หน้าที่หลักของ คปภ. คืออะไร ใครรู้บ้าง

posted: 2 ปีที่แล้ว
5,146 views
หน้าที่หลักของ คปภ. คืออะไร ใครรู้บ้าง

comments

ทุกครั้งที่เราพูดถึงการทำประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันกลุ่มธุรกิจ ประกันชีวิต หรือประกันภัยด้านต่างๆ อาจจะเคยได้เห็นการเอ่ยถึง คปภ. อยู่หลายครั้ง แต่สงสัยบ้างหรือไม่ว่า คปภ. ที่ว่าคืออะไร แล้วทำไมถึงสำคัญต่อวงการประกันภัย วันนี้เราจะมาพูดถึง คปภ. กัน ทั้งประวัติ และหน้าที่ว่าทำอะไรกันบ้างหนอ


ประวัติ คปภ.

คปภ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2472 (แต่กฏหมายเกี่ยวกับการประกันภัยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2454) ในนาม “กองควบคุมบริษัทประกันภัย” ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม

โดยได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้งในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นองค์กรอิสระ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือตัวย่อ คปภ. ซึ่งยังคงใช้มาถึงในปัจจุบัน


ภารกิจ

คปภ.

คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ 3 ประการดังนี้

 1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

แผนยุทธศาสตร์ในการทำงาน

คปภ.

 • ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ
 • พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่าและเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม
 • พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย
 • พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่นำไปสู่การยกระดับความรอบรู้ ด้านการประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

หน้าที่ของ คปภ.

คปภ.
(cc) www.tlaa.org

หากสรุปหน้าที่ของ คปภ. ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นสิ่งที่ท่านควรทราบ ก็สามารถสรุปได้เป็น 3 ข้อดังนี้

 • ให้ข้อมูลความรู้เรื่องประกันภัยกับผู้บริโภค

คุณสามารถติดต่อ คปภ. เพื่อปรึกษา ขอความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยได้ในหลากหลายช่องทาง หรือสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของ คปภ. เองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยให้คุณศึกษาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมีรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละประกัน เช่น ประวัติความเป็นมา คำศัพท์ที่ใช้กันในธุรกิจ วิธีขอรับค่าเสียหาย และกรมธรรม์ต่างๆ เป็นต้น

 • ตรวจสอบตัวแทนหรือผู้ขายประกันภัย

คุณสามารถตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตการขายประกันหรือตัวแทนประกันได้ที่ คปภ. และ สามารถสมัครสอบเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าขายประกันภัย ได้ที่ คปภ. เช่นกัน

หน้าที่ของ คปภ. ข้อนี้ สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณมีความสนใจที่จะทำประกันภัย แล้วได้รับการติดต่อมาจากผู้ที่อ้างอิงว่าเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยจากทางโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถใช้หมายเลขใบอนุญาตตรวจสอบได้เลย

 • ช่องทางการร้องเรียน

อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุดของ คปภ. ที่ผู้บริโภคควรรู้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยหน้าที่ดังกล่าว คือ คุณสามารถทำเรื่องร้องเรียน หากพบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย กับ คปภ.ได้ เช่น ตัวแทนประกันไม่ยอมส่งเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันจนทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองอย่างที่ควรจะได้

หรือ อีกหนึ่งปัญหาที่พบกันบ่อยก็คือ การถูกโกงโดยการขายประกันทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยหากพบว่าเป็นความจริง คปภ. ก็จะมีมาตราการลงโทษ เช่น ปรับเงิน หรือคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

 

ที่อยู่: 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2515-3999

โทรสาร: 0-2515-3970

สายด่วน: 1186

ออนไลน์ : เว็บไซต์, Facebook


คปภ. ตำรวจของวงการประกันภัย ?

คปภ.
(cc) https://www.youtube.com/

จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของ คปภ. นั้นมีหลากหลายทีเดียว แต่ที่สำคัญเลยก็คือ การทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านประกันภัย รักษาสิทธิ ประโยชน์ และความเท่าเทียมของประชาชนในเรื่องประกันภัย ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ทำให้ คปภ. เป็นเหมือนตำรวจของวงการประกันภัย ที่คอยดูแลความเรียบร้อย ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือประชาชน และลงโทษผู้กระทำความผิด แหม พอพูดๆ ไปแล้วก็ดูเท่ห์เหมือนกันนะ แต่ถ้าคุณทำประกันรถยนต์กับ rabbit finance ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร เพราะเชื่อถือได้แน่นอน ดังนั้นแล้ว สมัครวันนี้เลย !!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: oknation


avatar
by Rthorns
Related stories
loading icon