คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันธุรกิจ

ประกันธุรกิจ คืออะไร? แตกต่างจากประกันทั่วไปอย่างไร?

เมื่อพูดถึงประกันแล้ว หลายคนมักจะนึกถึงประกันส่วนบุคคล อย่างประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันรถยนต์กันเสียส่วนมาก แล้วเจ้าประกันธุรกิจนี่คืออะไรกันนะ แตกต่างจากประกันทั่วไปยังไงบ้าง? วันนี้ rabbit finance จะมาตอบข้อสงสัยให้ทุกคนเอง 

ประกันธุรกิจ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันธุรกิจ คืออะไร?

ประกันธุรกิจ คืออะไรกันแน่? 

อย่างที่เรารู้จักกันดี การทำประกันภัยนั้น คือการประกันความเสี่ยงภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าประกันธุรกิจนั้น ๆ

โดยประกันธุรกิจก็คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของท่านลื่นไหลไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมธรรม์ที่จะช่วยคุ้มครองธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น 

  • ความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน และ/หรือ ตัวอาคาร
  • ความเสี่ยงภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
  • การโจรกรรม
  • การสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องจักรชำรุด
  • ความรับผิดต่อสาธารณะ

รู้จัก ประกันธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจมีอะไรบ้าง?

1.การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person) 

เป็นการประกันภัยที่รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายต่อบุคคล ในกรณีที่เป็นภาคธุรกิจ ประกันเหล่านี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่ CEO ไปจนถึงลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ที่เป็นสวัสดิการของบริษัท

2.การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)

เป็นการประกันภัยที่เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัย กับผู้เอาประกันภัย โดยทำข้อตกลงเป็นสัญญายินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่ง การประกันภัยกรณีเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขต่าง ๆ

เช่น ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยประกันเหล่านี้จะช่วยในกรณีที่บริษัทเกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน ช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้แก่เจ้าของบริษัทนั่นเอง 

3.การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากผลบังคับทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประมาทของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งความรับผิดตามกฎหมายออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  • ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)
  • ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
  • ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

จะเห็นได้ว่าประกันในส่วนความรับผิดชอบทางกฎหมายนี่จะเน้นไปที่ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเป็นหลัก และมีเป้าหมายช่วยให้เจ้าของธุรกิจนั้นไม่ต้องรับภาระทางการเงินหนักไปนั่นเอง

ประกันธุรกิจ มีอะไรบ้าง

ประกันธุรกิจแตกต่างจากประกันทั่วไปยังไง ? 

ความแตกต่างจะไปอยู่ตรงส่วนข้อตกลง หรือกรมธรรม์ต่าง ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อคุ้มครองกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีความเสี่ยงภัยต่าง ๆ เช่น แทนที่จะเป็นประกันสุขภาพทั่วไป ในกรณีเป็นธุรกิจจะกลายเป็น ประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่ช่วยเหลือบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง

หรือ ประกันภัยความรับผิด จะเน้นคุ้มครองค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งประกันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าออกศาลต่าง ๆ อย่างการที่ลูกจ้างทำผิดสัญญากับบริษัทคู่ค้า ก็จะมีการคุ้มครองด้านกฎหมาย ช่วยให้เบาใจลงได้

นอกจากนี้ยังต่างกันในเรื่องของค่าสินไหมทดแทน เพราะเมื่อเป็นประกันภัยธุรกิจ มูลค่าของธุรกิจย่อมสูงมาก ทำให้กรมธรรม์และเงื่อนไขต่าง ๆ ออกมารองรับมูลค่าเหล่านี้ จึงส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนของประกันธุรกิจสูงกว่าประกันทั่ว ๆ ไป

[rabbitads slug=full-screen]

ประกันธุรกิจ ทำดีไหม

ถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจต้องทำไหม ?

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ เราจะแนะนำให้คุณทำ โดยเลือกจากความเหมาะสม เช่น เปิดร้านค้าทั่วไป อย่าง ร้านกาแฟ ร้านอาหาร การทำประกันอัคคีภัย ประกันจากภัยธรรมชาติจะเหมาะกับคุณมาก ๆ 

ในขณะเดียวกัน ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต เป็นบริษัทขนาดย่อม ๆ เป็น SME ที่กำลังเติบโต อาจจะต้องเพิ่มประกันสุขภาพกลุ่มให้ลูกจ้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคม หรืออาจจะประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

แต่ถ้าคุณเป็นเพียงลูกจ้างทั่วไป เป็นพนักงานกินเงินเดือน หรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์ การทำ ประกันธุรกิจก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปหน่อย (แต่ก็ควรรู้เอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง)

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับประกันธุรกิจเพิ่มเติม หรือมองหาการเปรียบเทียบประกันธุรกิจที่น่าสนใจ ก็อย่าลืม rabbit finance นะคะ เพราะนอกจากจะมีบริการเปรียบเทียบแล้ว เรายังมีบริการให้คำปรึกษาจากโบรกเกอร์ประกันภัยมืออาชีพอีกด้วย

คะน้าใบเขียว
คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้พยายามเข้าใจมักเกิ้ล นิยมชมชอบกลางคืน สามารถผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ ตอนนี้กำลังหลบลี้หนีภัยจากออฟฟิศซินโดรมอยู่

บทความแนะนำ​

คอนโดที่ใช่
อสังหาริมทรัพย์

แต่งคอนโดยังไง? ให้มินิมอลเหมือนหลุดมาจากซีรี่ส์

ดูหนัง-ดูซีรี่ส์สนุก ๆ หลายคนก็คงอยากจะแต่งห้องเหมือนเหล่าพระเอกนางเอก เพราะดีไซน์ชิค ๆ บรรยากาศห้องก็สวยเก๋ไม่ซ้ำใคร โดยเฉพาะธีมห้องแบบมินิมอลใส ๆ แลดูสบาย ซึ่งได้รับความนิยมสุด …

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

แฮปปี้มาก! วางแผนไว ก็ได้ใช้ชีวิตเกษียณแบบเฟี้ยว ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับนโยบายและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และถ้าอยากเป็นวัยเกษียณยุค 2020 ที่แฮปปี้ทั้งกายใจ ก็ตาม rabbit …

เลือกซื้อรถ
รถยนต์

เตรียมเปิดตัว! 5 รถยนต์ใหม่ แห่งปี 2021

เผลอแป๊บเดียวผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง 2020 กันแล้ว ช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์บ้านเรายังคงมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมีรุ่นใหม่ที่รอเปิดตัวในปีหน้า (2021) จะมีรถยนต์รุ่นใดจากค่ายไหนที่น่าสนใจกันบ้าง …