คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

กรมธรรม์

ไขปัญหา! “ระยะเวลารอคอย” ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตผู้สูงอายุ หรือประกันสุขภาพ เช่น ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง ฯลฯ

สิ่งสำคัญก็คือ เราต้องอ่านกรมธรรม์ ที่มีเงื่อนไขและรายเอียดต่างๆ ที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์ให้ละเอียด และครบถ้วน 

เรื่องหนึ่งที่ผู้เอาประกันมักไม่ค่อยใส่ใจเวลาอ่านกรมธรรม์ก็คือ “ระยะเวลารอคอย” เพราะนี่คือตัวกำหนดหลายๆ อย่างเลยล่ะค่ะ เช่น ยกเลิกสัญญาประกัน ระยะเวลาทำประกัน หรือต่ออายุกรมธรรม์ เกี่ยวกับเวลาทั้งนั้นเลย

วันนี้ rabbit finance มีข้อสรุปง่ายๆ มาให้ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลารอคอยที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองชนิดมาฝากทุกคนกัน ตามมาเลย

 

[rabbitads slug=banner1]


กรมธรรม์ เรียกร้องค่าสินไหมจากประกัน

ทำความรู้จัก กรมธรรม์ ของประกันชีวิต

ก่อนที่จะไปพูดถึงระยะเวลาในการรอคอยที่ระบุเอาไว้ใน “กรมธรรม์ประกันชีวิต” เราต้องมาทำความรู้จักประกันชีวิตให้แจ่มแจ้งกว่านี้กันก่อนนะคะ

“ประกันชีวิต” เป็นส่วนสำคัญในการเลือกทำประกัน มีลักษณะเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดข้อตกลงและสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายและรับผลตอบแทน โดยบริษัทประกันจะมอบให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำประกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและเรียกรับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน หากมีการเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้าย เพื่อให้บริษัทประกันจ่ายค่าเสียหาย จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน (หรือ ค่าสินไหมทดแทน) โดยมีจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ ตามใบกรมธรรม์ ปัจจุบันรูปแบบของประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายประเภท สามารถจำแนกออกมาได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. แบบชั่วระยะเวลา

เป็นรูปแบบของประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่เอาประกันนั้น ก็จะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตามวงเงินที่เอาประกัน

2. แบบตลอดชีพ

เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในระยะยาว ผู้ที่เลือกทำประกันแบบตลอดชีพ มักทำเพื่อให้เงินชดเชยตกเป็นของทายาทหากตนเองต้องเสียชีวิต เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานคนเดียวหรือผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงอันตราย

ประกันชีวิตตลอดชีพ จะคือการจ่ายทิ้งแบบปีต่อปี จะไม่มีเงินสะสม แต่ความคุ้มครองต่อค่าเบี้ยประกันที่จ่ายจะสูงกว่าแบบสะสมทรัพย์

3. แบบสะสมทรัพย์

เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองหากเสียชีวิตก่อนครบตามกำหนดสัญญากรมธรรม์ แต่ถ้าไม่เสียชีวิตเมื่อครบกำหนดตามสัญญากรมธรรม์ก็จะได้รับเงินคืนพร้อมผลตอบแทน

ประกันแบบสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการออมเงิน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในระยะเวลานั้นมีความคุ้มครองประกันชีวิตด้วย

4. แบบบำนาญ

เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและคุ้มครองรายได้หลังเกษียณ เพื่อให้อุ่นใจว่าจะมีเงินใช้เมื่อแก่เฒ่า หลังจากจ่ายค่าเบี้ยประกันตามกำหนดครบ

เมื่อถึงอายุ 60 ปีหลังเกษียณ บริษัทประกันจะจ่ายเงินบำนาญเป็นรายเดือนคืนให้กับผู้เอาประกันเพื่อเป็นรายได้ไว้ใช้จนกว่าจะเสียชีวิต โดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไว้ด้วย

[rabbitads slug=banner2]


