‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ออกกฎหมายใหม่ แก้ปัญหาหวยแพง

posted: 5 months ago
‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ออกกฎหมายใหม่ แก้ปัญหาหวยแพง

comments
  • รัฐบาลเตรียมเสนอกฎหมายเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถกำหนดจำนวน รูปแบบ และวิธีการจำหน่ายได้ เพื่อลดปัญหาสลากปลอมเกลื่อนตลาด
  • สลากกินแบ่งเกินราคา เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กฎหมายใหม่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป โดยตั้งเป้าให้วางขายสลากกินแบ่งราคา 80 บาทเท่ากันทุกใบ ทั่วประเทศ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ขอบคุณรูปภาพจาก www.thairath.co.th/tags/สลากเกินราคา

กฎหมายใหม่ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมเสนอกฎหมายเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถกำหนดจำนวน รูปแบบ และวิธีการจำหน่าย ทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งสามารถออกสลากรูปแบบใหม่ได้ จากการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) วันที่ 10 ม.ค.นี้ มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่… พ.ศ…จำนวน 17 มาตรา ในวาระแรก ตามที่ ครม. เสนอมา มีสาระสำคัญ ว่า

การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดบทลงโทษความผิดกรณีจำหน่ายสลากในราคาเกินกว่าที่กำหนด

ทั้งนี้เนื้อหาสำคัญอยู่ที่ มาตรา 7 ที่ได้มีการเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถกำหนดจำนวน รูปแบบ และวิธีการจำหน่ายสลาก โดยความเห็นชอบของ ครม. จากเดิมที่มีอำนาจแค่การกำหนดราคา วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากเท่านั้น

ซื้อหวย
ขอบคุณรูปภาพจาก www.posttoday.com/social/general/362237

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถออกสลากรูปแบบใหม่ๆ ตามแบบสากลได้ อาทิ สลากรวมชุด สลาก 2 ตัว 3 ตัว สลากลอตโต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ หรือตู้ขายสลากอัตโนมัติ

มาตรา 10 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัล ระบุว่า หากการออกรางวัลงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปได้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งทั้งนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวว่า ภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ต้องการปราบปรามเรื่องการขายสลากเกินราคาเป็นหลัก แต่ยังกังวลในเรื่องการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้พิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆ ได้ อาจเป็นช่องทางให้เกิดหวยออนไลน์ออกมามอมเมาเยาวชนได้ง่ายขึ้น จึงต้องรอความชัดเจนจากตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะกรรมการกฤษฎีกา มายืนยันต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ในวันพรุ่งนี้ ( 8 มกราคม 2562)


หวยแพง

กฎหมายใหม่แก้ปัญหาขายสลากเกินราคา

บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคต้องเจอกับปัญหาสลากกินแบ่งขายเกินราคา ดังนั้นหนึ่งในกฎหมายใหม่ มาตรา 13 จึงมีการออกมาเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสาระสำคัญในมาตรา 13 คือ การกำหนดโทษผู้ขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมที่มีโทษปรับเพียง 2,000 บาท รวมถึงกรณีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน

ทั้งนี้จากการรับฟังความเห็นจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสียงส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะเกรงว่านี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเมามายผู้บริโภค อีกทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุรวมมถึงผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อย อาจจะมีการเข้าถึงสลากรูปแบบใหม่ได้ยากขึ้น เสียงส่วนใหญ่จึงไม่เห็นด้วยและมองว่านี้ ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นการพิจารณาการออกสลากรูปแบบใหม่ และการขยายอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่ง จะต้องรอบคอบที่สุด


 

ขอบคุณข่าวจาก  www.thairath.co.th/content/1463351 และ www.thairath.co.th/content/1456203

สินเชื่อส่วนบุคคล ตัวช่วยด้านการเงิน คลิก  rabbitfinance.com/loan/personalloan


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon