คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ลาออก

ลาออกล่วงหน้า ทำแล้วดี จริงเด่ะ!

ออก อย่างนี้ต้องลาออก   จะขอลาออกประท้วงคนงกนัก

อย่างนี้ต้องลาออก   อย่างนี้ล่ะต้องออก  จะขอลาออกรู้แล้วรู้รอดไป

ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของพนักงานสมัยนี้ไปแล้วสำหรับ การลาออกจากงาน ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าเหตุผลของการลาออกของแต่ละคนจะเป็นเพราะอะไรนั้น สิ่งหนึ่งที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันคือ สิทธิ และความชอบธรรมใน การลาออกของพนักงาน ที่ต้องการจะลาออกนั่นเอง เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี หลังต้องออกจากงาน เรื่องนี้จำเป็นที่คุณต้องรู้

[rabbitads slug=banner1]


ลาออก
ขอบคุณรูปภาพจาก https://th.jobsdb.com

แจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน สำคัญไฉน?

อันที่จริง การแจ้งลาออก กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องแจ้งล่วงหน้านานแค่ไหน หากคุณอยากออกวันนี้คุณ ยื่นจดหมายลาออก พรุ่งนี้คุณก็สามารถจะไม่มาทำงานเลยก็ทำได้ แต่การทำเช่นนี้จะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีความรับผิดชอบ

ซึ่งการที่บริษัทให้คุณแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันนั้น ก็เพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมหาพนักงานใหม่ และคุณก็จะได้มีเวลาในการจัดการงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณเอง เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้อื่นด้วย

ที่สำคัญ หากคุณต้องการลาออกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะหากคุณลาออกเพียงคำพูด ไม่มีหลักฐาน บริษัทอาจจะไม่จ่ายค่าชดเชยคุณได้ เพราะถือว่าคุณขาดงานเกินสามวันโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัทจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกจ้างคุณได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ สวัสดิการที่บริษัทมีให้ก็ตาม

ยื่นจดหมายลาออก นายจ้างมีสิทธิไม่อนุมัติไหม?

คำตอบคือ ไม่มีสิทธิค่ะ นายจ้างไม่มีสิทธิที่จะไม่อนุมัติการลาออกของคุณ ถ้าคุณนั้นยื่นจดหมายลาออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างถูกต้องเรียบร้อย ดังนั้น ตามละครที่คุณเคยดูแบบพวกที่นางเอกไปขอลาออก แล้วพระเอกไม่ยอม เซ็นใบลาออกให้ ไม่มีจริงค่ะ

เพราะในชีวิตจริงคุณไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากนายจ้าง และนายจ้างเองก็ไม่มีสิทธิมาบังคับไม่ให้คุณลาออกได้ด้วย

[rabbitads slug=banner2]


ลาออก

ลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ได้ทำได้เสมอไป

ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะคุณจะต้องเช็คด้วยว่า สัญญาจ้างที่คุณเซ็นกับบริษัท เป็นสัญญาแบบไหน ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

  • สัญญาแบบไม่มีระยะเวลา

สัญญาแบบนี้ก็คือ สัญญาจ้างของพนักงานทั่วๆไป ที่เรามักเรียกกันว่า พนักงานประจำ ซึ่งสัญญาแบบนี้จะไม่ได้ระบุไว้ว่าพนักงานจะต้องทำงานนานแค่ไหน

ดังนั้น ทั้งพนักงาน และนายจ้างมีสิทธิที่จะบอกยกเลิกสัญญาได้ทั้งคู่ ซึ่งแน่นอนว่าหากคุณจะเซ็นสัญญาประเภทนี้ คุณจะสามารถที่ลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณสะดวก

  • สัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลา

สัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลา คือ สัญญาจ้างงานที่มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน เช่น สัญญาจ้าง 6 เดือน สัญญาจ้าง 1 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญา คุณก็สามารถที่จะไม่ไปทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