กรมธรรม์ เรียกร้องคา่สินไหมทดแทน

ทำความรู้จัก กรมธรรม์ ของประกันสุขภาพ

หลังจากที่ rabbit finance พาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับประกันชีวิตแล้ว ก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับประกันสุขภาพอีกสักหน่อย

ประกันสุขภาพ มีความหมายว่า การจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย ในการเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ 

การจ่ายเงินเหล่านี้ จะคุ้มครองตั้งแต่ เจ็บคอ ปวดหัวตัวร้อน หรือ โรคร้ายแรง รวมทั้งอาการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุ ตามลักษณะการคุ้มครองที่เราเลือกเอาไว้ โดยประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันที่บริษัทต้องทำให้ลูกจ้าง โดยประกันภัยสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากสาเหตุการเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

2. ประกันสุขภาพรายบุคคล

ประกันที่คนส่วนใหญ่เลือกทำกันเองตามความสมัครใจ โดยประกันภัยประเภทนี้จะถูกตกลงกันผ่านสัญญาประกันภัยระหว่างบริษัทและผู้เอาประกัน โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยที่เกิดจากการรักษาพยาบาล โรคภัย หรืออุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับ ผู้เอาประกันสุขภาพ 

[rabbitads slug=banner3] [rabbitads slug=full-screen]


กรมธรรม์ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลารอคอย ที่ระบุใน กรมธรรม์ คืออะไร

หลังจากที่เราได้กล่าวถึงประกันชีวิต และประกันสุขภาพไปแล้วเบื้องต้น ในที่สุดก็มาถึงคำถามที่ใครหลายๆ คนเฝ้อรอกันกับคำว่า “ระยะเวลารอคอยที่ระบุในกรมธรรม์”

“ระยะเวลารอคอยที่ระบุในประกัน” หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ หรือ ผู้เอาประกันภัย จะยังไม่สามารถเคลมประกัน เรียกร้องเงินชดเชยได้ เพราะในมุมมองของบริษัทประกันภัย การมีเงื่อนไขแบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ทำประกันในขณะที่เป็นโรค

ไม่น่าเชื่อจริงๆ ค่ะว่าผู้ที่ทำประกันหลายคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีระยะเวลาที่ต้องรอคอย ทำให้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นจึงไม่สามารถเรียกร้องเงินเชยได้ โดยระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขในกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอยอยู่ 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละอาการเจ็บป่วย

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองในการทำประกันภัย rabbit finance ขอแนะนำว่าคุณควรรีบทำประกันสุขภาพทันทีในขณะที่ยังแข็งแรงอยู่ หรือวางแผนชีวิตด้วยประกันชีวิตก็ได้ค่ะ เพราะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วจะย้อนเวลากลับมาไม่ได้นะคะ

I'm Duck
I'm Duck
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ที่ปัดน้ำฝน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วหรือยัง?

การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ ยิ่งช่วงหน้าฝน ๆ ตกหนัก ๆ ด้วยแล้วการดูแลอุปกรณ์รถยนต์ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรถยนต์ เบรก …

ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จอดรถดับเครื่องเลย หรือติดเครื่องไว้ก่อน แบบไหนดีกว่ากัน

การหมั่นบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพที่ใหม่กิ๊กคงสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนที่รัก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยที่ต้องดูแลรักษยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับการดับเครื่องยนต์ ว่าเมื่อเราจอดรถแล้ว สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที หรือต้องจอดติดเครื่องก่อน หลายคนอาจมีข้อสงสัยไม่ใช่น้อย วันนี้มีข้อมูลดี ๆ ว่า …

รับประกันยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำความเข้าใจการรับประกันทุกกรณี กับ การรับประกันการผลิต แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้ทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับ ว่าการรับประกันของยางในปัจจุบันจะมีสองรูปแบบครับก็คือ การรับประกันทุกกรณีบาดบวมแตกตำ กับ รับประกันการผลิตครับ ซึ่งสองส่วนนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ โดยทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับ การรับประกันยางรถยนต์ กับ …