เคาะ! พ.ร.บ.คุมเข้ม ธนาคารโขกดอกเบี้ยสินเชื่อ 5 ประเภทสูงเกิน

เคาะ! พ.ร.บ.คุมเข้ม ธนาคารโขกดอกเบี้ยสินเชื่อ 5 ประเภทสูงเกิน

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน จะมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงินรวม...

ไทยดันเพื่อนบ้านใช้ พร้อมเพย์ หนุนระบบการเงินระหว่างประเทศ

ไทยดันเพื่อนบ้านใช้ พร้อมเพย์ หนุนระบบการเงินระหว่างประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินฯ หนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจประกันภัยต่อ (Reinsurance) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลก...

loading icon