คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

วีซ่าเชงเก้น

การขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ครอบครัวใครมีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างยกมือขึ้นค่ะ แต่จะไปเที่ยวทั้งทีเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง เสื้อผ้า ยา ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เงิน หนังสือเดินทาง หรือบางประเทศใช้วีซ่าคุณก็รีบยื่นเรื่องไปขอให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางนะคะ

ถ้าจะบินลัดฟ้าไปประเทศยุโรป อย่าลืมทำวีซ่าเชงเก้นด้วยนะคะ 

ถ้าจะบินไปเที่ยวโซนยุโปรก็ต้องขอวีซ่าเชงเก้น ไม่อย่างนั้น ทริปครอบครัว ก็คงจะกร่อยไปเลย แล้วถ้าครอบครัวของคุณมีเด็กและผู้สูงอายุ พวกเขาสามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้ไหม?

คำตอบคือ ได้ค่ะ !  แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น เรามาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นกันสักนิด rabbit finance จะอธิบายเป็นสเต็ปบายสเต็ป

วีซ่าเชงเก้น
ที่มา : http://www.24point0.com

ขั้นตอนการลงทะเบียน และจองคิว TLS

หากคุณต้องการทำวีซ่าเชงเก้น คุณสามารถลงทะเบียนและจองคิวผ่าน TLS Contact แต่คุณจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างหากอีกคนละ 863 บาท ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โดย ค่าธรรมเนียม จะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกวีซ่าประเภทใด

การขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนทั่วไปคงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เพราะข้อมูล เอกสารการ
เตรียมตัวส่วนใหญ่ก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้ว

แต่ถ้าสำหรับน้องๆหนูๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้สูงอายุ คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เพราะงั้นเรามาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการลงทะเบียน และจองคิว TLS สำหรับเด็กและผู้สูงอายุกัน เราจะได้ไปเที่ยวอย่างไร้กังวลกันค่ะ


วีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ฉบับเด็กและผู้สูงอายุ

1. ลงทะเบียนในเว็บ TLS Contact

กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย เลือก e-mail เพื่อสมัคร หากครอบครัวของคุณมีคุณ เด็ก ผู้สูงอายุ รวมแล้ว 5 คน แนะนำให้คุณยื่นพร้อมกันทีเดียว จองคิวแค่คิวเดียว เพราะอย่างนั้นลงทะเบียนเพียงคนเดียวพอ

เมื่อ Login จะเห็นหน้าจอ คุณต้องเริ่มกรอกตั้งแต่ Application กรอกตามลำดับ 1-9 จนขึ้นเป็นตัวสีเขียว

2. กรอก Schengen Visa Application

เมื่อคุณกรอกเรียบร้อยและครบทุกคนแล้ว จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อย เราถึงจะจองคิวยื่นวีซ่าผ่านเว็บนี้ได้ 

โดยการจองคิววีซ่าเชงเก้น จะเป็นการกำหนดวันเวลาโดยผู้ทำวีซ่าเชงเก้นเอง คุณสามารถเลือกวันที่ยังไม่เต็มผ่านเว็บได้เลยค่ะ เมื่อคุณจองแล้วโปรดไปตามนัดหมายนะคะ

3. Document Check List

เมื่อคุณทำขั้นตอนจองคิวเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนที่ให้คุณได้เช็คว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มคน ออกเป็น 3 ประเภทง่ายๆดังนี้

 • กลุ่มแรก คือ บุคคลทั่วไป มนุษย์เงินเดือน
 • กลุ่มสอง คือ ผู้สูงอายุ วัยเกษียณ
 • กลุ่มสาม คือ เด็ก ที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีเอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมเหมือนๆกันได้แก่

 • Visa application form, original

แบบฟอร์มที่กรอกในข้างต้น โดยเจ้าของข้อมูลเซ็นชื่อ 2 จุด ให้เหมือนกันกับในพาสปอร์ต

