คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ (PA) คุ้มครองทั่วไป VS ขั้นสูง ต่างกันยังไง?

ยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการทำประกันมากขึ้น โดยเฉพาะการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ประกัน PA) เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน สถานที่ใด อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสามารถเกิดได้กับทุก ๆ คน

ประกันอุบัติส่วนบุคคลมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ ทั้งแบบคุ้มครองทั่วไปและคุ้มครองขั้นสูง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้น ตาม rabbit finance ไปดูกันเลย จะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะกับแพ็กเกจไหน?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบคุ้มครองทั่วไปเหมาะกับใคร?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ประกัน PA) แบบคุ้มครองทั่วไป จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่แพง เหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออายุไม่มาก ไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตมากเท่าไร หรืออาจจะเป็นผู้ที่มีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ต้องการทำเสริมเพื่อสร้างความมั่นใจ และได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของความคุ้มครองก็ครอบคลุมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ เงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน หรือเงินค่าจัดการงานศพ ถ้าคุณไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากมาย PA แบบคุ้มครองทั่วไปก็คุ้มแล้วล่ะ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แล้ว PA คุ้มครองขั้นสูงเหมาะกับใคร?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบคุ้มครองขั้นสูง จะจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงกว่าการทำแบบคุ้มครองทั่วไป แต่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าหรือมากกว่าเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงมาก ๆ เช่นอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องทำงานกลางแจ้งมากกว่าในร่ม หรือคนที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลคนข้างหลัง เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเงินตรงนี้จะเป็นเงินก้อนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวได้

สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองขั้นสูงนี้ เราะจะให้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ เงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน หรือเงินค่าจัดการงานศพก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยประกันว่าตกลงจ่ายเบี้ยมากน้อยเพียงใด

[rabbitads slug=full-screen]

ประกันอุบัติเเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?

การยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนผู้เอาประกันอุบัติเหตุ PA หากมีเหตุการณ์ ดังนี้

1.อุบัติเหตุที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
2.อุบัติเหตุจากการโดยสารบนเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ แต่สามารถขอขยายความคุ้มครองได้
3.เกิดอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัย มึนเมาสุรา แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด
4.เกิดเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยเกิดกรณีแท้งบุตร
5.เกิดเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
6.อุบัติเหตุที่เกิดในภาวะสงคราม การปฏิบัติ การกบฏ แต่สามารถขอขยายความคุ้มครองได้
7.เกิดเหตุจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วงการเมือง แต่สามารถขอขยายความคุ้มครองได้
8.เกิดเหตุจากการเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์ สกี ฯลฯ
9.เหตุเกิดจากการเข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงคราม ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
10.เกิดเหตุจากอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างตัดเหล็ก หรือช่างในโรงเลื่อยเหล็ก ที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายสูง แต่สามารถขอขยายความคุ้มครองได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อยากทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต้องใช้เอกสาร-ข้อมูลอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นชาวต่างชาติ
  • ใบคำร้องขอทำประกันอุบัติเหตุ หรือใบสมัครทำประกันอุบัติเหตุ
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อ
  • ที่อยู่ผู้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่สามารถติดต่อได้ สำหรับใช้ในการจัดส่งเอกสารความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกัน PA
  • ข้อมูลส่วนตัวผู้ทำประกันอุบัติเหตุ เช่น ชื่อ-สกุล , วัน/เดือน/ปี เกิด , เลขบัตรประชาชน
  • ชื่อ-สกุล ผู้รับผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำประกัน เช่น บุตร, พ่อ , แม่ , สามี , ภรรยา หรือคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกันทางโดยตรงทางสายเลือด

สนใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรุงเทพประกันภัยได้ที่ rabbit finance
รับรองว่าคุณจะได้ทั้งความคุ้มค่า และคุ้มราคาอย่างแน่นอน

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ประกันโรคร้าย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง เลือกยังไง? มีแบบไหนบ้างนะ?

ประกันโรคร้ายมีหลากหลายแผน มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งเป็นไอเทมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ แต่จะเลือกซื้อยังไงให้ความคุ้มครองนั้นครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุด วันนี้ rabbit finance มีเทคนิคง่าย ๆ มาฝากกัน …

บัตรเครดิต
บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ควรมีกี่ใบถึงจะเรียกว่า(พอ)ดี?

บัตรเครดิต หลายเป็นไอเทมสำคัญติดกระเป๋าของคนยุคใหม่ เพราะนอกจากช่วยให้จับจ่ายอย่างสะดวกสบาย มีสิทธิประโยชน์มากมายแล้ว บัตรเครดิตบางใบยังมีเงินคืนให้นำไปใช้จ่ายต่ออีกด้วย ไม่แปลกที่หลาย ๆ คนจะสมัครบัตรเครดิตเก็บไว้หลายใบตามประเภทการใช้งาน ว่าแต่การมีบัตรเครดิตกี่ใบจึงจะเรียกว่าพอดี เรามีคำตอบมาฝากกัน! …

ประกันโรคร้ายแรง
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

เช็กหน่อย! ใครเสี่ยงเป็น “โรคอัลไซเมอร์” บ้างนะ?

โรคอัลไซเมอร์ เป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยในปัจจุบันกังวลไม่แพ้โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจเลยนะคะ ยิ่งเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งน่าห่วง เพราะอัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่อาการหลงลืมเท่านั้น แต่ยังมีอาการอื่น ๆ และความรุนแรงของโรคก็ไม่ธรรมดา ตาม rabbit …