แต่สัญญาแบบนี้หากคุณต้องการลาออกก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา คุณอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายล่วงหน้าให้กับบริษัท ซึ่งจะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่คุณเซ็น

ทั้งนี้ หากคุณเจอ สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา แต่ในสัญญาจะมีระบุเงื่อนไขว่า นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานได้เมื่อไหร่ก็ได้  หรือพนักงานสามารถลาออกได้เมื่อไหร่ก็ได้ สัญญาแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเช่นกัน

[rabbitads slug=banner3]


[rabbitads slug=full-screen]

ลาออก
ขอบคุณรูปภาพจาก https://wealthcare.krungthai-axa.co.th

ลาออกจากงาน จะได้ค่าชดเชยอะไรบ้างนะ??

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า หากคุณสมัครใจต้องการลาออกจากงานเอง คุณจะไม่ได้ค่าชดเชยใดๆจากบริษัท แต่คุณมีสิทธิที่จะขอรับ เงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม ได้ ในกรณีที่คุณจ่ายประกันสังคมมาแล้วเกิน 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเมื่อลาออกจากงาน คือ

ขึ้นทะเบียนกับสำนักจัดหางานของรัฐ หรือขึ้นทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมจัดหางาน (https://empui.doe.go.th)  ภายใน 30 วัน หลังลาออก แต่หากคุณขึ้นทะเบียนหลังจาก 30 วันไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิย้อนหลังได้ และเงินทดแทนที่คุณจะได้รับจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของเงินเดือนล่าสุด ซึ่งทดแทนได้ปีละไม่เกิน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม การลาออกจากงาน แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนดระยะเวลา หรือไม่ได้บังคับให้รอคำอนุมัติจากนายจ้าง แต่โดยมารยาทแล้ว คุณควรที่จะแจ้งลาออกก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทมีกฏบอกไว้ซึ่งการทำแบบนี้นอกจากจะไม่ทำให้กระทบต่อการทำงานของผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการรักษาน้ำใจ และ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานไว้ด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ เห็นไหมคะว่า การที่คุณมีประกันสังคม จะสามารถช่วยให้คุณได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ ยามที่คุณยังไม่มีงานทำได้ ดังนั้น มีงานทำแล้วก็อย่าลืมส่งเงิน ประกันสังคม เพื่อ คุณภาพชีวิตที่มั่นคง ของตัวคุณเอง

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ผู้สูงอายุ
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

4 โรคมะเร็ง ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง!

จากรายงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า โรคมะเร็งในผู้สูงวัยนั้นพบได้บ่อยและเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุต้องเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะสุขภาพแข็งแรงก็ตาม แต่กลับตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง เนื่องด้วยจากอายุที่เยอะขึ้น …

ขายของออนไลน์-บัตรเครดิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำไมไม่ควรทำงานเสริมในเวลางานประจำ?

ขายของออนไลน์ ไม่กินเวลาประจำ ทำได้จริง แต่ต้องเท้าความก่อนว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประเด็นค่อนข้างร้อนฉ่าในทวิตเตอร์เรื่อง “เปลี่ยนอาชีพเสริมอย่างขายออนไลน์ ให้กลายเป็นอาชีพหลัก แล้วเปลี่ยนงานประจำเป็นอาชีพเสริม” เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปทั้งบวกและลบ …

แอปฯคำนวณการตกไข่-สุขภาพ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

8 แอพคำนวณการตกไข่ ที่คุณควรโหลดมาลองใช้

กำลังพยายามจะตั้งครรภ์อยู่ใช่มั้ยคะ วันนี้เรามีแอปดี ๆ มาฝากกันค่ะ ความจริงแล้ว “แอปคำนวณการตกไข่” ที่ใช้ดีและมีประสิทธิภาพก็เพิ่งจะมามีให้เราได้ใช้กันเมื่อไม่นานนี้เอง ลองดูแอปพวกนี้ที่จะช่วยให้คุณคำนวณรอบเดือน รวมทั้งช่วงเวลาของการตกไข่ เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณตั้งครรภ์สมใจ …