คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

บัตรประชาชนหาย

“บัตรประชาชนหาย” ภัยร้ายที่คุณคาดไม่ถึง

ทรัพย์สินที่มีค่าส่วนใหญ่ เช่น เงิน, ทองคำ, เครื่องเพชร มักจะได้รับความใส่ใจในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ทั้งการเก็บรักษาในตู้นิรภัย หรือฝากให้ธนาคารเป็นผู้ดูแล เพราะหากสูญหาย หรือถูกโจรกรรม เจ้าของทรัพย์สินจะต้องสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก ต่างกับทรัพย์สินมีค่าอย่าง “บัตรประชาชน” ที่มักถูกเจ้าของละเลย และไม่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษา


[rabbitads slug=banner1]


ทำบัตรประชาชนใหม่
ขอขอบคุณภาพจาก www.thairath.co.th

ความสำคัญของบัตรประชาชน

“บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “บัตรประชาชน” เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการ หรือ สวัสดิการ ในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกิจ หรือทำนิติกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินนั้น บัตรประชาชนจะเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งการเปิด-ปิด บัญชีธนาคาร การถอนเงินต่างสาขา การยื่นสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่ออื่น ๆ

นอกจากนี้แล้วบัตรประชาชนยังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้อีกด้วย เนื่องจากบัตรประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเอกสารเฉพาะส่วนบุคคล

ดังนั้น คุณควรเก็บรักษาบัตรประชาชนไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรเก็บไว้ที่บ้าน หรือในที่ปลอดภัยเป็นการถาวร เพราะบัตรประชาชนเป็นเอกสารที่ต้องพกติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อใช้ในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของคุณซึ่งคล้ายกับการพกหนังสือเดินทางไว้กับตัวตลอดเวลา เมื่อคุณต้อง เดินทางออกนอกประเทศ


บัตรประชาชนหาย อันตรายมากน้อยแค่ไหน ?

การทำเอกสารสำคัญอย่าง “บัตรประชาชน” หาย เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้แก่เจ้าของบัตรเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้พิสูจน์ และยืนยันตนตัวบุคคล รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะถูกสวมรอยบัตรประชาชนด้วย

และหากผู้ที่เก็บบัตรประชาชนคุณได้นำบัตรฯ ไปปลอมแปลงหรือใช้ในทางที่ผิด คุณก็จะได้รับโทษจากการกระทำนั้นแบบเต็ม ๆ

ซึ่งอาจจะทำให้คุณติดคุกแบบไม่รู้ตัวได้ ตัวอย่างกรณีความเดือดร้อนที่เจ้าของบัตรฯ ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมิจฉาชีพที่นำบัตรประชาชนของบุคคลอื่น ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยการสวมรอยบัตรประชาชน เช่น

เนื่องจากมีมิจฉาชีพสวมรอยเป็นผู้เสียหาย โดยนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการค้าออนไลน์ และหลอกให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว

เนื่องจากมีผู้สวมรอยเป็นผู้เสียหาย ด้วยการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจขายส่งมะขามหวาน และหลอกลวงผู้เสียหายอีกรายโอนเงินค่าซื้อขายจำนวนกว่า 6 แสนบาท


[rabbitads slug=banner2]


[rabbitads slug=full-screen]

บัตรประชาชนหาย

บัตรประชาชนหาย ต้องทำยังไง ?

หากคุณทำบัตรประชาชนหาย สิ่งที่คุณควรทำ และควรทำภายในทันที คือ การแจ้งความบัตรประชาชนหายที่สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานที่รับแจ้ง และการทำบัตรประชาชนใหม่

  • แจ้งความบัตรประชาชนหาย

การแจ้งความทำบัตรประชาชนหายที่โรงพัก คุณควรนำสำเนาบัตรประชาชนใบที่สูญหายไปด้วย (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของคุณ อีกทั้งสำเนาฯ จะช่วยให้การดำเนินเรื่องเป็นไปได้โดยง่าย เพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งชื่อ, นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก, วันเดือนปีเกิด, วันออกบัตร และวันบัตรหมดอายุ

โดยจะต้องระบุในการแจ้งความด้วยว่า หากผู้ใดนำบัตรไปใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกกรณี ถือว่าเจ้าของบัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรใบนี้ตั้งแต่วันที่ไปแจ้งความ

แม้ปัจจุบันจะสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความแล้ว แต่การแจ้งความนี้จะช่วยคุ้มครองคุณ หากมีผู้นำบัตรประชาชนที่สูญหายไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ในช่วงที่คุณยังไม่ไปติดต่อทำบัตรประชาชนใหม่ ประชาชน

  • ทำบัตรประชาชนใหม่

ในปัจจุบัน อัตราค่าทำบัตรประชาชน ใหม่เพิ่มสูงขึ้นจาก 20 บาท เป็น 100 บาท เนื่องมาจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชนเก็บรักษาบัตรประชาชนไว้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินทำบัตรฯ ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ก่อนหน้านี้ที่บัตรฯ มีราคาเพียง 20 บาท มีประชาชนไปใช้บริการทำบัตรประชาชนใหม่กว่า 6.1 ล้านคน

แต่หลังจากที่เพิ่มอัตราค่าบริการ 100 บาท แล้ว จำนวนประชาชนที่เข้าไปทำบัตรประชาชนมีน้อยมาก ลดลงมากกว่า 1.4 ล้านคน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชนใหม่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน), เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือ หนังสือเดินทาง และ พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง และยืนยันตัวคุณ หากไม่มีเอกสารข้างต้น

การดำเนินเรื่องเมื่อคุณทำบัตรประชาชนหายอาจจะทำให้คุณเสียเวลา และเสียเงินในการดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้น แล้วการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรประจำตัวประชาชน เป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากคุณไม่อยากวุ่นวาย และไม่อยากเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม

wacheese
wacheese

บทความแนะนำ​

Walden Thonglor 8
บริการอื่น ๆอสังหาริมทรัพย์

Walden Thonglor 8 ที่สุดของซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียม

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้คอนโดมิเนียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองอย่าง “Walden Thonglor 8” คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางทองหล่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD และโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยหรูมีระดับ …

สินเชื่อรถลีสซิ่ง
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

ไขข้อข้องใจ รถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องการแบ่งประเภทรถยนต์ และอาจจะสงสัยว่าจริง ๆ แล้วมีรถยนต์กี่ประเภทกันแน่? วันนี้ rabbit finance อาสาพาเพื่อน ๆ ไปไขข้อข้องใจพร้อม …

ซื้อรถใหม่ 2020
บริการอื่น ๆรถยนต์

แนะนำ 8 รถยนต์ขายดี ที่เหล่าคนดังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ขับขี่ในช่วงนี้ ไหนจะโควิด-19 ไหนจะฝนฉ่ำ ๆ ซึ่งการเลือกรถยนต์สักคันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่ขนาดรถที่ต้องการ ลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ รูปทรง …