อัพเดท! แนวโน้มการลงทุนในไทย ครึ่งปีหลัง จะ ‘แป้ก’ หรือ ‘ปัง’?

อัพเดท! แนวโน้มการลงทุนในไทย ครึ่งปีหลัง จะ ‘แป้ก’ หรือ ‘ปัง’?

ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในแถบอาเซียนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าพอใจ เห็นได้ชัดในครึ่งปีแรกที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาจับจองพื้นที่ในตลาดการเงินอย่างคึกคัก ว่าแต่ การลงทุน...

loading icon