ปรับระบบ กองทุนประกันสังคม ช่วยเหลือวัยเกษียณ

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,460 views
ปรับระบบ กองทุนประกันสังคม ช่วยเหลือวัยเกษียณ

comments

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมา ต้องบอกว่ามีแรงต้านออกมามากมายจริงๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เพราะจากเดิมที่ ประกันสังคมจะเก็บเงินสูงสุดอยู่ที่ 750 บาท ปรับเป็นเงิน 1,000 บาท หลายคนเลยมองว่า เป็นการจ่ายเงินทิ้งหรือเปล่า เราใช้ไม่คุ้มหรอก


กองทุนประกันสังคม

 เงินประกันสังคม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ต้องบอกว่าจากที่มีโอกาสได้สอบถามพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเงินประกันสังคมที่จ่ายอยู่ทุกปี เราใช้สิทธิประโยชน์อะไรได้บ้าง ที่น่าตกใจก็คือ มากกว่า 80% ตอบไม่ได้ว่า มีสิทธิ์อะไรอยู่บ้าง ซึ่งเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไป ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  1. ค่ารักษาพยาบาล 
  2. เงินเกษียณอายุ หรือเงินผู้สูงอายุ
  3. การประกันการว่างงาน 

ซึ่งถ้ามาศึกษาให้ดีจะพบว่า การจ่ายเงินประกันสังคม เป็นอะไรที่คุ้มเหมือนกัน


กองทุนประกันสังคม

4 แนวทางปรับระบบกองทุนประกันสังคม ช่วยผู้สูงอายุ 

ล่าสุด ทางประกันสังคมมีการ ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือวัยเกษียณ และรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะตามมา เพราะอายุขัยเฉลี่ยก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้แนวโน้มที่เราจะต้องใช้เงินเกษียณ ก็จะยิ่งนาวนานมากขึ้น

การเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้น ก็เพื่อช่วยลดภาระชีวิตหลังเกษียณของเรา

โดยแนวทางที่จะหารือกันมีทั้งหมด 4 แนวทาง คือ

  • เหมือนเดิมไม่ปรับเปลี่ยนอะไร  

คือ ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน โดยกำหนดสูตรการคำนวณเงินบำนาญ = [20% + (1.5% x จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน)] x ค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย]

  • เปลี่ยนให้อายุรับบำนาญเป็น 60 ปีบริบูรณ์

แต่จะค่อยๆปรับอาจจะเพิ่มเป็น 57 ปีก่อน แล้วค่อยปรับเป็น 60 ปีบริบูรณ์ ถึงจะมีสิทธิ์รับบำนาญ แต่สำหรับคนที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ แล้วก็เป็นสมาชิกมาเกิน 180 เดือนก็จะมีการจ่ายชดเชยให้

กองทุนประกันสังคม

  • เปลี่ยนให้อายุรับบำนาญเป็น 60 ปี และเพิ่มทางเลือก

เหมือนข้อ 2 เป๊ะเลยแต่เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกันจนกับทางประกันสังคมสามารถเลือกรับบำเหน็จ(เงินก้อน) บางส่วนได้ แล้วก็รับเงินบำนาญลดลง

  • แยกผู้ประกันตนใหม่กับเก่าออกจากกัน

ผู้ประกันตนเก่าใช้หลักเดิมตามข้อ 1 ส่วนผู้ประกันตนใหม่ให้รับบำนาญได้เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และแน่นอนว่าจะได้รับเงินบำนาญที่มากขึ้นเพราะจ่ายเงินประกันสังคมนานกว่าผู้ประกันจนแบบเก่า

นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกประกันสังคม ก็ยังมีสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ อีกมากที่น่าจะเพิ่มเติมในอนาคต เพราะถ้าเราไปดูสิ่งที่คล้ายกันกับประสังคมของเราบ้านเช่น สิงคโปร์หรืออเมริกา ที่สวัสดิการรัฐดูแลไปถึงการศึกษาของรุ่นลูกเราด้วย เพราะถือว่า เด็กคือเมล็ดพันธุ์ของชาติในอนาคตที่ต้องดูแลเช่นกัน รวมไปถึงมีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์อีกด้วย


avatar
by JK, CFP®
Related stories
loading icon