ประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้าน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร สิ้นเดือนนี้!

posted: 1 ปีที่แล้ว
ประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้าน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร สิ้นเดือนนี้!

comments
  • กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน สามารถติดต่อขอเงินสมทบส่วนเกินได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งเงินสมทบ ไม่เช่นนั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม
  • สำนักงานประกันสังคม ควัก 2.6 พันล้านบาท จ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท แก่ลูกผู้ประกันตนกว่า 1.3 ล้านคน พร้อมโอนเข้าบัญชี 31 ม.ค. 2562 ซึ่งบุตรของแรงงานต่างด้าวก็จะได้รับสิทธิด้วย
ประกันสังคม
Cr. – www.khaosod.co.th

ประกันสังคม เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร รวมทั้งบุตรของต่างด้าว

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรอย่างที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ซึ่งการปรับในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยบุตรของผู้ประกันตน จะสามารถเบิกดังกล่าว ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ไม่เกิน 3 คน / ครอบครัว และจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อคน ในวันที่ 31 ม.ค. 2562

ประกันสังคม จ่ายเงิน
Cr. – www.khaosod.co.th

ทั้งนี้ ทาง สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 2561 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวน 2,400 บาท บวกกับของเดือน ม.ค. 2562 อีก 600 บาท และจะมีเด็กที่ได้รับสิทธิจำนวน 1.3 ล้านคน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ทุกเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

อย่างไรก็ตาม บุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย หากเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง และอยู่ในระบบประกันสังคม ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยเช่นกัน

นับได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีครอบครัวเลยก็ว่าได้ เพราะงบประมาณในครั้งนี้ รวมถึงการจ่ายย้อนหลังถึงไกลถึง ม.ค. ปี 2561 ที่ผ่านมา ยังมีงบประมาณร่วม 2.6 พันล้านบาท พร้อมกับเพิ่มสาระชัดเจนว่า บุตรต่างด้าวก็สมควรได้รับ หากมีการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

นอกจากนี้ ทางกระทรวงแรงงาน ยังได้เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน สามารถติดต่อขอเงินสมทบส่วนเกินได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งเงินสมทบ ไม่เช่นนั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม จึงขอให้ผู้ประกันตนรักษาสิทธิของตนเอง

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  : https://www.thairath.co.th/content/1464836


avatar
by คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้ไม่คุ้นชินกับมักเกิ้ล ชอบกลางคืน มีความสุขเป็นพิเศษถ้าได้กินแซลมอน และผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ
Related stories
loading icon