NAV สำคัญอย่างไร อ่านก่อนคิดจะลงทุนกองทุนรวม

posted: 2 years ago
NAV สำคัญอย่างไร อ่านก่อนคิดจะลงทุนกองทุนรวม

comments

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะเริ่มเข้ามาลงทุนอาจสงสัยว่า ถ้าจะดูราคาซื้อ ราคาขายต้องทำอย่างไร คำนวณราคาจากอะไร  และ NAV  มีความสำคัญอย่างไร  “Rabbit Daily” จะพามาทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวม 

Market Report


“NAV” คืออะไร

NAV (เอ็นเอวี) ย่อมาจาก Net Asset Value หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยหักออกจากค่าใช้จ่ายและหนี้สิน ซึ่ง NAV จะเป็นคำที่นักลงทุนหรือในวงการนิยมใช้เรียกกันมากว่า คำว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. จะเป็นผู้คำนวณราคา NAV

NAV

หากเป็นกองทุนเปิด (Opened – End Fund) บลจ. จะเผยแพร่ราคา NAV ทุกวัน โดย กองทุนรวมประเภทนี้อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ โดย บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา แต่หากเป็นกองทุนปิด (Closed – End Fund) จะเผยแพร่ราคา NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งกองทุนรวมชนิดนี้ทาง บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยนักลงทุนเองต้องถือเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้นวิธีการคำนวณ NAV 

financial analyst is calculating return on investment with financial papers

นักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งจะเดินเข้ามาในสนามกองทุนรวม เมื่อเจอราคา NAV ต่ำหรือถูก อย่าเพิ่งคิดว่ากองทุนนั้นความน่าสนใจหรืออาจมีโอกาสทำกำไรมากกว่า กองทุนที่มีราคา NAV สูงหรือแพงกว่า เนื่องจากราคา NAV ที่แตกต่างกันนั้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น กองทุน AAA เสนอขายครั้งแรก ในช่วงที่ดัชนีหุ้นอยู่ที่ระดับ 1,500 จุด ขณะที่กองทุน BBB เสนอขายครั้งแรกในช่วงที่ดัชนีหุ้นอยู่ที่ระดับ 1,000 จุด ดังนั้นราคาเสนอขายครั้งแรกของทั้ง 2 กองทุนอยู่ที่ 10 บาท หากเปรียบเทียบราคา NAV ณ ปัจจุบัน ซึ่งกองทุน AAA และกองทุน BBB มีราคา NAV ที่ 11 บาท และ 21 บาท ตามลำดับ จะพบว่า กองทุน BBB มีราคา NAV แพงกว่ากองทุน AAA แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของทั้ง 2 กองทุน กลับพบว่า กองทุน BBB น่าลงทุนมากกว่ากองทุน AAA


มารู้จัก Bid – Offer

เมื่อนักลงทุนต้องการจะซื้อหน่วยลงทุน ให้ดูที่ราคา Bid หรือราคารับซื้อคืน ซึ่งเป็นราคาที่ บลจ. ใช้สำหรับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนที่ซื้อกองทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยราคา Bid สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ ราคา Bid = ราคา NAV – ค่าธรรมเนียมการขาย (หากกองทุนมีค่าธรรมเนียมการขาย)

ของคุณ บลจ.บัวหลวง
ขอบคุณ บลจ.บัวหลวง

ส่วนราคา Offer หรือราคาขาย เป็นราคาที่ บลจ. ใช้สำหรับขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในกองทุน ทั้งนี้ ทั่วไป ราคา Bid หรือมักจะต่ำกว่า ราคา Offer เสมอ โดยราคา Offer สามารถคำนวณได้ ดังนี้าคา Offer = ราคา NAV + ค่าธรรมเนียมการซื้อ (หากกองทุนมีค่าธรรมเนียมการซื้อ)ประโยชน์ของ NAV

Financial concept with mutual fund label.

ทำให้นักลงทุนทราบถึงความเป็นไปของการดำเนินการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้เลือกเข้าไปลงทุน เพราะ NAV จะเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานนั้น ซึ่งสามารถดูได้จาก บลจ. ที่เราได้เลือกเข้าไปลงทุนในเว็บไซต์ หรือหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน


นักลงทุนที่จะเข้ามาช้อปในกองทุนรวมก็ได้รู้จักกับ “NAV” กันไปแล้ว เวลาที่จะเข้ามาลงทุนจะได้ไม่เกิดความสงสัย แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกครั้งเพราะการลงทุนไม่ได้ดูแค่ NAV อย่างเดียวยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ต้องดูก่อนลงทุน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon