คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

บางกะเจ้า

บางกะเจ้า หนึ่งในแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9

    เพราะคำพ่อ ลูกจึงพร้อมน้อมจะรับ

ให้ประจักษ์ ดวงจิตรเป็นดังสงค์

  เพราะคำพ่อ ลูกจึงสร้างตามจำนง

   พระประสงค์เพื่อผองพลชนชาวไทย

กล่าวได้ว่า ทุกพระราชดำริจากรัชกาลที่ 9 ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ ทรงคิดเพื่อเราคนไทยทุกคน เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดี มีความสุขมีชีวิตที่ดี เป็นที่รู้กันว่าเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพ มีมลพิษทางอากาศมากมายแค่ไหนทั้งมลพิษ มลภาวะต่างๆ น้อยนักที่จะหาพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิสูดให้ชุ่มปอด

แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลย คุ้งบางกะเจ้า คือ สิ่งที่ยังเป็นมวลอากาศบริสุทธิที่ยังเหลืออยู่สำหรับเมืองกรุง ซึ่งก็เป็นเพราะอีกหนึ่งพระราชดำริของพระองค์ท่าน เอาเป็นว่าวันนี้ rabbit finance จะพาไปรู้จักกับคุ้งบางกะเจ้ากัน

 

[rabbitads slug=banner1]

 


 

เดินตามรอยพระราชดำริ

 

ในช่วงปี 2525-2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประทับเฮลิคอปเตอร์ผ่านพื้นที่บางกระเจ้าอยู่เป็นประจำ และทรงมีพระราชดำริว่า ควรสงวนพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและคงความเป็นปอดของคนเมืองไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้จัดซื้อสวนรกร้างในคุ้งบางกะเจ้า 1,276 ไร่นำมาฟื้นฟู โดยในปี 2546 ได้กันพื้นที่จำนวน 148 ไร่สร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ และได้รับพระราชทานชื่อว่า “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ซึ่งมาจากชื่อเมืองโบราณในอดีต ปัจจุบันดูแลโดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้

จากนั้นในปี 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมสวนและชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“ให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเอาไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเกินกว่ากฎหมายกำหนด ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตรและป่าผสมผสาน การซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยว และการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ”

 คุ้งบางกระเจ้าจึงอยู่เป็นปอดของเมืองกรุงมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

 


รู้จักบางกระเจ้า

บางกะเจ้า

สถานที่ที่หลายคนสรุปให้ว่าที่นี่คือ ปอดของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีทั้งหมด 6 ตำบล ซึ่งพื้นที่บางกะเจ้าเกือบทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา และเพราะความเขียวชอุ่มของพื้นที่บางกะเจ้าจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น The Best Urban Oasis of Asia ในปี 2006 จากนิตยสาร Time Asia

บางกะเจ้า จัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามมติ ครม.ในปี 2520 ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามแบบสวนเกษตรดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักปั่นทั้งไทยและต่างชาติเองก็ยังรู้จักบางกะเจ้าว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการปั่นจักรยานเที่ยว

 

บางกะเจ้า
ขอบคุณภาพจาก edtguide.com

 


 

[rabbitads slug=banner2]

 

สถานที่แนะนำในบางกะเจ้า

 

  • ตลาดบางน้ำผึ้ง

เป็นตลาดริมคลองที่มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ภายในตลาดจะขายอาหาร ขนม รวมถึงของท้องถิ่นต่างๆ บ้างก็มีร้านอาหารที่ให้บรรยากาศชิวๆริมคลอง

  • สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนสาธารณะสีเขียวที่เรียกติดปากกันว่า สวนบางกะเจ้า เป็นสวนสาธารณะที่แตกต่างกับสวนสาธารณะทั่วไปคือยังมีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ในลักษณะของสวนที่อยู่ตามชนบท ในบางจุดยังดูคล้ายกับป่าตามธรรมชาติด้วย

  • พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นก็เพื่อ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งภายในก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงไว้

  • บ้านธูปหอมสมุนไพร

บ้านธูปหอมสมุนไพรเปิดบริการทุกวัน โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ำผึ้ง ซึ่งจะใช้วัตถุดิบ จากสมุนไพรในท้องถิ่น ทั้งตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรูด มาทำเป็นธูปหอมที่มีหลากสีให้เลือกและซื้อหาไปเป็นของฝาก รวมถึงมีการอบรมวิชาชีพเช่น ทำผ้ามัดย้อม ทำธูปหอมไล่ยุง ซึ่งหากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน  โดยคิดค่าเรียนคนละ 60 บาท ต่อคนและต่อคอร์ส

นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆในบางกะเจ้าที่น่าสนใจ เช่น หอชมวิว เส้นทางสีเขียว หรือ เส้นทางมรกต  Mom & Me Coffee Bar เป็นต้น


 

บางกะเจ้า
ขอบคุณภาพจาก betternj.wordpress.com

น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

 

ด้วยพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ว่าควรสงวนพื้นที่บางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวและคงความเป็นปอดของคนเมืองไว้ ส่งผลให้ทุกวันนี้ บางกะเจ้ายังเป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมืองกรุงที่ยังไม่ถูกตึกรามบ้านช่องครอบคุม ยังคงมีทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติที่ดี มีพืชพรรณต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นเขียวชอุ่ม

ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมที่ยังคงมีสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้ดู ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว อันเป็น ช่องทางสร้างรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป จะเห็นได้ว่าพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดเป็นการคิดเพื่อคนไทย เป็นการคิดที่มองการไกล ไม่ใช่แค่เฉพาะพระราชดำริในเรื่องคุ้งบางกะเจ้าเท่านั้น เพราะทั้งชีวิตของพระองค์ทรงทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเพื่อคนไทยทุกคนทั้งสิ้น

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

   น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …

ซื้อล้อแม็กใหม่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 สิ่งที่ควรรู้เรื่องก่อนซื้อล้อแม็กใหม่

สวัสดีครับไทร์บิดกลับมาอีกครั้งกับเรื่องของยางๆ ยางก็ต้องคู่กับแม็กซ์ใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วเมื่อการที่เราจะใช้แม็กซ์ต้องดูที่อะไรบ้าง วันนี้ไทร์บิดมีคำแนะนำให้เพื่อน ๆ ครับ เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อล้อแม็กใหม่ ความกว้างของหน้าล้อแม็ก แม็กซ์นั้นเวลาเพื่อนๆต้องการหาซื้อแม็กซ์สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็อาจจะเป็นเพียงว่าล้อแม็กขนาดกี่นิ้ว เช่น  15” …

ซื้อยางรถยนต์ใหม่-ใช้ยางผิดประเภท
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ถ้าเราใช้ยางผิดประเภทจะมีผลเสียอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาวไทร์บิดทุกท่านวันนี้ไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ อยากมาเตือนเพื่อนๆกันครับว่าถ้าเราเลือกลายดอกยางที่ผิดประเภทนั้นจะส่งผลเสียกับการใช้งานการขับขี่ของรถเรา หรือว่าจะเป็นความเสียหายต่อยางยังไงบ้างวันนี้ไทร์บิดจะมาบอกให้ฟังครับ เลือกใช้งานยางรถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งาน ยางรถยนต์สำหรับใช้งานบนท้องถนนทั่วไป เรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วๆไปซึ่งการใช้งานก็จะเป็นยางลายดอกประเภทนี่ก็จะมี ทั้งยางที่ให้ความนุ่มเงียบ …