 • Two passport – sized pictures 3.5 cm x 4 cm

รูปถ่ายใช้สำหรับวีซ่าเชงเก้น ดูเงื่อนไขของแต่ละสถานฑูตให้ดีๆ บางที่เน้นเปิดหูให้เต็มหู บางที่ไม่เน้น แต่สำหรับเชงเก้นจะเน้นว่ารูปต้องเห็นศรีษะและไหล่ โดยกินพื้นที่ประมาณ 70-80 % ของรูป

 • Passport

ทั้งตัวจริงและแบบสำเนา เตรียมไปให้เรียบร้อย

 • Travel and Health Insurance

ทำประกันการเดินทาง ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ แต่คุณต้องดูให้ดีเพราะบางสถานฑูตจะมีลิสว่ายอมรับบริษัทประกันไหนบ้าง วงเงินประกันต้องไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1,500,000 บาท

 • ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบินที่ยืนยันแล้ว จองแล้ว แนะนำสักนิด ถ้าเป็นไปได้ให้คุณแนบแผนการเที่ยวของคุณไปด้วย ว่าวันไหนอยู่ที่ประเทศไหน เมืองอะไร พักที่ไหน เพื่อเป็นการยืนยันตัวของคุณว่าคุณบริสุทธิ์ใจที่จะไปเที่ยวจริงๆ

 • ใบจองที่พัก

เอกสารการจองที่พัก หรือใครไปพักบ้านเพื่อน หรือ Host อาจจะต้องมีจดหมายเชิญจาก Host โดยเอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารข้อมูลพื้นฐาน ที่ทุกคนจะต้องเตรียม แต่ถ้าหากคุณเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่ อาจจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมค่ะ

วีซ่าเชงเก้น

เอกสารที่ใช้ทำวีซ่าเชงเก้นสำหรับเด็ก

วีซ่าเชงเก้นสำหรับคุณหนูๆ ถ้าพ่อแม่ของน้องเดินทางไปด้วยทั้งคู่ เอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมมีหลักๆแค่ 2 อย่าง

 • สูจิบัตร

ทั้งของจริงและแบบสำเนา เพื่อเป็นการรับรองประวัติของน้อง น้องชื่ออะไร พ่อแม่ชื่อ อยู่ที่ไหน สัญชาติอะไร เป็นต้น

 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน

เมื่อลูกของคุณอยู่ในช่วงอายุที่สามารถเข้าเรียนได้ คุณต้องไปทำเรื่องจดหมายจากที่โรงเรียน ให้ออกใบรับรองการเป็นนักเรียนให้ ถ้าเป็นไปได้ขอที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ จะได้ไม่เสียเวลามาแปล

 วีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้สูงอายุ

เอกสารที่ใช้ทำวีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้สูงอายุ

 • ใบรับรองแพทย์

กรณีที่คุณมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ร่วมทริปไปกับคุณ จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจ โดยให้ระบุว่าเป็นผู้ที่มี “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้”

 • ใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ

ทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันในการท่องเที่ยว แต่บางสถานฑูตฯอาจจะต้องการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ดังนั้นคุณควรเช็คเงื่อนไขให้เรียบร้อย

เอกสารอาจจะยาวเยียดใช่ไหมค่ะ ดังนั้นคุณควรทำ check list ให้ครบถ้วน ตั้งสติดีๆ ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง เอกสารไหนที่ต้องใช้เวลาก็ควรเผื่อเวลาเอาไว้

หากเอกสารเรียบร้อยครบถ้วน คุณสามารถไปที่ TLS Contact ตึกสาธรซิตี้ ทาง TLS Contact มีบริการส่งพาสปอร์ตมาให้ถึงบ้านได้เลย เพียงแค่เสียเงินเพิ่มอีกคนละ 180 บาท

และอย่างสุดท้ายอย่าลืมทำ ประกันเดินทางสำหรับต่างประเทศ เอาไว้ด้วย เพราะคุณไม่สามารถทราบได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือแม้ เจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ ถ้าหากเกิดในตอนที่คุณอยู่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายมหาศาลอาจตามมาได้

 

Echo Wave
Echo Wave
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …