BTS ห่วงผู้โดยสาร ยกระดับป้องกันไวรัสโคโรน่า

posted: 3 เดือนที่แล้ว
BTS ห่วงผู้โดยสาร ยกระดับป้องกันไวรัสโคโรน่า

comments

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ห่วงใยผู้ใช้บริการ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย


BTS เข้มงวด-เพิ่มความถี่ทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้า-ทุกสถานี ป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา

BTS ห่วงผู้โดยสาร ยกระดับป้องกันไวรัสโคโรน่า

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทในกลุ่มบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง ได้มีความห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ กับการป้องกัน

โดยกำหนดมาตรฐาน และมาตรการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาร่วมกันอย่างบูรณาการ สำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเต็มพิกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้

bts
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทในกลุ่มบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)

1.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกสถานี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส ภายในสถานี เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ที่แตะบัตรโดยสาร (Gate), ราวจับบันได/บันไดเลื่อน, ลิฟต์ และราวกันตกทั่วสถานี

2.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวน ก่อนให้บริการ รวมทั้งการฉีดพ่นน่ำยาฆ่าเชื้อโรคในระหว่างวันหลังชั่วโมงเร่งด่วนที่สถานีปลายทาง สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( N13) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

3.บริการเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสาร บริเวณโต๊ะตรวจการทั้ง 2 ฝั่ง ของทุกสถานี เพื่อให้ทุกคนได้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคตลอดทั้งวัน

4.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ใช้บริการทุกสถานี โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนสถานี พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และพนักงานที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย ในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย

5.ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน ทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานบนสถานี พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า รวมทั้งพนักงานที่เข้า-ออกสถานีในระหว่างวัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง

bts

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า บีทีเอสยังได้ให้ความสำคัญ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับบีทีเอส โดยได้มีการประสานกับผู้ให้บริการเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความสะอาด ทั้ง รถบีอาร์ที, รถสมาร์ทบัสสาย ปอ. 104 และสาย ปอ. 150, เรือด่วนเจ้าพระยา โดยสนับสนุนให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส ภายในรถทุกคัน เช่น ที่นั่งด้านใน ห่วง เสา รวมทั้งเพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนให้บริการภายในเรือด่วนเจ้ำพระยาทุกลำ เช่น ราวจับภายในเรือ เก้าอี้ และถูพื้นเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ท่าเรือสำคัญ เช่น ท่าสาทร, ท่าน้ำนนท์ และท่าพรานนก เป็นต้น

bts

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ จากประเทศจีน บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบขนส่งมวลชนหลัก ที่ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนกว่า 8 แสนคนต่อวัน

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเพิ่มความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

“การเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ได้ดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและใช้มาตรการเดียวกับที่เคยเกิดสถาการณ์โรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงระบาด ซึ่งบีทีเอสก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีของโรคไวรัสโคโรนาจะต้องใช้มาตรการเข้มข้นดังกล่าวในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสเช่นกัน”


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส
โทรศัพท์ 02-617-6000 หรือ www.bts.co.th 


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon