คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

เมื่อไหร่ที่เราต้องซื้อประกันการเดินทาง

ทุกวันนี้คนไทยนิยมการไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้น ซึ่งหลายๆคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนั้น บางคนอาจจะยังไม่รู้จักกับการทำประกันภัยการเดินทางกันเท่าที่ควร ว่าจะสามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง ทำแล้วคุ้มไหม แล้วถ้าเราจะซื้อสามารซื้อได้เมื่อไหร่ 

แต่ก่อนที่เราไปเที่ยวเรามักจะไม่คิดถึงการทำประกันภัยการเดินทาง เพราะทุกครั้งที่เราไปเที่ยว เราก็มักจะเที่ยวกันแค่ภายในประเทศหากเกิดอุบัติเหตุอะไร เราก็ยังสามารถทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

สำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศมาบ่อยครั้งแต่ไปแค่ในแถบเอเชียอย่าง ประเทศญี่ปุ่น หรือ เกาหลีใต้ การทำประกันภัยเดินทางก็ยังดูไม่ค่อยจำเป็นในความรู้สึกของบางคน

แต่สำหรับคนที่จะไปเที่ยวในประเทศแถบยุโรปทุกคนจะรู้จักกับการทำประกันการเดินทางเพราะ การไปท่องเที่ยวในแถบยุโรปนั้นจะต้องมีการยื่นคำร้อง ขอวีซ่า(Visa) ซึ่งในการยื่นจำเป็นจะต้องใช้ประกันการเดินทางเป็นส่วนประกอบด้วย 


ไปที่ไหนถึงต้องทำประกันภัยการเดินทาง

นอกจากประเทศในแถบยุโรปแล้ว หากคุณกำลังจะเดินทางไปในที่เหล่านี้ ประกันภัยการเดินทางก็เป็นอีกสิ่งที่คุณต้องมีไว้ คือ

 • เมื่อคุณต้องเดินทางไปยังประเทศที่จำเป็นต้องทำประกันการเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คิวบา ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี
 • เมื่อคุณต้องเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพราะบางครั้งความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าคุณไม่มีประกันการเดินทาง คุณอาจจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักแสนหรือมากกว่า นอกจากนี้ตัวประกันเองก็ยังคุ้มครองในกรณีที่มีการส่งต่อตัวผู้ป่วยกลับประเทศ
 • ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้กังวล หรือเป็นคนที่คิดมากห่วงความปลอดภัยของตนเองและอยากไปเที่ยวด้วยความสบายใจ


ประกันภัยการเดินทางคืออะไร

ประกันการเดินทาง คือ ประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันเมื่ออยู่ในช่วงเวลาระยะการเดินทาง  ประกันการเดินทางนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ และต้องเข้ารับการรักษาผลจากอุบัติเหตุนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) และยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตอีกด้วย

ประกันการเดินทางจะแตกต่างจากประกันประเภทอื่นตรงที่ ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาการเดินทางของคุณเท่านั้น  เช่น คุณมีแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 25 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 และทำประกันการเดินทางไว้ หากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะได้รับความคุ้มครองจากประกันการเดินทางนี้แน่นอนค่ะ แต่หากเกิดเหตุหลังจากนี้จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันแล้วนั่นเองค่ะ


ประกันภัยการเดินทางแบ่งเป็นกี่ประเภท

ประกันการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประกันการเดินทางปกติ ( Travel Accident Insurance : TA )

ประกันภัยการเดินทางปกติ หรือ TA เป็น ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ ที่จะให้ความคุ้มครองต่างๆดังนี้

 1. การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง
 2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
 • ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุเล็กๆอย่าง มีดบาดมือ ขาแพลง แขนหัก เป็นต้น
 • ผู้ป่วยใน (IPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุสาหัสจนต้องนอนที่โรงพยาบาล

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ( Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA )

เป็นประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือสำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการ ขอวีซ่า(VISA) ในการเข้าประเทศที่ท่านต้องการจะไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ  ประเทศอังกฤษ

กลุ่มประเทศเชงเก้น ( Schengen ) ที่มีอยู่ด้วยกัน 26 ประเทศ คือ 22 ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และอีก 3 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ เป็นต้น ซึ่งการขอวีซ่านั้นเขาจะระบุมาว่า ต้องมีประกันภัยการเดินทางเพื่อใช้ในประกอบการยืนขอด้วย


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง

โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ แต่จะสำหรับการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากข้างต้น คือ

 • ค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประกันภัยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ก็ตาม และยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพราะบาดเจ็บสาหัส ค่าเดินทาง ค่าที่พักสำหรับญาติเพื่อดูแลและเดินทางกลับประเทศในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกกลับประเทศ • ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

นอกจากประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังให้ความคุ้มครองเงินสดรายวันกรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อีกด้วย

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดจากบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง จนคุณต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่ในที่นี่ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ

 • กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย

ถ้าในระหว่างการเดินทางได้เกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กระเป๋าเดินทางหาย ไม่ว่าจะหายที่ในโรงแรม สนามบิน หรือแม้แต่ถูกขโมย หากคุณไปแจ้งความและนำหลักฐานการแจ้งความมายืนยันให้กับทางบริษัทประกัน กรมธรรม์การเดินทางที่ท่านได้ทำก็จะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

 •  การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

โดยส่วนมากจากที่พบเห็น คือ ตัวเรานั้นเดินทางมาถึงแล้วแต่ ตัวกระเป๋าเดินทางของเรายังมาไม่ถึง ซึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางสายการบิน ซึ่งส่งผลให้ผู้เดินทางเกิดความลำบาก ต้องหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็น  ในกรณีนี้ให้ผู้โดยสารเก็บใบเสร็จและให้ผู้โดยสารขอหนังสือรับรองกับทางสายการบิน เพื่อที่จะได้เก็บไว้ทำการขอคืนค่าใช้จ่ายที่คุณได้จ่ายไป โดยทางกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะชดเชยให้ตามระยะเวลาแต่ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง • การล่าช้าของเที่ยวบิน

ในกรณีนี้ถ้าหากทางสายการบินได้มีการเลื่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่ว่าเหตุผลจะมาจากอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ทางกรมธรรม์จะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้านั้น

 • การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง

เมื่อคุณได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางไปยังต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทำให้คุณต้องเดินทางกลับเร็วกว่าที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องด่วนเกี่ยวกับพ่อแม่  หรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถไปยังุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ได้เพราะปัจจัยทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุเข้า แผ่นดินไหว เป็นต้น ทำให้คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอย่างฟรีๆหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีนี้ทางกรมธรรม์จะเข้ามาช่วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือค่าออกตั๋วเครื่องบินใหม่ เป็นต้น

 • การที่เครื่องบินถูกจี้

ในกรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นยากมาก แต่ถ้าเครื่องบินมีการถูกจี้ทางกรมธรรม์จะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้


เป็นยังไงกันบ้างกับประกันภัยการเดินทางที่สามารถคุ้มครองคุณได้ตั้งแต่ก้าวออกจากประตูบ้านไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจ ทำให้เราเที่ยวได้อย่างสนุกสนานเต็มที พกเอาไปแต่ความสบายใจไร้กังวล ไม่ต้องกลัวว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก อาจเรียกถ้าคุณเดินทางประกันการเดินทางคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

ถ้าหากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของประกันภัยการเดินทางต่างๆ สามารถหาข้อมูลเหล่านั้นได้ทาง rabbit finance  พร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกมากมาย

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …