่ะ


 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน กอช)

กองทุนการออมแห่งชาติ คือ กองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่มีสวัสดิการใดๆ กับรัฐบาล ต้องการรับเงินบำนาญ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ กอช.เพื่อรับเงินบำนาญหลังจากอายุเกินกว่า 60 ปีได้  

โดย กอช. มีไว้เพื่อกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการออมเพื่อเกษียณอายุเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานหรือเป็นลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบมากกว่า 24 ล้านคน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ได้

สำหรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมกองทุนได้มีดังนี้

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

3.ไม่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อการชราภาพใดๆ ที่มีเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ซึ่งนอกจากนี้แล้ว  ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดๆ สามารถออมต่อไปได้อีก 10 ปี โดยมีสิทธิขอรับบำนาญได้เมื่ออายุครบ 60 ปีอีกด้วย


ออมเงิน

เงื่อนไขการออมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

เงื่อนไขที่จะใช้มาจากด้วยกัน 2 ฝ่าย

 • ฝ่ายสมาชิก

จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 50 บาท แต่ต้องไม่เกิน ปีละ 13,200 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องส่งทุกเดือน แต่ไม่จำเป็นต้องส่งในจำนวนที่เท่ากันก็ได้ หรือแม้ว่าปีใดไม่สามารถส่งเงินสะสมได้ กองทุนการออมแห่งชาติ ก็ยังไม่ตัดสิทธิความเป็นสมาชิก แต่ก็จะไม่ได้เงินสมทบจากรัฐเท่านั้นเอง

 • ฝ่ายรัฐบาล  

จะต้องจ่ายเงินสมบทให้แก่สมาชิกตามอายุ ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนในจำนวนที่สอดคล้องกับเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน จะมีรายละเอียดดังนี้

 • อายุ 15-30 ปี รัฐจ่ายให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • อายุ 30-50 ปี รัฐจ่ายให้ 80% ของเงินสะสม แต่ต้องไม่เกิน 960 บาทต่อปี
 • อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐจะสมทบจ่ายให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

ซึ่งตอนนี้ด้มีการกำหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการออมใหม่ว่า

 

 • อายุ 15-60 ปี รัฐจ่ายให้ไม่เกิน 1500 บาทต่อปี
 • รวมทั้งเพิ่มวงเงินสะสมต่อปีจาก 13,200  เป็น  30,000 ต่อปี

 


สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับเงินเมื่อใด

 

 • อายุครบ 60 ปี

สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต หากออมน้อยก็จะได้รับเงินดำรงชีพรายเดือน อยู่ที่ 600 บาทต่อเดือน จนกว่าจะหมดบัญชี

 • ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี

 • ลาออกจากกองทุน

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม

 • เสียชีวิต

ผู้ได้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชี (เงินในบัญชี ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์) ของแต่ละบุคคล


 

กอช.
ขอบคุณภาพจาก youtube

กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหน

 

หากใครที่คิดเห็นว่าการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์กับตัวเองยามชรา และอยากที่จะสมัคร สามารถที่จะสมัครได้ที่ ธนาคารของรัฐ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • ธนาคารกรุงไทย

นอกจากจะเป็นช่องทางในการรับสมัครสมาชิกแล้ว ยังรับเงินสะสมจากสมาชิกกองทุนอีกด้วย โดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น

เพราะรัฐบาลเล่งเห็น ความสำคัญของการออมเงิน  และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายากจนอีกหนทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินออม หรือไม่มีเงินกองทุนที่จะใช้ได้ยามเกษียณ กองทุนการออมแห่งชาติ จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และนอกจากทางนี้แล้ว การทำประกันออมทรัพย์ ก็เป็นช่องทางการบริหารเงินที่ดีทีเดียว

เพราะอย่างไรเสียหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็ยังมีบริษัทที่คุ้มครองเราได้ทั้งในเรื่องการดูแล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก rabbit finance 

 


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon