คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เตรียมจ่ายบัตรคนจนรอบใหม่ ประเดิม 500 บาท รับปีใหม่นี้

  • กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมกำหนดวันจ่ายเงิน 4 มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรคนจนประเดิมปีใหม่ 500 บาท ลอตแรก 11.4 ล้านคน ภายในวันที่ 8-10 ธ.ค. 2561
  • โดยบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นี้ หวังลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ตามมติ ครม. ส่วนที่เหลืออีก 3.1 ล้านคน เริ่ม 5 ม.ค. 2562 นี้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขอบคุณรูปภาพจาก www.thairath.co.th

เตรียมจ่ายบัตรคนจนรอบใหม่ ประเดิม 500 บาท รับปีใหม่นี้

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ บัตรคนจน จำนวน 4 มาตรการ

โดยทางรัฐ จะให้ความช่วยเหลือเป็นระยะเวลานานถึง 10 เดือน (ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61 จนถึง เดือน ก.ย.62) โดยย้ำว่า มาตรการเหล่านี้ ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

4 มาตรการให้ความช่วยเหลือ 

มาตรการที่ 1 บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

ซึ่งผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี แต่ต้องใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน หรือ เดือนละไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (มาตรการนี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ส่วนค่าน้ำประปา จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด (มาตรการนี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องจ่ายเงินค่าไฟและค่าน้ำประปาไปก่อน และทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงิน e-Moneyตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริง ทุกวันที่ 18 ของเดือน โดยเริ่มจ่ายเดือนแรก 18 ก.พ. 2562

พ่อแม่มีหนี้
Cr.- จากละคร คนจนผู้ยิ่งใหญ่

มาตรการที่ 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 500 บาทต่อคน ทั้งสิ้นจำนวน 14.5 ล้านคน ซึ่งจ่ายให้เพียงครั้งเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวน 11.4 ล้านคน ภายในวันที่ 8-10 ธ.ค. 2561

และจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ในวันที่ 5 ม.ค.62 และ 1 ก.พ. 2562

ประกันผู้สูงอายุแตกต่างจากประกันแบบปกติยังไง
(cc) www.thaihealth.or.th

มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียว ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ทุกวันที่ 21 ของเดือน โดยเริ่มจ่ายเดือนแรก 21 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์รายใดมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 จะได้รับเงินวันที่ 21 ของเดือนเกิด

สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 ม.ค.62 และ 1 ก.พ.62 หลังจากนั้นจะได้รับเงินทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน

ผ่อนบ้านไม่ไหว 3

มาตรการที่ 4 ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 400 บาท/คน

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ทุกวันที่ 12 ของเดือน โดยเริ่มจ่ายเดือนแรก 12 ธ.ค.61

หากผู้มีสิทธิ์รายใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างเดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 จะได้รับเงินในเดือนเกิดเป็นครั้งแรกจนสิ้นสุดมาตรการ สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 ม.ค.62 และวันที่ 1 ก.พ.62 เป็นครั้งแรก จากนั้นจะโอนเงินช่วยเหลือให้ทุกวันที่ 12 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
cr.- news.gimyong.com

จะเห็นได้ว่ามาตรการเหล่านี้กำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมโลกออนไลน์

โดยหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็น ทั้งที่เห็นด้วยกับมติ เนื่องจากการช่วยเหลือจริงๆ เน้นไปที่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแล และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าไม่ใช่การช่วยเหลือที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เป็นเพียงแค่ช่วยเสริมเงินครั้งคราว ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังเคยมีการพูดถึงเรื่องช่องโหว่ของบัตรที่ว่าอีกด้วย

บางฝ่ายมองว่า นี่เป็นการหาเสียงทางอ้อม สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ที่จะถึงนี้  ในขณะที่ฝั่งรัฐบาลยังยืนยันว่า มตินี้ได้เข้าที่ประชุมไปนานแล้ว แต่เพิ่งถูกอนุมัติผ่าน ไม่ได้มีเจตนาในการหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด และต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ เท่านั้น

ขอบคุณที่มา https://www.dailynews.co.th/economic/680342 และ https://www.thairath.co.th/content/1435561

คะน้าใบเขียว
คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้พยายามเข้าใจมักเกิ้ล นิยมชมชอบกลางคืน สามารถผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ ตอนนี้กำลังหลบลี้หนีภัยจากออฟฟิศซินโดรมอยู่

บทความแนะนำ​

Walden Thonglor 8
บริการอื่น ๆอสังหาริมทรัพย์

Walden Thonglor 8 ที่สุดของซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียม

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้คอนโดมิเนียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองอย่าง “Walden Thonglor 8” คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางทองหล่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD และโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยหรูมีระดับ …

สินเชื่อรถลีสซิ่ง
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

ไขข้อข้องใจ รถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องการแบ่งประเภทรถยนต์ และอาจจะสงสัยว่าจริง ๆ แล้วมีรถยนต์กี่ประเภทกันแน่? วันนี้ rabbit finance อาสาพาเพื่อน ๆ ไปไขข้อข้องใจพร้อม …

ซื้อรถใหม่ 2020
บริการอื่น ๆรถยนต์

แนะนำ 8 รถยนต์ขายดี ที่เหล่าคนดังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ขับขี่ในช่วงนี้ ไหนจะโควิด-19 ไหนจะฝนฉ่ำ ๆ ซึ่งการเลือกรถยนต์สักคันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่ขนาดรถที่ต้องการ ลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ รูปทรง …