คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร

ในปัจจุบันที่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่กับใครและกำลังทำอะไร อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากเราจะมีอะไรสักอย่างมาคอยคุ้มครองเราเมื่อยามที่เราเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ การทำประกันอุบัติเหตุ 


ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ และเป็นตัวช่วยให้เรามั่นใจว่า เมื่อใดที่เราเกิดอุบัติเหตุเราจะได้รับความคุ้มครอง ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ มีกี่ประเภท

ประกันอุบัติเหตุแบ่งได้  2 ลักษณะ คือ

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA)    
 • การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากกาประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ อาทิเช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A) แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.อุบัติเหตุ 1 (อบ.1)  

1.1 เสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกัน)

1.2 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การบาดเจ็บที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน และเป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกัน)

1.3 สูญเสียมือ เท้า และสายตา ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (ตารางหน้า 2)

1.4 การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย

1.5 ขับขี่ หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์

1.6 ค่ารักษาพยาบาล

ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการประสบอุบัติเหตุโดยแพทย์แผน ปัจจุบันเท่านั้น และจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

1.7 ค่าชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าชดเชยรายวันระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรง พยาบาล ตามจำนวนวันของการเข้ารักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

1.8 ค่าปลงศพ

       – กรณี เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (หากเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย มีระยะการเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง)    

   – ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ2. อุบัติเหตุ 2 (อบ.2)

ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก อบ.1 ในเรื่องของการสูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง (หูหนวก) และการพูดออกเสียง (เป็นใบ้)

นอกจากนี้ประกันอุบัติเหตุยังมีแบบ ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับการคุ้มครองกลุ่ม ในลักษณะเดียวกันที่รวมตัวกันอีกด้วย


การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident)

สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สำหรับการคุ้มครองนักเรียนนักศึกษา ตามที่ทางสถาบันการศึกษา ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ ซึ่งบางประเทศที่จะไปเขาก็จะบังคับให้นักเรียนทำประกันของเขา โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจะระบุไว้ให้ว่าเราต้องทำประกันอุบัติเหตุแบบไหนหรือยังไงนั่นเอง และสิ่งที่รับประกันก็จะไม่ค่อยต่างจากประกันอุบัติเหตุเท่าไหร่นัก

แต่หลายคนอาจจะสงสัยการประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับประกันการเดินทางเหมือนกันไหม คำตอบคือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทางอาจจะเป็นประกันพิเศษ แต่เราอยากจะแนะนำว่า ถ้าหากจะทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เราลองย้ายไปทำ ประกันภัยการเดินทางเลยจะดีกว่า ซึ่งประกันภัยการเดินทางนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ประกันการเดินทางปกติ ( Travel Accident Insurance : TA )

ประกันภัยการเดินทางปกติ หรือ TA เป็นประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทางค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

 • ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุเล็กๆอย่าง มีดบาดมือ ขาแพลง แขนหัก เป็นต้น
 • ผู้ป่วยใน (IPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุสาหัสจนต้องนอนที่โรงพยาบาล


2.ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ( Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA )

เป็นประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือสำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการขอวีซ่า (VISA) ซึ่งการขอวีซ่านั้นเขาจะระบุมาว่า ต้องมีประกันภัยการเดินทางเพื่อใช้ในประกอบการยืนขอด้วย

โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ แต่มีส่วนเพิ่มเติม คือ

 • ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน
 • การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
 • การที่เครื่องบินถูกจี้

แต่ทั้งนี้การทำประกันอุบัติเหตุนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่จะช่วยให้เราอุ่นใจได้บ้าง เพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเอง และสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันอุบัติเหตุนั้นก็สามารถดูรายละเอียดผ่านทางบริษัทประกันทุกแห่งที่ท่านมีความสนใจ และก่อนที่จะตัดสินใจทำอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนกันก่อนด้วยนะคะ


สำหรับใครที่ต้องการหา ประกันการเดินทาง  เพื่อคุ้มครองหากเราเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มหาข้อมูลจากตรงไหน คุณสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับประกันการเดินทางได้โดยไปที่  >> rabbit  finance <<

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

เช็กไฟรั่วรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ไฟรั่วรถยนต์ เช็กได้ไม่ยาก

เวลาเกิดปัญหาเรื่องระบบไฟในรถ รถสตาร์ทไม่ติด ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าแบตเสื่อม แล้วแก้ไขปัญหาทั้งจั้มแบต เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว แต่ก็มีอาการเหมือนเดิม นั่นอาจหมายถึง รถคุณมีไฟรั่ว ไฟรั่วรถยนต์ เช็กได้ไม่ยาก …

รีวิว รถ นิสสัน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทดสอบประสิทธิภาพ ของ Nissan Kicks e-Power ถ้าขับทางไกล เวิร์คไหมนะ ?

หลายคนอาจจะยังลังเล อยากรู้รีวิวว่าดีจริงไหม ลงถนนจริงจะเป็นอย่างไร? วันนี้ ทีมงานออโต้สปินน์ ได้เข้าร่วมการทดสอบ Nissan Kicks e-Power ระยะทางไกลเป็นครั้งแรก …

ซื้อรถกระบะมือสอง ราคาถูก
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่อง รถกระบะมือสอง ราคาเริ่มแค่ 1.5 แสนบาท!

ในยุคที่เงินทองหายาก การจะซื้อของแต่ละอย่างต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อย และซื้อแต่ละครั้ง ต้องคุ้มค่า อย่างการซื้อรถยนต์ก็เช่นกัน รถกระบะ เป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่น่าสนใจมาก นอกจากจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังใช้ประกอบอาชีพรับจ้างได้อีกด้วย ที่สำคัญ …